Fm logistic

La logique des transports urbain

Transport & Distribúcia

Flexibilita a spoľahlivosť: náš záväzok pre optimalizáciu vášho výkonu.

Preverujeme súčasné postupy s cieľom optimalizácie plánov prepráv, analyzujeme vaše potreby, i preto spĺňame všetky predpoklady úspešných B2B a B2C distribučných sietí: flexibilitu, bezpečnosť, sledovateľnosť a ... konkurencieschopnosť. FM Logistic pre svojich zákazníkov organizuje dopravu ako na národnej, tak na európskej úrovni.

Aby sme maximalizovali našu reaktivitu na kolísanie trhu a zaistili prepravnú sieť, ktorá zabezpečí všetky potreby našich klientov, zostavili sme a neustále v každej krajine rozširujeme počet preverených zmluvných partnerov.

Naša činnosť

 Optimalizovaný plán prepráv

Optimalizovaný plán prepráv

FM Logistic je vďaka vybudovanej sieti partnerských dopravcov pripravená optimalizovať váš prepravný plán. Pokrývame celý distribučný reťazec, využívame v najvyššej možnej miere multimodálne dopravné možnosti a poskytujeme naše odborné znalosti, ktoré našim klientom zaručujú efektívne a spoľahlivé doručenie ich tovaru.

 Prispievame k ochrane životného prostredia

Prispievame k ochrane životného prostredia

FM Logistic chce znížiť dopad svojho podnikania na životné prostredie. Okrem masívneho rozširovania riešení typu "pooling", kladieme stále viac a viac dôraz na využitie multimodálnych prepráv. Skupina sa na začiatku roka 2014 pripojila k iniciatíve Green Freight Europe, nezávislému a dobrovoľnému celoeurópskemu programu, ktorého cieľom je znížiť dopad nákladnej dopravy na životné prostredie v celej Európe..

 Sledovanie v reálnom čase

Sledovanie v reálnom čase

FM Logistic má vďaka komplexnému prístupu k riadeniu dodávateľského reťazca prehľad nad všetkými procesmi, a je teda schopná zaistiť ich transparentnosť a neustále zlepšovanie. Rozvinutá IT sieť umožňuje monitorovanie a sledovanie, a teda optimalizáciu chodu našich operácií a zdieľanie informácií v reálnom čase.