dodávateľský reťazec
dodávateľský reťazec

Čo potrebujete vedieť o spoločnom balení?

Co-packing je jednou z najdôležitejších doplnkových služieb k základným logistickým službám. Už niekoľko rokov je neoddeliteľnou súčasťou ponuky logistických…

Na stránke November 16, 2022

Co-packing je jednou z najdôležitejších doplnkových služieb k základným logistickým službám. Už niekoľko rokov je neoddeliteľnou súčasťou ponuky logistických operátorov pôsobiacich na úrovni 5PL. Komplexné, konfekčné a co-packingové procesy umožňujú lepšie prispôsobenie produktov individuálnym potrebám príjemcov, t. j. obchodným reťazcom a spotrebiteľom.

Služby co-packingu

Pojem co-packing sa vzťahuje na množstvo operácií, ktoré sa líšia rozsahom a úrovňou zásahu do produktu. Samotná baliaca služba zahŕňa operáciu na uzavretom produkte, teda individuálnom alebo hromadnom balení, bez zásahu do samotného produktu. Umožňuje prispôsobiť hotové produkty individuálnym potrebám koncových zákazníkov spojením jednotlivých produktov do multipackov, mixov alebo akčných setov. V rámci co-packingu sa vykonáva aj etiketovanie, fóliovanie a tvorba stojanov. Táto časť logistických operácií pozostáva prevažne z krátkych sérií a vyznačuje sa vysokou variabilitou procesov. Zároveň ide o mimoriadne komplexnú službu, ktorá začína dizajnom obalov, cez obstarávanie, riadenie dodávateľského reťazca, colné odbavenie a končiac priamou distribúciou. Úplná koordinácia všetkých operácií umožňuje vytvárať obaly na mieru, ktoré priamo ovplyvňujú vzťah značky so spotrebiteľmi.

Súčasťou co-packingu je aj co-manufakturing, ktorý zase spočíva v priamom zásahu do samotného produktu, pričom sa často menia jeho funkčné a fyzikálne vlastnosti. Spoločná výroba je vlastne posledným krokom vo výrobnom procese mimo továrne. Realizácia operácií, akými sú primárne balenie, programovanie alebo plnenie do fliaš, si vyžaduje enormné investičné výdavky, využitie najnovších technológií a odborných znalostí. Z tohto dôvodu sú projekty v oblasti co-manufakturingu zvyčajne založené na dlhodobých kontraktoch, na rozdiel od baliacej služby, ktorá pozostáva z mnohých individuálnych zákaziek.

Výhody outsourcingu co-packing

Vykonávanie komplexných baliacich a koprodukčných služieb internými výrobcami by si vyžadovalo dodatočné investície, zmeny v rámci vnútropodnikovej logistiky, voliteľné úpravy výrobných liniek, rozširovanie kompetencií tímu, sezónne riadenie oveľa väčšieho počtu zamestnancov, vývoj technológie a udržiavanie dodatočného priestoru či vytváranie úzkych miest vo výrobnom procese. Z tohto dôvodu sa výrobcovia čoraz častejšie rozhodujú objednávať služby špecializovaným firmám s rozsiahlym priestorovým a technologickým zázemím. Realizácia co-packingových operácií na rovnakom mieste ako ostatné logistické služby, teda v sklade operátora, umožňuje jednoduchú organizáciu, výraznú optimalizáciu nákladov a ešte efektívnejšie vybavovanie objednávok. Týmto spôsobom vám spoločné balenie umožňuje maximalizovať efektivitu dodávateľského reťazca a lepšie prispôsobovať produkty potrebám moderných spotrebiteľov.

Vďaka outsourcingu logistických operácií získavajú výrobcovia kompetentného partnera, ktorý poskytuje podporu už od štádia dizajnu obalov. Môže tiež prevziať riadenie výroby a vzťahov medzi továrňou, výrobcom obalov a copackerom, pričom zákazník sa zbaví tejto zodpovednosti. Realizácia takejto spolupráce si vyžaduje hlbokú integráciu medzi továrňou a skladom. V FM Logistic máme pokročilé a flexibilné IT nástroje, ktoré integrujú systémy všetkých troch strán zapojených do procesu, teda VMI. Vendor Managed Inventory, ktorý umožňuje riadenie skladových zásob zákazníka a otvára možnosť finančnej optimalizácie a optimalizácie v procesoch plánovania nákupu materiálu.

V regióne strednej Európy v súčasnosti realizujeme co-packingové aktivity v 7 našich prevádzkach v Poľsku, Českej republike a na Slovensku. Plánujeme ju rozšíriť o ďalšie dve lokality. Poskytujeme služby 40 najväčším výrobcom zo sektorov FMCG, zdravia a krásy a priemyslu v regióne – hovorí Arkadiusz Buczek, riaditeľ Co-packing Processes Central Europe, FM Logistic. Vzhľadom na meniaci sa trh a zvyšujúcu sa informovanosť spotrebiteľov za 20 rokov našej činnosti prešla služba co-packing veľkou transformáciou. Úlohou profesionálneho copackera je dnes aj sledovať rýchlo sa meniace trendy, vytvárať, navrhovať a radiť klientovi pri výbere riešení, ktoré zatraktívnia jeho produkt pre spotrebiteľa. Vďaka rozsiahlym priemyselným znalostiam, dlhoročným skúsenostiam a správnym nástrojom sme schopní čeliť výzvam, ktoré dnešný trh kladie našim klientom – dodáva.

Bol tento obsah zaujímavý, užitočný?