Kozmetika a luxusné výrobky

Naše logistické riešenia sú prispôsobené pre trh s kozmetickými a luxusnými výrobkami. Bezpečnosť, udržateľnosť a reakcieschopnosť pri zvládaní rôznych trás na trh sú našimi najvyššími prioritami s cieľom prispieť k zmene dodávateľského reťazca kozmetických a luxusných výrobkov.

Naše logistické riešenia sú prispôsobené pre trh s kozmetickými a luxusnými výrobkami. Bezpečnosť, udržateľnosť a reakcieschopnosť pri zvládaní rôznych trás na trh sú našimi najvyššími prioritami s cieľom prispieť k zmene dodávateľského reťazca kozmetických a luxusných výrobkov.

 • 14

  krajín

 • 17%

  globálneho obratu spoločnosti FM Logistic

 • + 30

  zvládnutých technológií pre co-packing

 • 20

  prevádzok Seveso

Naše logistické služby pre kozmetické a luxusné výrobky

Existujú rôzne výzvy alebo príležitosti, ktorým musí čeliť priemysel kozmetických a luxusných výrobkov. Rýchla móda, udržateľné kozmetické výrobky, cenovo dostupné luxusné výrobky alebo prispôsobená skúsenosť pri nakupovaní sú jednými z nich.

Okrem toho technológia, udržateľné požiadavky a noví konkurenti menia očakávania spotrebiteľov. V dôsledku toho kozmetické spoločnosti potrebujú zvážiť prepravné a logistické hľadiská s cieľom zjednodušiť akýkoľvek dlhodobý dodávateľský reťazec a výzvy dopytu.

Spoločnosť FM Logistic pomáha svojim zákazníkom v sektore kozmetických a luxusných výrobkov vyvíjať modely dodávateľského reťazca, ktoré zvládnu narastajúci dopyt spotrebiteľov a vysoké očakávania v súvislosti so skúsenosťou so značkou. Ponúkame široké portfólio vysokokvalitných služieb pre sektor luxusných a kozmetických výrobkov, od všekanálovej realizácie až po globálnu prepravu alebo riešenia co-packing, prispôsobené trhom s luxusnými výrobkami s cieľom umožniť značke prezentovať svoj imidž a zaviazať sa ľuďom a planéte v rámci svojho dodávateľského reťazca.

Spoločne prispejme k zmene dodávateľského reťazca

Etablovaným značkám ponúkame inovácie a podporu s cieľom iným spôsobom prepracovať výrobky, obaly, povinnosti týkajúce sa životného prostredia a cesty na trh. Značky musia výrazným spôsobom prejsť na inovatívne služby pre sektor s kozmetickými a luxusnými výrobkami, aby si zachovali konkurenčnú výhodu. Poďme sa podeliť o názory a budovať riešenia spoločne

Kontaktujte nás

Čo môžeme spoločne dokázať

Zaručiť bezpečnosť vášho dodávateľského reťazca

V spoločnosti FM Logistic je bezpečnosť našou prioritou. Od prepravy až po skladovanie sa neustále snažíme našim zákazníkom ponúkať najbezpečnejšie dostupné riešenia. Správa nebezpečného tovaru a poskytovanie bezpečného a sledovateľného prostredia, ktoré je vždy v súlade s normami, je súčasťou našich odborných znalostí.

Pri manipulácii s vaším tovarom sa postupuje mimoriadne opatrne a v súlade s najprísnejšími normami: správa nebezpečného tovaru, kontrola prístupu, systémy proti vniknutiu, prísny výber a správa personálu. Každý sklad spoločnosti FM Logistic má špecializovanú osobu, ktorá je poverená správou nebezpečného tovaru od dodržiavania pravidiel skladu až po školenia zamestnancov. Keďže sa spoločnosť FM Logistic zaviazala poskytovať tie najlepšie služby, vytvorila 20 prevádzok, ktoré sú v súlade so smernicou Seveso a je prvým vlastníkom prevádzok Seveso vo Francúzsku.

Spoločnosť FM Logistic implementuje veľmi prísne postupy pre svojich zákazníkov, na všetkých platformách s cieľom zaručiť vysokokvalitné operácie a bezpečnosť výrobkov. Vďaka našej technológii Blockchain zaručujeme kompletnú sledovateľnosť od výrobku až po spotrebiteľa. Efektívnosť a výkon našich spotrebiteľov sú našou prioritou.

Zaručte, aby sa logistické operácie stali kľúčovým komponentom vašej zodpovednej stratégie

V spoločnosti FM Logistic chceme vždy robiť viac pre životné prostredie. Neustále spolupracujeme na inovatívnych spôsoboch s cieľom prispieť k zmene dodávateľského reťazca. V oblasti našich prepravných riešení našim zákazníkom ponúkame nielen zelenšie trasy, ale aj zelenšie vozidlá.

Napríklad naše riešenia logistiky poslednej míle využívajú udržateľnú prepravu pri mestskej distribúcii. Používame ekologické prepravné vozidlá, od vozidiel na vodíkový pohon až po nákladné bicykle, aby sme splnili očakávania zákazníkov. Ponúkame viac ako iba prepravné riešenia, pretože sa snažíme byť priekopníkmi v našich skladových aktivitách. Naše platformy spĺňajú najprísnejšie normy z hľadiska udržateľnosti a podporujeme uhlíkovoneutrálne sklady.

V spoločnosti FM Logistic sa nesnažíme konať iba v prospech planéty, ale vynakladáme aj veľké úsilie na podporu ľudí. V tejto súvislosti sme vytvorili špeciálny sociálny inkluzívny program, ako napríklad FMEA, s cieľom pomôcť špecifickej populácii získať prístup k práci vďaka učňovskej praxi. Nerobíme žiaden rozdiel a snažíme sa každému poskytnúť rovnaké príležitosti spolupráce s cieľom dosiahnuť rovnaký cieľ: prispieť k lepšej budúcnosti.

Znásobte, zdieľajte, prispôsobte a uspejte v rôznych cestách na trh

Naše všekanálové logistické služby pre sektor kozmetických a luxusných výrobkov zahŕňajú mnoho ciest na trh v jednom dodávateľskom reťazci. Ten otvára príležitosti na optimalizáciu, efektívne spracovanie a dosiahnutie synergií medzi rôznymi tokmi pre rôzne kanály a trhy bez prerušenia

Reakcieschopná a efektívna správa tokov B2B a B2C je možná. Všekanálový dodávateľský reťazec je riešením buď na rýchlejšie uvedenie výrobkov na nové kanály, alebo na zabezpečenie rýchleho rozvoja jedného kanála.

Kombináciou kanálov v jednom toku je možné využívať robustnosť etablovaných dodávateľských reťazcov a umožniť iným profitovať z lepšej stability, rýchlosti a synergií. V tejto súvislosti sme tiež vyvinuli riešenia „Všetko na jednom mieste“, ktoré výrobcom a distribútorom kozmetických a luxusných výrobkov umožňuje zdieľať rovnaké prevádzky. Vďaka týmto riešeniam posúvame zdieľanie skladov a prepravy dopredu a odstraňujeme zbytočné pohyby a v prípade možnosti kombinujeme zásielky.

Vieme, že rozbalenie, dodávka a prispôsobenie obalu výrazným spôsobom prispievajú k skúsenosti so značkou.
Ako expert v sektore co-packing v Európe poskytujeme širokú škálu riešení co-packing (vystavovanie, darčekové balenia, regály…).

Naším cieľom je zharmonizovať skúsenosť značky s jej záväzkami vďaka riešeniam bez plastov pre e-obchod a využiť naše odborné znalosti v ekodizajne obalov. Ponúkame lean služby pre dodávateľský reťazec kozmetických výrobkov, ako aj špecifické uhlíkovoneutrálne operácie logistiky poslednej míle.

Objavte naše ponuky

 • Co-Packing

  Udržateľnosť | Flexibilita | Technicita

  Objavte
 • Preprava

  Spoľahlivosť | Výkonnosť | Reaktivita

  Objavte
 • Multikanál

  Univerzálnosť | Bezproblémovosť | Inovácia

  Objavte

Potrebujete pomoc s logistikou v sektore kozmetických a luxusných výrobkov?

Pôsobíte v sektore kozmetických a luxusných výrobkov a máte problémy s dodávateľským reťazcom? Kontaktujte nás a my nájdeme perfektné riešenie pre vaše potreby!

Najnovšie články o kozmetických a luxusných výrobkoch