dodávateľský reťazec
dodávateľský reťazec

Ako sa orientovať v omnichannel dodávateľskom reťazci: päť nevyhnutných poznatkov z našej správy

V dobe, keď sa spotrebitelia pohybujú naprieč viacerými predajnými kanálmi, musia spoločnosti zaviesť stratégiu omnichannel, teda multikanálového dodávateľského…

Na stránke April 19, 2024

Hráči, ktorí nedokážu svoj dodávateľský reťazec formovať zodpovedajúcim spôsobom, budú mať problém udržať si konkurencieschopnosť. Spoločnosť FM Logistic uskutočnila prieskum v spoločnostiach z odvetví spotrebného tovaru, maloobchodu a kozmetiky a luxusu, aby pochopila, v akej fáze sa nachádzajú na ceste k omnichannel dodávateľskému reťazcu. Tu sú kľúčové poznatky, ktoré si by ste mali zapamätať.  

#1 – Tradičný predaj dominuje, ale elektronický obchod je na vzostupe

Hoci kamenné predajne zostávajú hlavným kanálom príjmov, prudký nárast predaja v e-commerce je realitou. Tento posun sa začal počas pandémie a naďalej naberá na obrátkach, čím sa online nakupovanie stalo neoddeliteľnou súčasťou nákupných zvyklostí spotrebiteľov. Rozmanité možnosti vyzdvihnutia a doručenia, rastúci počet používateľov internetu a smartfónov ďalej podporujú rast e-commerce.

87 % spoločností uviedlo, že od vypuknutia pandémie sa zvýšil ich predaj prostredníctvom e-commerce

#2 – Plne integrovaný omnichannel dodávateľský reťazec je budúcnosť

Môžeme očakávať, že trend plne integrovaného dodávateľského reťazca bude pokračovať, pretože spoločnosti využívajú digitálne technológie, uprednostňujú prístupy orientované na zákazníka a snažia sa o prevádzkovú efektívnosť, aby si udržali konkurencieschopnosť. Integrovaný dodávateľský reťazec, ktorý v sebe spája distribúciu B2B a B2C, môže viesť k zvýšeniu prevádzkovej efektívnosti, úspore nákladov, optimalizácii riadenia zásob, väčšej flexibilite a mnohému ďalšiemu.

56 % opýtaných spoločností má plne integrovaný omnichannel dodávateľský reťazec pre e-commerce aj offline predaj

#3 – Vysoké náklady a nedostatok zásob podporujú zavádzanie omnichannel služieb

Prechod na omnichannel dodávateľský reťazec je spôsobený najmä snahou maloobchodníkov znížiť logistické náklady a prevádzkové výdavky odstránením blokov v distribučnom procese. Ďalším dôvodom tejto transformácie je nedostatok zásob, prípadne vypredanie zásob.

46 % spoločností uviedlo, že vysoké logistické náklady ovplyvnili ich rozhodnutie zaviesť omnichannel dodávateľský reťazec

#4 – Najdôležitejšími výzvami sú nábor a odborná príprava talentov

Maloobchodníci sa pravdepodobne počas transformácie dodávateľského reťazca stretnú s komplexnými problémami. Ako hlavný bol identifikovaný nábor a školenie ich zamestnancov vzhľadom na rôznorodosť potrebných zručností. Zvládnutie manažmentu údajov, zefektívnenie procesov vybavovania objednávok a bezproblémová integrácia technológií sú ďalšími kľúčovými výzvami, ktoré je potrebné riešiť.

49 % spoločností považuje nábor a školenie potrebnej pracovnej sily za výzvu pri zavádzaní omnichannel logistiky

#5 – Väčšina maloobchodníkov hľadá pomoc 3PL pri implementácii omnichannel

Hoci spoločnosti pravdepodobne prejdú na omnichannel dodávateľský reťazec za menej ako dva roky, pravdepodobne budú využívať externých poskytovateľov služieb 3PL (t.j. logistika tretích strán, z anglického third-party-logistics). Potrebujú partnerov, ktorí ich podporia pri integrácii IT, bezchybnom prevádzkovom výkone a bezproblémovej synchronizácii údajov. Spoločnosti očakávajú, že im partneri 3PL pomôžu zvýšiť rýchlosť a presnosť dodávok, racionalizovať IT systémy a v konečnom dôsledku zlepšiť zákaznícku skúsenosť vo všetkých kanáloch.

66 % maloobchodníkov uviedlo, že pri zavádzaní omnichannel dodávateľského reťazca hľadajú externú podporu

 * Pre stiahnutie správy “Navigácia v omnichannel revolúcii” kliknite sem. Spoločnosť FM Logistic uskutočnila prieskum medzi 105 respondentmi z troch odvetví – spotrebný tovar (36), maloobchod (49), krása a luxus (20) – so sídlom v Indii (37), Francúzsku (36) a Poľsku (32).

Bol tento obsah zaujímavý, užitočný?