Fm logistic

La logique des transports urbain

Optimalizácia dodávateľského reťazca

Zvyšujúci sa počet distribučných kanálov, rastúca urbanizácia, rastúce náklady na distribúciu, masívny prístup k novým technológiám, rastúci dopyt po udržateľnej logistike...

Trendy dnešnej doby vyžadujú rýchle reagujúci dodávateľský reťazec, ktorý sa rýchlo prispôsobuje novým nárokom.

Pre úspešný rozvoj našich zákazníkov je nevyhnutné využiť tieto zmeny vo svoj prospech. FM Logistic neustále vyvíja riešenia pre optimalizáciu komplexného dodávateľského reťazca. S ucelenou predstavou, vynaliezavosťou a záväzkom ku kvalite, riešia naše tímy každodenné úlohy a pracujú na ďalšom vývoji dodávateľského reťazca.

Naše riešenia s vysokou pridanou hodnotou optimalizujú dodávateľské reťazce na troch kontinentoch:

Pooling

Riešenie, v ktorom viacero výrobných spoločností zdieľa logistickú a dopravnú infraštruktúru a zdroje. Jedná sa o moderný koncept rozvíjaný našou spoločnosťou od začiatku tohto storočia.

see

Cross channel

FM Logistic zdieľa prostriedky na manipuláciu logistických tokov z jedného miesta do rôznych distribučných kanálov.

see

Citylogin

Madrid, Paríž, Moskva, Praha, Rím ... Dopravné preťaženie týchto metropol je dnešnou realitou. FM Logistic prišla s konceptom CityLogin, zeleným riešením pre posledné kilometre v doručovaní zásielok. Citylogin v Ríme...

see