Fm logistic

La logique des transports urbain

Cieľom je navrhnúť a implementovať na našich pobočkách najlepšie procesy, organizáciu a prevádzkové nástroje a získať tak konkurenčnú výhodu. Pre FM Logistic to znamená zvyšovať produktivitu, znižovať energetickú náročnosť budov, znižovať náklady na dodávateľské reťazce, ale i zvyšovať flexibilitu za súčasného zlepšovania kvality služieb.

FM Logistic smeruje svoje inovácie i v prospech svojich zamestnancov a životného prostredia. Príkladom sú najnovšie technológie našich nákladných automobilov s plynovým pohonom a HQE ​​(High Quality Environmental) budovy. S cieľom znížiť pracovnú záťaž našich zamestnancov navrhujeme ergonomické riešenie pre pracovisko a pracovné nástroje. Príkladom je zriadenie automatických kontrol evidenčných kódov manipulovaného tovaru, ktoré uľahčia operátorovi prácu a umožnia sústrediť sa tak na lepšie plnenie ostatných úloh.

FM Logistic vytvorila komisiu pre inovácie. Je to združenie odborníkov z viac profesií a viac zkrajín, ktoré identifikuje oblasti výskumu a zahajuje veľké projekty. V každej z našich krajín je poradca, ktorý zaisťuje, že sú nové riešenia implementované takým spôsobom, ktorý zaručuje ich rovnorodosť v rámci skupiny.

Príklady súčasných inovácií FM Logistic:

 • Kontrola podľa váhy

  Kontrola podľa váhy

  I v rámci cross-channel distribúcie môžeme ponúknuť najlepšiiu kvalitu služieb za najnižšiu cenu.

  Vďaka nášmu inovatívnemu riešeniu váhovej kontroly (kvalitatívnej i kvantitatívnej) pri vychystávaní tovaru, sú kontroly uskutočňované v reálnom čase, priamo pri príprave objednávok.

 • "Put to light"

  Pretože kvalitu služieb ovplyvňujú aj dobré pracovné podmienky, vyvinula FM Logistic inovatívne riešenie "put to light".

  Pri riešení nezáleží na použitej technológii vychystávania (hlasovej alebo rádio), pretože môže byť upravená pomocou zástrčky pre akékoľvek zariadenie pre prípravu objednávok: svetlo určuje miesto pre uloženie vychystávaného tovaru.

 • Optimálna sledovateľnosť

  Vstavený skener

  Naše "plug & play" riešenie pre automatické skenovanie paliet prináša na všetkých pobočkách FM Logistic optimálnu sledovateľnosť tovarov.

  Riešenie má dvojitú výhodu, lepšiu ergonómiu pracoviska a značné zvýšenie produktivity behom identifikácie manipulovaného tovaru.

 • Roto-kompaktor

  Roto-kompaktor

  Toto inovatívne technické riešenie, ktoré je výsledkom 18 mesačnej spolupráce s nemeckým partnerom, umožňuje ďalšie využitie kartónového odpadu a zároveň znižuje riziko pracovných úrazov. Riešenie je v súlade s politikou udržateľného rozvoja FM Logistic.

Inovácie

Inovácie sú základným kameňom trvalého zlepšovania. Preto na inováciách FM Logistic stavia svoje riešenia.