Maloobchod

V spoločnosti FM Logistic podporujeme zákazníkov a ich vývoj. Ponúkame a vytvárame riešenia dodávateľského reťazca šité na mieru v danom čase pre maloobchodníkov i multikanálových hráčov a využívame naše odborné znalosti a najnovšie technológie.

V spoločnosti FM Logistic podporujeme zákazníkov a ich vývoj. Ponúkame a vytvárame riešenia dodávateľského reťazca šité na mieru v danom čase pre maloobchodníkov i multikanálových hráčov a využívame naše odborné znalosti a najnovšie technológie.

 • + 50

  rokov odborných znalostí

 • 14

  krajín

 • + 50

  zákazníkov

 • + 50

  špecifických prevádzok

 • + 800

  zelených vozidiel

Naše logistické riešenie pre maloobchod

Sledovanie vývoja maloobchodnej logistiky nikdy nebolo náročnejšie. Prístup a správanie spotrebiteľov sa významne a dlhodobo zmenilo, ako napríklad neustály nárast online obchodu, zrýchlený krízou Covid-19, alebo trend uprednostňujúci lokálne získavané výrobky a udržateľnú výrobu výrobkov. Súčasný maloobchodný sektor využíva výhody online aj offline nakupovania (kamenné prevádzky, špecializované spoločnosti, online prevádzky). Spotrebitelia všade požadujú vhodnú a konzistentnú skúsenosť pri nakupovaní a prijímaní tovaru, či už ide o online obchod, kamenný obchod alebo ich kombináciu. V dôsledku toho maloobchodníci musia vytvoriť bezchybný multikanálový dodávateľský reťazec, ktorý integruje objednávanie, skladovanie, dodávku a vrátenie tovaru bez ohľadu na miesto nákupu.

Spoločnosť FM Logistic pomáha maloobchodníkom prepracovať ich maloobchodnú logistiku s cieľom podporovať nákladovo efektívny a flexibilný dodávateľský reťazec, ktorý dokáže zvládnuť neustále narastajúci dopyt spotrebiteľov.

Ako odborníci navrhujeme špecifické kolaboratívne riešenia pre maloobchodný sektor, špecificky prispôsobené tím multikanálovým.

V čom spočíva zmena dodávateľského reťazca pre maloobchod?

Naša práca má priamy dopad na udržateľnosť, našou prácou priamo ovplyvňujeme ľudí, mestá, spoločnosti a svet, v ktorom žijeme. Naším cieľom je transformovať dodávateľský reťazec na multikanálový a udržateľný ekosystém. V spoločnosti FM Logistic všetci spolupracujeme s našimi partnermi a zákazníkmi s cieľom vytvoriť služby s pridanou hodnotou a nové podnikateľské modely.

Kontaktujte nás

Čo môžeme spoločne dokázať

Optimalizovať váš maloobchodný dodávateľský reťazec

Rýchle uvedenie výrobkov na trh a sezónne akcie patria medzi najväčšie výzvy maloobchodníkov. Kontrola existujúcich zásob, riešenia logistickej dopravy a optimalizácia nákladov sú kľúčovými problémami.

Ako poskytovateľ logistických služieb implementujeme inovatívne komplexné riešenia s cieľom pomôcť našim zákazníkom zlepšiť efektívnosť a dosiahnuť konkurenčnú výhodu. Pre nás je prioritou poskytovanie najnovších dostupných riešení.

V dôsledku toho sa predovšetkým zameriavame na dva princípy, ktoré vytvárajú hodnotu: neustále zlepšovanie a prevádzková výnimočnosť. Vytvárame rôzne programy neustáleho zlepšovania, od manažmentu až po operácie, ktoré sú prispôsobené potrebám našich zákazníkov a zameriavame sa na zjednodušenie procesov a vytváranie pridanej hodnoty s cieľom dosiahnuť prevádzkovú výnimočnosť. Kombinovaním odborných znalostí, poradenstva a globálnej správy vášho dodávateľského reťazca optimalizujeme vašu existujúcu organizáciu a budeme predchádzať meniacim sa potrebám s cieľom zlepšiť výkon spoločnosti a posilniť predaje.

Poskytujte multikanálovú skúsenosť

Efektívna multikanálová logistika dokáže zvýšiť konkurrencieschopnosť spoločností a mala by byť nasledovníkom tradičnej logistiky. Žiadne obmedzenia by nemali ovplyvniť plynulý všekanálový dodávateľský reťazec. Kľúčom úspešnej multikanálovej logistiky je flexibilita, rýchlosť a optimalizácia nákladov.

V FM Logistic multikanálová logistika znamená online aj offline, e-shopové aj kamenné predajné kanály, ktoré spotrebiteľovi poskytnú bezproblémový nákup. Našou úlohou je navrhnúť a implementovať flexibilné multikanálové dodávateľské reťazce a optimalizovať trasu zákazníka.

Dokážeme spravovať dodávateľský reťazec všetkých zákazníkov ako realizačné stredisko pre e-obchod alebo zdieľané aktivity a všetky ich toky B2B a B2C z rovnakého miesta alebo na rôzne miesta s cieľom podporiť ich multikanálovú stratégiu. Dodávame viac flexibility a zvyšuje efektívnosť a rýchlosť pri reakcii na veľké množstvo objednávok, napríklad počas dôležitých dní v e-obchode ako je napríklad Black Friday.

V FM Logistic vyvíjame špičkové technológie s cieľom zaručiť vysokú mieru realizácie. Využívame škálu riešení, ako napríklad kontrolu zásob, AGV, AMR (autonómne mobilné roboty), posuvné palety, systémy GTM (goods-to-man),…

Naši zákazníci môžu využiť aj svižné IT riešenia s cieľom zaručiť, aby boli online a offline služby, správa objednávok (OMS), realizácia objednávok a systém správy skladov (WMS) úplne integrované od prvého dňa. Naša technológia OMS prepája všetky objednávky z tradičných kanálov až po e-obchody s realizačným strediskom s cieľom poskytnúť informácie o sledovaní objednávok v rámci multikanálovej logistiky v reálnom čase a taktiež mať prehľad skladových zásob a pripraviť včas prognózy.

Vymyslieť nové podnikateľské modely

Zvyky a správanie spotrebiteľov sa neustále mení: veľké mestá prosperujú, udržateľný a lokálny nákup výrobkov je veľmi žiadaný a nakupovanie online sa stáva úplne normálne. Našim zákazníkom poskytujeme našu sieť mestskej logistiky vďaka našim mestským platformám, platformám pre viacerých zákazníkov a v blízkosti mikrologistiky a mestským prevádzkam. Spoločne nám tieto riešenia umožňujú znížiť uhlíkovú stopu našich zákazníkov.

V spoločnosti FM Logistic neustále inovujeme a navrhujeme maloobchodné logistické riešenia v spolupráci s našimi maloobchodnými zákazníkmi. Navrhujeme a rozširujeme prevratné riešenia od testovania až po prispôsobenia vášmu novému podnikateľskému modelu, napríklad: e-obchod B2B, distribučné strediská online obchodov, dodávateľský reťazec finálnych výrobkov, obehové hospodárstvo a second-hand logistika.

Objavte naše ponuky

Potrebujete pomoc s maloobchodnou logistikou?

Pracujete v maloobchodnom sektore a máte problémy s dodávateľským reťazcom? Kontaktujte nás a my nájdeme perfektné riešenie pre vaše potreby!