Fm logistic

La logique des transports urbain

Cross channel

Zdieľané riešenie prispôsobené vašej cross-channel stratégii.

V súčasnosti existuje viac možností, ako váš produkt doručiť k spotrebiteľovi. Fenomén cross-channel vyžaduje synchronizáciu všetkých distribučných a informačných kanálov značky. Úspech cross-channel stratégie je podmienený rovnako kvalitnou službou v rámci všetkých distribučných sietí.

FM Logistic vás pri plnení tejto požiadavky podporí. Využijeme všetky možné synergie medzi vašimi B2B a B2C tokmi, zjednotíme a zoptimalizujeme váš dodávateľský reťazec a umožníme jeho rozvoj v súlade s rozvojom vašich aktivít v medzinárodnom merítku.
Rok 2013:

10% tržieb
8 krajín
50 000 objednávok denne

Výhody & Služby

Komplexné riešenie vašich potrieb

Vďaka svojmu IT systému navtrnutému za účelom efektívneho spracovania a združovania objednávok, zaisťuje FM Logistic maximálnu úroveň služby - bez ohľadu na zložitosť vašej distribučnej siete.

Špecializovaný tím zameraný na výkon

FM Logistic zriadila tím špecialsitov, ktorí navrhujú riešenie pre cross-channel. Či už je vaše odvetvie, či trh akejkoľvek povahy, vďaka našim skúsenostiam optimalizujeme a prispôsobujeme vaše distribučné toky podľa vašich potrieb.

Najkvalitnejší servis až do poslednej míle

FM Logistic buduje sieť vybraných partnerov s cieľom ponúknuť svojim zákazníkom širokú škálu distribučných služieb, ktoré spĺňajú požiadavky spotrebiteľov, rešpektujú zmluvné termíny a optimalizujú náklady.

Poštová služba, expresná kuriérska služba, výdajné miesto, odber v obchode - vaši klienti a spotrebitelia majú možnosť výberu!

Povedali o nás

FM Logistic spracováva tok tovarov určený pre rôzne kanály v jednom distribučnom centre. I keď vieme, že tieto toky môžu byť veľmi rozmanité, požadujeme bezproblémovú manipuláciu a zdieľanie prostriedkov. A presne takto kvalitnú službu nám FM Logistic poskytuje.

M. Servio, Riaditeľ Logistiky v Eugène Perma