Fm logistic

La logique des transports urbain

Rychloobrátkový spotrebný tovar (FMCG)

Cieľ: najlepší výkon

FM je cestou pre optimalizáciu vášho logistického modelu, a to v súlade s vašou distribučnou a propagačnou stratégiou. Dedikované riešenie je založené na spoľahlivých procesoch, ktoré zaručujú kvalitu všetkých nami poskytovaných služieb.

see

Distribúcia

Optimalizujte váš dodávateľský reťazec a predvídajte budúcnosť

see

Sektor priemyselnej výroby

,

Urobte zo svojej logistiky konkurenčnú výhodu

"Vzhľadom k tomu, že trh a jeho potreby prešli v posledných desatich rokoch výraznými zmenami, boli sme nútení prehodnotiť našu stratégiu, najmä zameranie sa na priame spojenie s našimi výrobnými centrami v Ázii. FM Logistic sa stala partnerom, na ktorého sa môžeme skutočne spoľahnúť. Partnerom vždy otvoreným k diskusii a hľadajúcim víťazné riešenia."

Thierry Lescuyer-Chavasse
Medzinárodný riaditeľ pre logistiku spoločnosti Technicolo

see

Parfémy a kozmetika

FM Logistic a výrobca luxusných parfémov a kozmetiky majú jedno spoločné: snahu o dokonalosť. Viac ako 20 rokov podporujeme významné mená tohto odvetvia, ktoré majú spoločné špecifické vlastnosti a vysokú úroveň dopytu.

see

Starostlivosť o zdravie

Žiadajte len to najlepšie z logistiky

Dedikovaná jednotka v rámci FM Logistic, FM Health, navrhuje špecializované riešenia pre klientov zo sektoru starostlivosti o zdravie. Nakoľko vychádzame z rovnakej profesnej kultúry a rovnakých štandardov, naše riešenia spĺňajú najnáročnejšie kritériá v oblasti kvality.

see