Fm logistic

La logique des transports urbain

Úvod

FM Logistic sa vždy snažila o dlhodobú spokojnosť všetkých strán, ktoré sú spojené s jej podnikaním. Zamestnanci, zákazníci, akcionári, partneri, dodávatelia a verejnosť. Náš záväzok neustáleho zlepšovania sa týka všetkých týchto zúčastnených strán. Sú to predovšetkým naši zamestnanci, ktorí náš záväzok naplňujú. Svojou snahou o spokojnosť zákazníkov za súčasného rešpektovania životného prostredia, zdravia i bezpečnosti pri práci. 

Udržateľný rozvoj

Udržateľný rozvoj je moderný termín pre našu tradičnú kultúru dlhodobej vízie.
Zodpovednosť, ktorú sme ako medzinárodná spoločnosť prijali, riadi náš rozvoj. Iba dlhodobá vízia znamená istotu pre budúcnosť: toto je vízia našich zakladateľov, ktorá je podstatou FM Logistic.

see

Prevádzková dokonalosť

Obojstranné výhody

Neustále sa snažíme o zlepšenie výkonnosti a konkurencieschopnosti, aby sme lepšie slúžili našim zákazníkom. To nazývame prevádzkovou dokonalosťou.

see