Fm logistic

La logique des transports urbain

Základné údaje

Počet zamestnancov

5500

19 PLATFORIEM

24 PREKLADÍSK

211MILIONOV EURO - OBRAT 2018/19

750 000  M2 SKLADOVEJ PLOCHY

2500 PREVÁDZKOVANÝCH VOZIDIEL

Rozdelenie obratu podľa sektoru

  1. PRIEMYSEL & AUTOMOTIVE
  2. ZDRAVIE
  3. SPOTREBNÝ TOVAR
  4. PARFUMY A KOZMETIKA

Rozdelenie obratu podľa aktivity

46 %

SKLADOVANIE & MANIPULÁCIA

40 %

TRANSPORT & SCM

14 %

CO-PACKING & CO-MANUFACTURING

Výsledky fiškálneho roku 2019-2020

Spoločnosť FM Logistic vykázala za rok 2019/20 príjmy vo výške 1,43 miliardy EUR, pričom sa jedná o úplne organický rast o 8,7%. Zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT) predstavoval 42,5 milióna EUR, čo je o 21% viac ako v predchádzajúcom roku. Správa podrobne opisuje, a to vďaka rozhovoru s generálnym riaditeľom spoločnosti FM Logistic Jean-Christophe Macha, pokrok, ktorý spoločnosť dosiahla v strategických oblastiach, ako je e-commerce logistika, udržateľný rozvoj, mestská logistika, digitalizácia, automatizácia vybraných skladových a back-office procesov a rast prepravného podnikania.

FM Logistic výročná správa 2019/20