Fm logistic

La logique des transports urbain

Skladovanie & Manipulácia

Komplexné riešenie a medzinárodné skúsenosti pre vašu konkurenčnú výhodu

Naša ponuka služieb Skladovania a Manipulácie je založená na lokálnej sieti pobočiek. Podporujeme tak lokálne potreby našich klientov. Službu pre vás zaistíme od jej návrhu až po vlastné riadenie aktivity. Naše pobočky sú certifikované pre manipuláciu so všetkými produktami, i tými najnáročnejšími. Multi-klientné a multi-aktivitné prostredie je zárukou flexibility a maximálnej možnej optimalizácie procesov a nákladov. Služba je podporovaná výkonnými informačnými systémami. Aby sme zaručili jej neustále zlepšovanie, je predmetom priebežnej a prísnej kontroly.

Naša činnosť

Warehouses

Při konstrukcii platforiem myslíme na budúcnosť

FM Logistic zaručuje kvalitu a funkčnosť konštrukcie svojich multi-aktivitných a multi-klientných platforiem. Korporácia v tejto oblasti využíva podporu NG Concept, spoločnosti, ktorá je súčasťou skupiny FM a predmetom jej činnosti je projektovanie a stavba budov. Obe spoločnosti spolupracujú na vývoji platforiem podľa najnáročnejších požiadavok v oblasti udržateľnosti, ochrany a bezpečnosti práce.

Komplexný prístup ako konkurenčná výhoda

Pre riadenie pohybu manipulačných jednotiek, napríklad jednodruhových paliet, navrhujeme komplexné riešenie. Postupujeme podľa preverených metód a technológií, a pre každý z našich cieľových sektorov navrhujeme vlastné riešenie. Priebežné školenia a náš skúšobný prevádzkový tím zaisťujú neustálu optimalizáciu našich služieb s cieľom zvýšiť našu konkurenčnú výhodu.

Dlhodobé a neustále zvyšovanie úrovne služieb

Za dobu od svojho vzniku sa FM Logistic stala odborníkom na služby skladovania a manipulácie. Tento dlhodobý rozvoj a zdokonaľovanie služieb teraz prináša našim zákazníkom istotu každodennej vysokej úrovne logistiky ich tovaru. Naše kritériá kvality, metódy kontroly a konštantná úroveň našej ponuky sú vašou zárukou dlhodobého a neustáleho zlepšovania.

Prípadová štúdia

 • Bledina

  FM Logistic podporuje rozvoj svojich zákazníkov

  Blédina

  Cieľ

  Pre podporu rozvoja značky a sprístupnenie čerstvých produktov mladým rodičom, vytvorila spoločnosť Blédina novú schému svojho dodávateľského reťazca. V rovnakú chvíľu bola vybraná spoločnosť FM Logistic, aby ju v jej úsilí podporila. Blédina teda zmenila poskytovateľa logistických služieb a presťahovala svoje zásoby do nového logistického centra.

  Riešenie

  Kombináciou logistiky a distribúcie s obalovými operáciami, pokrýva FM Logistic všetky distribučné kanály značky a prináša flexibilitu a schopnosť reagovať rýchle na požiadavky dodávateľského reťazca zákazníka.
  Štart aktivity bol úspešný vďaka dobre zaistenej kontrole prevádzky a vďaka plneniu nastavených cieľov v oblasti kvality, koré boli dohodnuté so zákazníkom.

  Slovo zákazníka

  "Sme veľmi spokojní ako s kvalitou práce, profesionalitou a skúsenosťami ľudí z prevádzky či z technických tímov, tak i so samotnou podstatou a charakterom spolupráce a partnerstva, ktoré je vidieť každý deň a na každom článku tohto rozsiahleho projektu".

  Jérôme HILSELBERGER, Riaditeľ logistiky, Blédina France