Fm logistic

La logique des transports urbain

O nás

FM Logistic Stredná Európa je divíziou medzinárodného logistického operátora, ktorá poskytuje služby v 4 krajinách: Českej republike, Poľsku, Slovenskej republike a v Maďarsku. Svoje aktivity v Strednej Európe začala spoločnosť FM Logistic v Poľsku (1995), potom vstúpila na český (1996), slovenský (1999) a maďarský (2005) trh. Skupina FM Logistic sa v roku 2016 rozhodla vytvoriť spoločný stredoeurópsky klaster so zámerom poskytovať čo najlepšie služby, uspokojovať potreby klientov v tejto časti Európy a rozširovať svoju distribučnú sieť.

Organizácia poskytuje komplexné logistické služby, vrátane skladovania, co-packingu a co-manufacturingu a dopravy. Každá krajina v regióne je jedinečná a funguje podľa vlastného trhového prostredia. Líšia sa v rozsahu služieb, ktoré ponúkajú, ale zdieľajú mnohoročné know-how, úspechy a výnimočnú organizačnú kultúru skupiny FM. V Českej republike reaguje spoločnosť na rýchlo sa rozvíjajúce odvetvie e-comerce. V Poľsku je Błonie, mesto neďaleko Varšavy, pôsobiskom najväčšieho distribučného centra pre farmaceutický priemysel v strednej Európe. Na Slovensku sa aktivity spoločnosti FM Logistic orientujú predovšetkým na služby co-packingu a co-manufacturingu. V Maďarsku sa spoločnosť zameriava predovšetkým na dopravné služby so sieťou vlastných a partnerských prekladísk.

Pobočky

FM Logistic Stredná Európa má v súčasnosti viac ako 5 500 zamestnancov, 19 logistických platforiem s celkovým počtom 750 000 m2 skladových priestorov, takmer 30 prekladísk a viac ako 2 000 vozidiel.

see

Vedenie FM v strednej Európe

Výkonnú radu FM Logistic pre Strednú Európu tvoria ľudia s rozsiahlou skúseností v logistike a experti vo svojich odboroch

see

Základné údaje FM Logistic Stredná Európa

Skladovanie, transport & obalové služby

v rôznych teplotných režimoch:

Ambientné, kontrolovaná teplota, chladené

Základné údaje regióne strednej Európy v tejto webovej sekcii.

see

Hodnoty

FM Logistic: spoločnosť s vnútornou kultúrou založenou na rešpekte

Dávať zmysel tomu, čo robíme, robiť to, čo sľubujeme, vytvárať pozitívnu atmosféru na pracovisku -  to sú naše zásady, ktoré rozvíjajú pocit spolupatričnosti k spoločnosti.

see

Naša skupina

FM Logistic je rodinná spoločnosť, ktorá sa za posledné polstoročie stala medzinárodným lídrom v logistickom sektore. Dnes má skupina FM viac ako 27 000 zamestnancov a má zastúpenie v 14 krajinách na 3 kontinentoch. Od Francúzska, cez východnú a strednú Európu, Rusko a Áziu (India, Čína, Vietnam), až po Brazíliu poskytuje logistické služby a podporuje svojich klientov v efektívnom riadení a optimalizácii ich dodávateľských sietí. Výnosy FM Logistic dosiahli k 31. marci 2019 vyše 1.318 miliárd EUR.

Viac informácií o skupine FM nájdete tu