Fm logistic

La logique des transports urbain

Základné údaje

Počet zamestnancov

5500

19 PLATFORIEM

24 PREKLADÍSK

211MILIONOV EURO - OBRAT 2018/19

750 000  M2 SKLADOVEJ PLOCHY

2500 PREVÁDZKOVANÝCH VOZIDIEL

Rozdelenie obratu podľa sektoru

  1. ZDRAVIE
  2. SPOTREBNÝ TOVAR
  3. PARFUMY A KOZMETIKA
  4. PRIEMYSEL & AUTOMOTIVE

Rozdelenie obratu podľa aktivity

46 %

SKLADOVANIE & MANIPULÁCIA

40 %

TRANSPORT & SCM

14 %

CO-PACKING & CO-MANUFACTURING

Finančný rok 2018/19

FM Logistic vykázala vo finančnom roku končiacom 31.3.2019 obrat 1.318 miliardy €, predstavujúce 11,8% nárast v porovnaní s rokom predchádzajúcim, a príjmy pred zdanením (EBIT) 35,1 milión €, predstavujúce nárast 32%. Bez efektu prevodu mien predstavoval nárast obratu 15%. Vylepšenia EBIT súvisí s opatreniami v oblastiach obchodnej efektivity a nárastu prevádzkovej efektivity.

FM Logistic výročná správa 2018/19