360° Logistika

Výkonnosť dodávateľského reťazca

Elektronický obchod, rastúca urbanizácia, nárast nových technológií, rastúci dopyt po udržateľných dodávateľských reťazcoch… V reakcii na tieto nové výzvy musia spoločnosti prispôsobiť svoj dodávateľský reťazec tak, aby spĺňal nové potreby a očakávania spotrebiteľov. Na prispôsobenie sa tomuto nepredvídateľnému dopytu na trhu je potrebné zlepšiť dodávateľský reťazec v oblasti medzifunkčnej koordinácie, prognózovania, presnosti a flexibility.

Optimalizácia dodávateľského reťazca zahŕňa mnoho aspektov. Od optimalizácie skladových operácií (skladovanie a manipulácia), výberu správneho softvéru na riadenie logistiky až po zdokonalenie procesu vybavovania objednávok, existuje nespočetné množstvo procesov, ktoré ovplyvnia dodávateľský reťazec.
Cieľom optimalizácie dodávateľského reťazca je zlepšiť výkonnosť, efektívnosť a odolnosť dodávateľského reťazca. Cieľom našich článkov je poskytnúť odporúčania na pochopenie nových medzinárodných trendov a prehodnotenie dodávateľského reťazca bez ohľadu na odvetvie

Táto kategória je tu preto, aby vám poskytla všetky kontextové informácie a riešenia, ktoré potrebujete na maximalizáciu výkonnosti vášho dodávateľského reťazca!

Pozri viac Zobraziť menej