Fm logistic

La logique des transports urbain

Vedenie spoločnosti

Štruktúra vedenia spĺňa medzinárodné požiadavky na vzájomnú nezávislosť výkonného výboru a predstavenstva, kvalifikovaných nezávislých manažérov, ktorí tvoria väčšinu dozornej rady i výboru.

Štruktúra vedenia spoločnosti

Dozorná rada

Dozorná rada (Conseil d'Adminstration) stanovuje finančnú a právnu štruktúru spoločnosti a schvaľuje stratégie spoločnosti (nové krajiny, nové sektory trhu, atď.) na základe návrhov výkonného výboru.

Z ľava:

 • Claude Faure - spoluzakladateľ FM Logistic a čestný prezident
 •  Régis Bello - nezávislý manažér
 •  Monique Zomeno - nezávislý manažér
 •  Jean-Claude Michel - Predseda
 •  Gilles Faure - manažér z rodiny
 •  Marie-Laure Schreiber - manažérka z rodiny
 •  Vincent Mercier - nezávislý manažér

Výkonný výbor

Výkonný výbor riadi prevádzku, obchodný rozvoj, výber managementu a ostatných ľudských zdrojov v spoločnosti.

Z ľava:

 • Daniel Číž - Finančný riaditeľ
 • Hervé Dujardin - Obchodný riaditeľ
 • Cécile Cloarec - Personálna riaditeľka
 • Pablo Gomez - Výkonný riaditeľ pre Západnú Európu / Riaditeľ pre strategický marketing a inovácie
 • Yannick Buisson - Generálny riaditeľ pre Francúzsko
 • Stéphane Descarpentries - Riaditeľ pre strategické projekty
 • Jean-Christophe Machet – Prezident
 • Michèle Cohonner - Konateľka pre Brazíliu
 • Christophe Menivard -Generálny riaditeľ pre strednú a východnú Európu
 • Vittorio Battaglia - Manažér transportu a Generálny riaditeľ pre Taliansko
 • Olivier Faure - Riaditeľ oddelenia prevádzkovej podpory
 • Hervé Hochstrasser - Riaditeľ právneho oddelenia