Co-Packing

Udržateľnosť | Flexibilita | Technicita
 • N°1

  v Európe

 • + 30

  okov odborných znalostí

 • + 35

  špecializovaných prevádzok

 • 15

  zvládnutých technológií

Naše riešenia co-packing

Reklama je jedným z najefektívnejších spôsobov na zvýšenie podielu na trhu. Avšak v súčasnosti je obal kľúčovým prvkom záväzkov značiek týkajúcich sa ochrany planéty a ľudí. V spoločnosti FM Logistic vieme, akú kľúčovú úlohu zohráva co-packing, spoločná výroba a neskoršia diferenciácia pri predajoch a marketingových stratégiách.

Pomáhame značkám vytvárať konkurenčnú výhody premenou riešení co-packing na udržateľné aktíva.
Chcete rozšíriť svoj sortiment výrobkov, spustiť predajnú reklamu alebo expandovať na nové trhy? Naše riešenia zamerané na spoločnú výrobu a co-packing zaručujú reakcieschopnosť ponuky vašich výrobkov bez vplyvu na vaše výrobné kapacity a ponúkajú aj udržateľné alternatívy. Sú efektívnym spôsobom na vytvorenie zodpovedného dodávateľského reťazca.

Spoločnosť FM Logistic poskytuje reakcieschopné, flexibilné a udržateľné riešenia co-packing, ktoré vám poskytnú konkurenčnú výhodu. Vysokú úroveň našej služby v oblasti obalového dizajnu, nákupu komponentov a výroby je možné dosiahnuť vďaka optimalizovanému plánovaniu a zlepšeniu rotácie zásob. Ponúkame na mieru prispôsobené riešenia co-packing, prispôsobené vašej stratégii.

Poďme spoločne navrhnúť a spustiť zodpovedný zásobovací reťazec

Spoločne s našimi baliarenskými a technologickými partnermi vyvíjame inovatívne, environmentálne zodpovedné riešenia co-packing s cieľom vytvoriť lepší dodávateľský reťazec a zvýšiť výkon vašich činností. Spoločnosť FM Logistic sa snaží zaistiť pozitívny dopad a zodpovednejšiu spotrebu.

Pozri menej Pozri viac

Princípy spolupráce

Kontaktujte nás

Reakcieschopnosť, udržateľnosť a optimalizácia nákladov

Naše služby co-packing predstavujú priekopnícke inovatívne riešenia z hľadiska spoľahlivosti a flexibility. Naše služby zjednodušujú efektívnu inventárnu správu a optimálnu reakcieschopnosť na dopyt:

 • medziprevádzková preprava sa eliminuje
 • zásoby komponentov a hotových výrobkov sa zoskupujú spolu v jednom sklade
 • fixné náklady sa zdieľajú
 • rýchlosť spúšťania sa zaručuje špecifickými zariadeniami, priestorom a organizovanými tímami.

Implementujeme prísny priemyselný prístup (procesy, neustále zlepšovanie, automatizácia, informačné systémy), ktorý využíva overené postupy. Keďže sme lídrom v oblasti poskytovania logistických služieb, naše odborné znalosti v spravovaní sezónnych činností všetkých veľkostí a naše certifikáty (ISO, IFS…) garantujú prvotriedne služby co-packing pre vašu spoločnosť.

Kontaktujte nás

Zlepšite skúsenosti spotrebiteľov vďaka zodpovednejším službám co-packing

Pri subdodávateľsky poskytovaných službách bola oddialená diferenciácia vždy tým spôsobom, aby sa značky mohli zamerať na svoje základné činnosti a reagovať na dopyty trhov. Balenie sa stalo mimoriadne strategické z environmentálneho hľadiska. Sme rozšírením vášho podniku. Vďaka našim komplexným riešeniam, ktoré kombinujú ekologický dizajn, výrobu aj distribúciu podporujeme zmeny na trhu:

 •  Riešenia s ekologickým dizajnom: vyhýbame sa používaniu plastových a iných toxických látok, prispôsobujeme veľkosť obalov s cieľom minimalizovať používanie materiálov aj prepravu, snažíme sa používať predovšetkým recyklovateľné a opakovane použiteľné materiály.
 • Darovanie: našim zákazníkom ponúkame možnosť darovať neziskovým organizáciám výrobky, ktoré sú určené na likvidáciu
 •  Optimálna sieť: integrujeme najlepších aktérov v každej oblasti: dizajnéri udržateľných obalov, organizácie na zber odpadu, neziskové organizácie…

Nabádame k zmene a definovaniu nových udržateľných trhových modelov pre našich zákazníkov, od obalov bez plastov až po neskorú diferenciáciu, s cieľom optimalizovať dopad prepravy.

Kontaktujte nás

Skráťte čas pri uvádzaní na trh a podporte svoje predaje

Ako priekopník v oblasti logistiky a renomovaný dodávateľ prispôsobujeme naše vysoko efektívne riešenia co-packing cieľom vášho dodávateľského reťazca, aby sme zaručili jeho efektívnosť a spoľahlivosť. Úlohou nášho tímu špecialistov zloženého z dizajnérov a inžinierov je pomôcť vám optimalizovať vaše činnosti a podporiť váš rast. Vytvárame schémy dodávateľských reťazcov na podporu zodpovednej spotreby, ako sú napríklad hromadné výrobky.

Kontaktujte nás

Zaujímate sa o naše služby co-packing?

Chcete upraviť váš dodávateľský reťazec alebo optimalizovať vaše baliace operácie? Kontaktujte nás, aby sme zistili, ako vám môžeme pomôcť!

Riešenia dodávateľského reťazca