Fm logistic

La logique des transports urbain

3 hlavné programy

HOSHIN

Postup:

Prevádzkový tím (od vodiča vysokozdvižného vozíka po manažéra aktivity) a odborníci na trvalý rozvoj spoločne analyzujú naše operácie a definujú akčný plán

Stručne z obsahu:

 • Definícia a meranie výkonu
 • Mapovanie pridanej hodnoty
 • Pozorovanie procesu v prevádzke
 • Identifikácia muda, mura, muri
 • Hodnotenie systému riadenia
 • Vyhodnotenie 5S a vizuálne riadenie
 • Definícia činností / opatrení

KAIZEN

Postup:

Školenie základov trvalého zlepšovania a nastavenie procesov neustáleho zlepšovania za účasti všetkých tímov.

Stručne z obsahu:

 • Definícia odpadov a štandardov
 • Školenia na metódy riešení problémov (Ishikawa diagram, 5W, QQOQCCP, ...)
 • Školenia vizualizácie neustáleho zlepšovania (lean nástenky, vizuálne riadenie ...)
 • Nastavenie procesu neustáleho zlepšovania

ZMOCŇOVANIE (EMPOWERMENT)

Postup:

Kompletný program odbornej prípravy rôznych aspektov neustáleho zlepšovania ... orientovaný na rozvoj

Stručne z obsahu:

 • Rôzne vzdelávacie moduly: odpady, riešenie problémov, aktívne supervízie, stratégie rozvoja...
 • Mix koncepcií, metód, nástrojov a cvičení
 • Nastavenie pre konkrétny cieľ rozvoja: k podpore workshopov, akčných plánov, školenia nováčikov...

Neustále zlepšovanie

Cieľom našej politiky neustáleho zlepšovania je prinášať užitok a výhody obom stranám - klientom i nám.

Bezpečnosť

Bezpečnosť má zásadnú úlohu pri riadení spoločnosti. Aby bola spoločnosť dobre riadená, musí byť dobre zaistená a preto:

 • Medzi naše záväzky voči zákazníkom patria najmä bezpečnosť produktov a služieb;
 • Záväzky smerom k majiteľom spoločnosti ukladajú povinnosť zabezpečenia hnuteľného a nehnuteľného majetku;
 • Bezpečnosť pohybu a zabezpečenie našich krajanov sú základom našich záväzkov k našim zodpovedným zamestnancom;

Organizácia celkovej bezpečnosti spoločnosti prispieva i k realizácii ekonomického zabezpečenia.

Bernard GALEA - Riaditeľ bezpečnosti skupiny FM Logistic

Znalosť oboru a prevádzkové skúsenosti našich ľudí sú základom pre kontinuálne posilňovanie našej konkurencieschopnosti a prevádzkovej dokonalosti.

Trvalé zlepšovanie našich aktivít na všetkých našich pobočkách je súčasťou programu, ktorý je postavený na troch základných myšlienkach a postupoch:

 • Trvalom vyhodnocovaní našich procesov a operácií,
 • Odstraňovaní činností bez pridanej hodnoty a zefektívňovanie tokov
 • Kolektívnej inteligencii, zapojeniu všetkých zamestnancov, pretože to je kľúčom k správnej efektivite a trvalému zdokonaľovaniu.

Náš prístup k trvalému rozvoju je založený na 3 hlavných programoch.