Fm logistic

La logique des transports urbain

Medzinárodný poskytovateľ logistických služieb

Optimalizácia logistického reťazca našich klientov a zvýšenie ich konkurencieschopnosti je naším cieľom vo všetkých krajinách, kde pôsobíme. Vďaka dokonalej znalosti každého článku logistického reťazca, od skladovania a manipulácie, po obalové úpravy, cez dopravu a distribúciu, sú logistické procesy našich klientov bezproblémové: pri implementácii dodávateľského reťazca klientov do našej dynamickej a neustále sa vyvíjajúcej prevádzky, staviame na vlastných integrovaných riešeniach.
Spolu s našimi odbornými znalosťami logistiky v hlavných odvetviach, kde staviame na našich osvedčených postupoch a vďaka zručnostiam v oblasti poradenstva a celkového riadenia logistického reťazca, sme schopní optimalizovať vaše súčasné postupy a predvídať vaše budúce potreby. FM Logistic je uznávaným priekopníkom nových riešení, ktoré posúvajú obor logistiky vpred. Príkladom je « Pooling », koncept FM Logistic pre združovanie objednávok do obchodných reťazcov.

Skladovanie & Manipulácia

Komplexné riešenie a medzinárodné skúsenosti pre vašu konkurenčnú výhodu

see

Transport & Distribúcia

Rešpektujeme životné prostredie

see

Obalové služby - Co-packing & Co-manufacturing

Obalové a skladové služby pod jednou strechou pre zrýchlenie reakcie na požiadavky vášho trhu

see

Optimalizácia dodávateľského reťazca

Zvyšujúci sa počet distribučných kanálov, rastúca urbanizácia, rastúce náklady na distribúciu, masívny prístup k novým technológiám, rastúci dopyt po udržateľnej logistike...

Trendy dnešnej doby vyžadujú rýchle reagujúci dodávateľský reťazec, ktorý sa rýchlo prispôsobuje novým nárokom.

see