Fm logistic

La logique des transports urbain

Citylogin

Celkom nová koncepcia udržateľnej mestskej logistiky

Madrid, Paríž, Moskva, Praha, Rím ... Dopravné preťaženie týchto metropol je dnešnou realitou. Dodávky tovaru v centre miest sú významným zdrojom znečistenia, hluku, dopravných zápch ... Rím je prvým európsky mestom, ktoré prijalo opatrenia a obmedzilo prístup vozidiel so spaľovacími motormi do svojho historického centra.

CityLogin je koncept vyvinutý spoločnosťou FM Logistic v spolupráci s talianskym dopravcom Mag.Di. Jedná sa o inovatívne riešenie posledných kilometrov závozov, ktoré je založené na spolupráci logistických a dopravných partnerov. Spolupráca, udržateľnosť a originalita riešení je výhodná pre všetky zainteresované strany dodávateľského reťazca. Dnes FM Logistic rozširuje tento koncept do ďaľších veľkých európskych miest.

  • 5000 závozových miest
  • 15 jázd v kolečku denne
  • Zníženie spotreby energie o 20 %

Udržateľné a efektívne urbanistické riešenie:

Distribučné centrum neďaleko centra

Distribučné centrum CityLogin je umiestnené iba pár kilometrov od historického centra Ríma. Jeho plocha 500 m² je určená výhradne pre mestskú logistiku. Zaisťuje maximálnu reaktivitu a obmedzuje prekonané vzdialenosti.

Zaisťuje dodávky do 5000 predajných miest a pracuje ako prekladisko i sklad.

Ekologická flotila

V súčasnosti vykonáva 5 vozidiel vybavených elektrickou alebo hybridnou technológiou 15 kolečiek denne. Dodávky sú optimalizované špecializovaným IT nástrojom napojeným na mestský systém pre expresný prístup do vyhradených dopravných pásiem.

Tieto vozidlá výrazne znižujú emisie CO2 a hlukovú záťaž.

Mikro-logistické riešenie

Ceny za meter štvrocový v centre miest sú vysoké, predaj v týchto oblastiach preto musí byť priestorovo efektívny.

CityLogin preto poskytuje mikro-logistické riešenie: skladovanie a manipuláciu s malým množstvom zásob v kombinácii s on-line objednávkovým systémom. Výrobky sú dostupné v obchodoch niekedy iba pár hodín.