dodávateľský reťazec
dodávateľský reťazec

Automatizácia skladu: ako sme na tom dnes?

Príchod automatizácie skladu bol v poslednom čase významným technologickým prelomom.

Na stránke April 24, 2023

82 % organizácií považuje čiastočnú automatizáciu za normu vo všetkých typoch skladov.

Investície do automatizácie v skladoch rastú. Podľa prieskumu, ktorý zverejnila spoločnosť FM Logistic*, 80 % skladov elektronického obchodu a 84 % skladov B2B už čiastočne automatizovalo svoje činnosti. Rozmach elektronického obchodu, ktorý vedie k masívnemu nárastu objednávok a zvýšeniu zložitosti operačných procesov, nie je jediným dôvodom automatizácie skladu. Kľúčová sa stala tiež potreba podporovať spoločnosti pri riešení problémov v oblasti ľudských zdrojov ako sú rastúce náklady na pracovnú silu alebo nedostatok zamestnancov. „Najväčšiu mieru automatizácie zaznamenávame v spoločnostiach, ktoré majú problémy s náborom zamestnancov v dôsledku vysokých nákladov na pracovnú silu“, hovorí Patrick Bellart, riaditeľ pre robotizáciu a automatizáciu v FM Logistic. „Rast automatizácie podporujú aj spoločnosti, ktoré sa potrebujú stať atraktívnejšími zlepšením pracovných podmienok prostredníctvom zníženia počtu situácií, kedy musia zamestnanci manipulovať s tovarom, presúvať ho a chodiť po sklade.“ 

Priemysel kozmetických a luxusných výrobkov je lídrom v automatizácii skladu.

Z odvetvového hľadiska sú kozmetický priemysel a priemysel luxusného tovaru v porovnaní s maloobchodom a oblasťou FMCG najvyspelejšie, pokiaľ ide o automatizáciu skladov. 93 % spoločností pôsobiacich v priemysle kozmetických a luxusných výrobkov zaviedlo čiastočnú automatizáciu vo svojom B2B sklade, 25 % plne automatizovalo svoj sklad pre elektronický obchod a 100 % plánuje v budúcnosti plne automatizovať svoj sklad pre elektronický obchod. Tento trend sa vysvetľuje prudkým nárastom online predaja luxusných výrobkov v posledných rokoch. Spoločnosti pôsobiace v FMCG sektore najviac využívajú plnú automatizáciu (17 %) pre svoj B2B sklad. Je to spôsobené prevahou továrenských skladov, ktorých jednoduchšie toky si vyžadujú opakujúce sa činnosti, ktoré sa dajú ľahšie automatizovať. „Úroveň automatizácie závisí od typu, veľkosti a zložitosti logistického toku“, hovorí Patrick Bellart. Viac automatizácie vidíme pri malých výrobkoch, pretože veľký počet referencií a vysoký objem objednávok robia automatizáciu nákladovo efektívnejšou. Preto sú hráči v oblasti elektronického obchodu a výrobcovia kozmetického a luxusného tovaru vhodnými kandidátmi na automatizáciu. Automatizácia je menej rozšírená pri ťažkých nákladoch na paletách, pretože je pri menších objemoch drahšia.“

  • Robotické riešenia na kompletizáciu objednávok, ako je Locus, kde sú roboty s objednávkami, ktoré sa majú kompletizovať, nasmerované k operátorom prideleným do konkrétnej oblasti;
  • Systém Goods to Person vyvinutý spoločnosťou Geek+, kde sa regály samé privezú ku kompletizačným staniciam; 
  • AutoStore, vysoko efektívne riešenie na spracovanie objednávok, ktoré sa ľahko integruje do existujúcich budov. 

Naše motto: Inovujeme, keď to má zmysel

Pokiaľ ide o automatizáciu, spoločnosť FM Logistic postupuje podľa jediného pravidla: inovujeme, keď to má zmysel. Našim zákazníkom ponúkame najvhodnejšie automatizované riešenie v každej logistickej fáze v závislosti od projektu. Presná štúdia nákladov a uskutočniteľnosti sa vykonáva na základe celkových nákladov na vlastníctvo (TCO), ktoré presahujú rámec počiatočnej investície a zahŕňajú náklady na energiu, údržbu a dohľad. FM Logistic monitoruje účinnosť svojich automatizovaných riešení a otázky bezpečnosti prostredníctvom auditov zhody a bezpečnosti vedených externými organizáciami. „V FM Logistic vyberáme najlepšie technológie, ktoré ovládame na 100 % a integrujeme ich do našich systémov. Vyberáme tiež najlepších dodávateľov“, hovorí Patrick Bellart. Naším cieľom nie je automatizovať za každú cenu, ale nájsť správne automatizované dimenzovanie. Niektoré procesy budú vždy potrebovať ľudí a jednou z našich výziev je vytvoriť efektívne rozhrania medzi ľuďmi a strojmi.“

Prieskumu sa zúčastnilo 100 respondentov z 3 odvetví: FMCG, maloobchod a priemysel kozmetických a luxusných výrobkov. Respondenti sa nachádzali vo Francúzsku, Poľsku a Indii.

Stiahnite si našu bielu knihu

Bol tento obsah zaujímavý, užitočný?