Fm logistic

La logique des transports urbain

FM Logistic zverejnila výsledky za finančný rok 2018 – 19

Groupe

FM Logistic zverejnila výsledky za finančný rok 2018 – 19

 

● Nárast tržieb o 11,8% na 1,3 mld. EUR (+ 15% bez vplyvu kurzových rozdielov)

● 32% nárast EBIT na 35,1 mil. €

● Nové kontrakty podpísané počas účtovného roka 2018-19 v hodnote 190 miliónov EUR

● Výnosy z dopravy vzrástli o 17%, čiastočne vďaka službe mestskej logistiky Citylogin

● Pokračujúce investície do automatizácie a digitalizácie, 2 300 nových pracovných miest na   

    plný úväzok

    

10. júla, 2019  - Spoločnosť FM Logistic včera oznámila svoje finančné výsledky za fiškálny rok 2018 - 19, ktorý skončil 31. marca 2019. Podrobnú, auditovanú výročnú správu spoločnosť zverejní 15. júla 2019.

Spoločnosť FM Logistic vykázala v roku končiacim marcom 2019 tržby vo výške 1 318 miliónov EUR, čo predstavuje medziročný nárast o 11,8% a zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT) o 35,1 milióna EUR, čo je o 32% viac ako 26 , 5 milióna EUR z minulého fiškálneho roka. Po odpočítaní vplyvu mien bol rast príjmov 15%. Zlepšenie EBIT bolo podporené opatreniami, ktoré podnik prijal s cieľom zvýšiť prevádzkovú efektivitu a byť selektívnejší vo svojom obchodnom prístupe.

 

 

"FM Logistic dosiahla vo fiškálnom roku 2018-19 solídne výsledky  s dvojciferným rastom tržieb a EBITu," povedal Jean-Christophe Machet, generálny riaditeľ FM Logistic. "Nárast príjmov bol výhradne organický, čo ukazuje na dôveru našich zákazníkov. Zlepšenie ziskovosti odráža prvé výsledky nášho plánu Focus. Implementácia tohto plánu sa začala v roku 2017 a má štyri ciele: nastaviť správne ceny za naše služby, zvýšiť prevádzkovú efektivitu, rozvíjať ľudské zdroje a byť selektívnejší z obchodného hľadiska. Tieto výsledky dávajú kredit nášmu obchodnému modelu nezávislej a rodinnej spoločnosti. "

    

FM Logistic využila trvalý dopyt po logistických službách v Európe a Ázii, ktorý je poháňaný rozvojom multikanálovej distribúcie a e-commerce. V priebehu fiškálneho roka 2018-19 získala FM Logistic nové zákazky vo výške 190 miliónov EUR, a to najmä od spoločností v sektore FMCG, maloobchodu, parfumov a kozmetiky.

V transportných aktivitách dosiahla FM Logistic rast tržieb vo výške 17% (pri stálom FX), čo bolo podporené aj výsledkom služby mestskej logistiky Citylogin. Citylogin sa rozvíja spolu s veľkými e-commerce a maloobchodnými spoločnosťami.

FM Logistic v priebehu roka 2018-19 pokračovala v rozširovaní svojej pôsobnosti v celej Európe. Otvorila alebo rozšírila niekoľko logistických platforiem v Rusku, Poľsku, Českej republike, Rumunsku, Španielsku a Taliansku. Výstavba prebieha v Indii a vo Vietname. Mimofrancuzský trh teraz tvorí 61% príjmov FM Logistic.

    

Stredná Európa

"Hrubý domáci produkt na stredoeurópskych trhoch naďalej rastie. FM Logistic na tieto pozitívne podnety zareagovala a posilnila svoju pozíciu v regióne, kde sa teší vysokej dôvere svojich zákazníkov. Zároveň v Poľsku, Českej republike, na Slovensku a v Maďarsku získala niekoľko ocenení vo svojom sektore," povedal Daniel Franke, Výkonný riaditeľ FM Logistic pre strednú Európu.

Aby FM Logistic uspokojila dopyt súčasných i potenciálnych zákazníkov otvorila v strednej Európe 5 nových platforiem (v poľskom Gdansku, Štetíne, Lodži, Bedzin a v českých Lovosiciach). Obrat spoločnosti FM Logistic rastie každým rokom vďaka dôslednej implementácii svojej stratégie a priaznivému tempu ekonomického rastu v strednej Európe. V porovnaní s predchádzajúcim rokom spoločnosť zaznamenala nárast obratu o 12,5%, čo spolu so zvýšením prevádzkového zisku viedlo k výraznému zlepšeniu ziskovosti. V roku 2018-19 vzrástol obrat spoločnosti v Poľsku o 10%, v Českej republike o 24%, na Slovensku o 6% a v Maďarsku o 25%.

Súčasne FM Logistic pokračovala v investíciách do automatizácie svojich skladových procesov. Zvýšila prevádzkovú efektivitu nasadením ďalších automatizovaných vozidiel (AGV), spolupracujúcich robotov (cobotov) a inventúrnych dronov. Spoločnosť tiež pokračovala vo svojej digitálnej transformácii s migráciou niekoľkých aplikácií do cloudu, prijatím nových systémov pre správu skladu (WMS), zavedením digitálneho HR Suite a implementáciou G Suite Google.                                                 

V účtovnom roku FM Logistic v strednej Európe rozšírila portfólio svojich zákazníkov o mená ako je IKEA, Biedronka, InterVion, Chipita, Zentiva, Pepco, Kwidzyn, Żywiec, McCormick, Fanex, Polpharma, Woseba, Continental Bakeries.

Poľský a Slovenský tím získal hlavnú cenu v celosvetovej súťaži FM Logistic Faster Mind Challenge, určené pre študentov a absolventov vysokých škôl. Súťaž podporuje inovácie prostredníctvom realizácie súťažných projektov, ktoré môžu pomôcť FM Logistic dosiahnuť ciele stanovené v jej stratégii trvalo udržateľného rozvoja.

Neopomenuteľným úspechom je 90% skóre pri audite štandardného operačného postupu od spoločnosti IKEA, ktorého ako prvá v histórii dosiahla práve logistická platforma FM v Jarostech.

Vyhliadky

Vo fiškálnom roku 2019-20 očakáva FM Logistic ďalšie zlepšenie EBITu postavené na pomalšom raste tržieb v dôsledku zvýšenej komerčné selektivity. Tieto ciele je potrebné chápať pri konštantných výmenných kurzoch a bez akvizícií.

 

 

 

O FM Logistic Stredná Európa

FM Logistic Stredná Európa je pobočkou medzinárodného logistického operátora, ktorý pôsobí na 3 kontinentoch. V stredoeurópskom regióne pôsobí od roku 1995, kedy bola otvorená prvá pobočka v Poľsku, kde v súčasnosti prevádzkuje 12 logistických platforiem a 17 obalových centier a ďalších 10 platforiem v Českej republike, Maďarsku a Slovensku. Spoločnosť v strednej Európe zamestnáva viac ako 5 000 ľudí, ponúka 750 tisíc štvorcových metrov skladovej plochy, ktorá pojme viac ako 1,1 milióna paliet a prevádzkuje 2,5 tisíca moderných vozidiel svojho vozového parku.

O FM Logistic

Spoločnosť FM Logistic bola založená vo Francúzsku v roku 1967 a je nezávislou logistickou  spoločnosťou v rodinnom vlastníctve. Vo fiškálnom roku končiacom marcom 2019 dosiahla tržby vo výške 1,3 miliardy EUR. Aktívne pôsobí v 14 krajinách Európy, Ázie a Latinskej Ameriky (Brazília) a zamestnáva viac ako 27 200 ľudí.

FM Logistic investuje do inovácií s cieľom ponúknuť také logistické riešenia, ktoré zodpovedajú meniacim sa nárokom spotrebiteľov, nárastu internetového obchodu a distribúcie cez viacnásobné distribučné kanály. Svoje služby poskytuje významnému portfóliu medzinárodných a lokálnych spoločností v oblasti FMCG, maloobchodu, parfumov a kozmetiky, priemyselnej výroby a zdravotníctva.