Fm logistic

La logique des transports urbain

Vedenie pre strednú Európu

Daniel Franke - Výkonný riaditeľ CE

Blanka Borkowska - Riaditeľka pre ľudské zdroje CE

Adam Bzdel - Finančný riaditeľ CE

Magdalena Lubanska - Riaditeľka pre medzinárodný transport CE

Sebastien Nival - Riaditeľ podpory prevádzky CE

Tomasz Oczkowski - Obchodný riaditeľ CE

Guilhem Vicaire - Prevádzkový riaditeľ CE