Fm logistic

La logique des transports urbain

Obalové služby - Co-packing & Co-manufacturing

Čo najbližšie k skladovým operaciám, pre optimálnu reaktivitu na potreby trhu

FM Logistic vám umožní ťažiť z výhod tesného umiestnenia skladových zásob a aktivít obalových úprav, či už pre tvorbu balenia na mieru vašim zákazníkom alebo z dôvodu diferenciácie výrobkov na poslednú chvíľu. Toto umiestnenie je zásadným prostriedkom pre efektívnu reakciu, nakoľko znižuje prevádzkové vzdialenosti, obmedzuje manipuláciu, a teda i náklady. FM Logistic je európskym lídrom v oblasti co-packingu.
Ako priekopník služby medzi logistickými spoločnosťami staviame na našej uznávanej odbornosti. Pre našich klientov máme k dispozícii špeciálne tímy zaoberajúce sa aktivitou obalových úprav. Tie analyzujú vaše prevádzkové a finančné požiadavky. Ceľom analýzy je znížiť čas doručenia tovaru na trh a zaistiť integráciu obalových riešení do vašej stratégie dodávateľského reťazca.

Naša činnosť

Miesto výroby čo najbližšie k vašim trhom

Miesto výroby čo najbližšie k vašim trhom

V každej z krajín, kde pôsobíme, rešpektujeme vaše požiadavky a poskytujeme rovnakú úroveň služieb. Aby sme zachovali kvalitu vašich výrobkov na rovnakej úrovni, v akej opúšťajú vaše výrobné priestory, používame najlepšie technológie a inovujeme naše výrobné nástroje. Úplnou samozrejmosťou je pre nás sledovanie toku tovarov vďaka prepojení výrobných liniek so systémom riadenia skladových zásob (WMS).

Riešenie šité na mieru vášmu dodávateľskému reťazcu

Riešenie šité na mieru vášmu dodávateľskému reťazcu

Od návrhu, až po realizáciu integrujeme naše riešenie do vašej stratégie dodávateľského reťazca. V záujme zaistenia efektívnej reaktivity na vaše projekty pracujeme samostatne na:

 • tvorbe dlhodobého partnerstva s našimi dodávateľmi, aby sme mali istotu používania najlepších technológií a inovácií;
 • formalizácií osvedčených postupov a zaistení uskutočniteľnosti výroby a kvality hotových výrobkov;
 • kontrole výrobných liniek vďaka špecializovaným IT nástrojom.

Prípadová štúdia

 • United Biscuits

  United Biscuits

  United Biscuits

  Cieľ

  Inovácia so záväzkami sú základným mottom spoločnosti United Biscuits. Projekt spoločnosti, na ktorom spolupracuje i s FM Logistic, je súčasťou jej podnikateľského programu monitorovania dopadov vlastnej činnosti na životné prostredie. K dosiahnutiu svojho cieľa 20 % zníženia obalového materiálu v roku 2015, hľadala spoločnosť ekologicky zodpovedné riešenie pre tisíc promočných šarží, ktoré každý rok predáva vo Francúzsku.

  Riešenie

  Doposiaľ pracovala spoločnosť s technológiou "flow-pack", kde stroj vytvára plastový obal z nezmrštiteľnej fólie, do ktorej sú balené produkty s novou šaržou.
  Odporučili sme nahradiť túto technológiu riešením jednoducho odnímateľného lepiaceho materiálu. Celý návrh i realizácia bola výhradným riešením FM Logistic a implementácia trvala iba 12 týždňov.

  Slovo zákazníka

  "Po tom, čo bol projekt schválený a bola uskutočnená dohoda o spolupráci, FM príkladne dodržala svoje záväzky vyplývajúce z dohody: termín realizácie, spustenie a uvedenie do prevádzky, dodržanie zmluvného výrobného postupu i úrovne poskytovaných služieb.
  Stručne povedané, môžu hovoriť o kvalitnom vzťahu v priebehu celého projektu: na začiatku vo fáze návrhu, v priebehu vývoja, ktorý nasledoval, a v konečnej fáze realizácie na výrobnej linke."

  Manažer Co-packingu, United Biscuits