Top menuWebsites / Slovaquie-sk / O skupine / Vedenie spoločnosti
Default object view. Click to create a custom template, Node ID: 8655, Object ID: 12763

Vedenie spoločnosti

Vedenie spoločnosti

Riadený rozvoj skupiny FM Logistic 

Štruktúra vedenia FM Logistic sa odvíja od veľkosti spoločnosti a ich obchodných aktivít. Najvyššími vedúcimi orgánmi spoločnosti sú výkonný výbor a predstavenstvo. Oba orgány, i napriek tomu, že ich práca je odlišná, majú spoločný cieľ, ktorým je rozvoj spoločnosti a jej dlhodobá udržateľnosť.

Vedenie spoločnosti

Vedenie spoločnosti

No

Name Class Section Priority
Document Vedenie spoločnosti Ligne standard 1
Document Štruktúra vedenia spoločnosti Ligne 3 colonnes 1

  • Search: