Maloobchod

V spoločnosti FM Logistic podporujeme zákazníkov a ich transformáciu. Ponúkame a vytvárane reakcieschopné riešenia dodávateľského reťazca pre maloobchodníkov i všekanálových aktérov a využívame naše odborné znalosti a najnovšie technológie.

V spoločnosti FM Logistic podporujeme zákazníkov a ich transformáciu. Ponúkame a vytvárane reakcieschopné riešenia dodávateľského reťazca pre maloobchodníkov i všekanálových aktérov a využívame naše odborné znalosti a najnovšie technológie.

 • + 50

  rokov odborných znalostí

 • 14

  krajín

 • + 50

  zákazníkov

 • + 50

  špecifických prevádzok

 • + 800

  zelených vozidiel

Naše logistické riešenie pre maloobchod

Sledovanie vývoja maloobchodnej logistiky nikdy nebolo náročnejšie. Prístup a správanie spotrebiteľov sa významne a dlhodobo zmenilo, ako napríklad neustály nárast e-obchodu, zrýchlený krízou Covid-19, alebo trend uprednostňujúci lokálne získavanie zdrojov a udržateľnú výrobu výrobkov. Súčasný maloobchodný sektor využíva výhody online aj offline nakupovania (kamenné prevádzky, špecializované spoločnosti, online prevádzky). Spotrebitelia všade požadujú vhodnú a konzistentnú skúsenosť pri nakupovaní a prijímaní tovaru, či už ide o online obchod, kamenný obchod alebo ich kombináciu. V dôsledku toho maloobchodníci musia vytvoriť bezchybný všekanálový dodávateľský reťazec, ktorý integruje objednávanie, skladovanie, dodávku a vrátenie výrobkov bez ohľadu na miesto nákupu výrobkov.

Spoločnosť FM Logistic pomáha maloobchodníkom prepracovať ich maloobchodnú logistiku s cieľom podporovať nákladovo efektívny a flexibilný dodávateľský reťazec, ktorý dokáže zvládnuť neustále narastajúci dopyt spotrebiteľov.

Ako odborník navrhujeme špecifické kolaboratívne riešenia pre maloobchodný sektor, špecificky prispôsobené všekanálovým stratégiám.

V čom spočíva zmena dodávateľského reťazca pre maloobchod?

Naša práca má priamy dopad na udržateľnosť, našou prácou priamo ovplyvňujeme ľudí, mestá, spoločnosti a svet, v ktorom žijeme. Naším cieľom je transformovať dodávateľský reťazec na všekanálový a udržateľný ekosystém. V spoločnosti FM Logistic všetci spolupracujeme s našimi partnermi a zákazníkmi s cieľom vytvoriť služby s pridanou hodnotou a nové podnikateľské modely.

Viac informácií Menej vidieť Kontaktujte nás

Čo môžeme spoločne dokázať

Optimalizovať váš maloobchodný dodávateľský reťazec

Rýchlejšie uvedenie na trh a správa sezónnych akcií patria medzi najväčšie výzvy maloobchodníkov. Kontrola existujúcich zásob, riešenia logistickej kontrolnej veže a optimalizácia nákladov sú kľúčovými problémami.

Ako poskytovateľ logistických služieb implementujeme inovatívne komplexné riešenia s cieľom pomôcť našim zákazníkom zlepšiť efektívnosť a získať konkurenčnú výhodu. Pre nás je prioritou poskytovať im najnovšie dostupné riešenia.

V dôsledku toho sa predovšetkým zameriavame na dva princípy, ktoré vytvárajú hodnotu: neustále zlepšovanie a prevádzková výnimočnosť. Vytvárame rôzne programy neustáleho zlepšovania, od manažmentu až po operácie, ktoré sú prispôsobené potrebám našich zákazníkov, a zameriavame sa na zjednodušenie procesov a vytváranie pridanej hodnoty s cieľom dosiahnuť prevádzkovú výnimočnosť. Kombinovaním odborných znalostí, poradenstva a globálnej správy vášho dodávateľského reťazca optimalizujeme vašu existujúcu organizáciu a predchádzame meniacim sa potrebám s cieľom zlepšiť výkon a posilniť predaje.

Viac informácií Menej vidieť

Poskytujte bezproblémovú všekanálovú skúsenosť

Efektívna všekanálová logistika dokáže zvýšiť konkurenčnosť spoločností a mala by byť nasledovníkom tradičnej logistiky. Žiadne narušenia by nemali ovplyvniť plynulý všekanálový dodávateľský reťazec. Kľúčom úspešnej všekanálovej logistiky je flexibilita, rýchlosť a optimalizácia nákladov.

V FM Logistic všekanálová logistika znamená digitálne aj fyzické, e-obchodné aj kamenné predajné kanály, ktoré spotrebiteľovi poskytnú bezproblémovú skúsenosť. Našou úlohou je navrhnúť a implementovať flexibilné všekanálové dodávateľské reťazce a optimalizovať trasy zákazníkov.

Dokážeme spravovať dodávateľský reťazec všetkých zákazníkov ako realizačné stredisko pre e-obchod alebo zdieľané aktivity, a všetky ich toky B2B a B2C z rovnakého skladu alebo na rôzne miesta s cieľom podporiť ich všekanálovú stratégiu. Dodáva viac flexibility a zvyšuje efektívnosť a rýchlosť pri reakcii na veľké množstvo objednávok, napríklad počas dôležitých dní v e-obchode ako je napríklad Black Friday alebo Dvojitý 11.

V FM Logistic vyvíjame špičkové technológie s cieľom zaručiť vysokú mieru realizácie. Využívame škálu riešení, ako napríklad prehliadače zásob, AGV (autonómne navádzané vozidlá), AMR (autonómne mobilné roboty), posuvné palety, systémy GTM (goods-to-man), coboty…

Naši zákazníci môžu využiť aj reakcieschopné IT riešenia s cieľom zaručiť, aby boli online a offline služby, správa objednávok (OMS), realizácia objednávok a systém správy skladov (WMS) úplne integrované od prvého dňa. Naša technológia OMS prepája všetky objednávky z tradičných kanálov až po e-obchody, s realizačným strediskom s cieľom poskytnúť informácie o sledovaní objednávok v rámci všekanálovej logistiky v reálnom čase, prehľad inventára a prípravu prognóz.

Viac informácií Menej vidieť

Vymyslite nové podnikateľské modely

Zvyky a správanie spotrebiteľov sa neustále mení: veľké mestá prosperujú, udržateľný a lokálny nákup výrobkov sú veľmi žiadané a nakupovanie online sa stáva novou normou. Našim zákazníkom poskytujeme našu sieť mestskej logistiky vďaka našim mestským platformám, platformám pre viacerých zákazníkov a blízkosti mikrologistiky, mestským prevádzkam a riešeniam dodávok poslednej míle. Spoločne nám tieto riešenia umožňujú znížiť uhlíkovú stopu našich zákazníkov.

V spoločnosti FM Logistic neustále inovujeme a navrhujeme maloobchodné logistické riešenia v spolupráci s našimi maloobchodnými zákazníkmi. Navrhujeme a rozširujeme prevratné riešenia od testovania až po prispôsobenia vášmu novému podnikateľskému modelu, napríklad: e-obchod BtoB, distribučné strediská online obchodov, dodávateľský reťazec finálnych výrobkov, obehové hospodárstvo a logistika pre second-hand.

Viac informácií Menej vidieť

Objavte naše ponuky

Potrebujete pomoc s maloobchodnou logistikou?

Pracujete v maloobchodnom sektore a máte problémy s dodávateľským reťazcom? Kontaktujte nás a my nájdeme perfektné riešenie pre vaše potreby!