Fm logistic

La logique des transports urbain

Starostlivosť o zdravie

Prvotriedna logistika, nutnosť sektora.

Správne lieky, správne vybavenie, na správnom mieste, v správny čas, úplná bezpečnosť: pre logistiku liečebných prostriedkov, nie je nič zásadnejšieho ako jej správna organizácia. FM Logistic postavila na svojich preukázateľných skúsenostiach v logistike divíziu dedikovanú starostlivosťou o zdravie: FM Health.

FM Health zamestnáva viac ako 250 ľudí, ktorí sú odborníkmi v logistike sektoru starostlivosti o zdravie. Každý deň budujú na mieru šité komplexné riešenia dodávateľského reťazca pre všetky distribučné siete našich klientov: veľkodistribútori, dodávatelia zdravotníckeho zariadenia, kliniky a nemocnice, laboratóriá, lekárne a pacienti.

Výhody & Služby

FM Health, kvalita bez kompromisov.

Prísna kontrola v reálnom čase

FM Health ťaží z mnohoročných skúseností FM Logistic s riadením logistického reťazca. Vďaka tomu vie realizovať všetky skladové a distribučné operácie, sledovať a analyzovať výkon cez relevantné a personalizované ukazatele výkonnosti (KPI) a riadiť proaktívne akékoľvek prípadné disfunkcie.

Riešenia na mieru

FM Health a jej zamestnanci stavia lokálne i na európskej úrovni, na spoločnej profesnej kultúre a rovnakých zásadách ako jej klienti. Dokonale tak integruje jej potreby a očakávania, a navrhuje najvhodnejšie riešenie pre optimalizáciu riadenia a chodu spoľahlivého dodávateľského reťazca.

Vďaka špecializovaným platformám v 6 krajinách, celoeurópskemu distribučnému pokrytiu, prvotriednym službám a inovatívnemu prístupu, sme vedúcim partnerom zdravotníckeho sektora.

Profesionálny prístup nášho personálu je zárukou pridanej hodnoty pre každý článok vášho dodávateľského reťazca:

Právna zhoda

V každej z krajín v rámci regiónu i na jednotlivých kontinentoch je implementovaný náročný a stále sa vyvíjajúci právny rámec. Zaisťujeme, aby bola naša prevádzka a všetky profesie v dodávateľskom reťazciv súlade so správnou distribučnou a výrobnou praxou.

Bezpečnosť

Bezpečnosť pacientov a schopnosť reagovať v prípade problémov je zaručená sledovaním a kontrolnou činnosťou v priebehu celého dodávateľského reťazca. Manipulácia prispôsobená produktom sektoru zahŕňa i bezpečnostné opatrenina chrániace výrobky pred rizikom krádeže a falšovaniu.

Flexibilita

Ponúkame riešenia dodávateľského reťazca prispôsobené distribučnej stratégii vašich produktových radov - centralizácia zásob a regionálna distribúcia, priamy predaj do lekární, dodávky do nemocníc atď.

Odlišujeme sa naším prístupom k záväzkom

Od prvotného návrhu až po implementáciu riešení, alebo pri neustálom zlepšovaní procesov, pracujú naši špecialisti z rôznych sektorov, prevádzok a s rôznou špecializáciou spoločne na jednom cieli - vytvoriť z vášho dodávateľského reťazca vašu konkurenčnú výhodu.

Spoločné zásady

Chceme s našimi zákazníkmi zdieľať rovnaké obchodné zásady a integrovať tak do našich služieb ich ciele a stratégie. Snažíme sa o stály dialóg a dlhodobé partnerstvá. Preto plníme naše záväzky a podporujeme našich klientov v ich strategickom, obchodnom a geografickom rozvoji. Naše multi-klientské pobočky spĺňajú vysoké kvalitatívné kritériá, ich skladovacie kapacity sú optimalizováné a sú v súlade so všetkými štandardmi pre farmaceutický sektor.

Bezpečnosť vašich pacientov

V každom článku vášho dodávateľského reťazca je zaistená sledovateľnosť a neporušenosť manipulovaných produktov. Informačné systémy a procesy sú v súlade s farmaceutickými pravidlami a naši zamestnanci sú riadne vyškolení a poznajú problematiku vášho odvetvia.
V danom mieste je zásadná prítomnosť našich farmaceutických špecialistov, ktorí zaisťujú správnosť a súlad procesov. Je tak zaistený naprostý súlad so správnou výrobnou a distribučnou praxou. Pravidelný dohľad a audity tak zaisťujú dodržiavanie všetkých súvisiacich noriem a predpisov.

FM Health vo svete