Fm logistic

La logique des transports urbain

Vedenie klastra

Vedenie klastra Česká republika - Slovensko - Maďarsko

  •  Daniel Franke - Generálny riaditeľ CZ-SK-HU-PL
  •  Guilhem Vicaire - Operačný riaditeľ CZ-SK-HU-PL
  •  Štěpán Ladányi - Obchodný riaditeľ CZ-SK-HU
  •  Adam Bzdel - Riaditeľ finančného a právneho oddelenia CZ-SK-HU-PL
  •  Thomas Latil - Manažér pobočky SK
  •  Stanislav Pilka - Manažér oddelenia bezpečnosti a údržby CZ-SK-HU
  •  Milan Belko - Manažér dopravy SK
  •  Dalibor Šamša - Manažér medzinárodnej dopravy
  •  Monika Heregová - Manažérka kvality a bezpečnosti CZ-SK-HU
  •  Pavol Komarňanský - Manažér HR SK