Priemysel

Naši zákazníci, ktorí sú hlavnými hráčmi na priemyselnom trhu, vyžadujú od nás konkurenčné riešenia, ktoré zohľadňujú ich špecifické potreby. Spoločnosť FM Logistic vás podporuje a poskytuje vám zisk, bezpečnosť a rýchlu reakciu vášho dodávateľského reťazca.

Naši zákazníci, ktorí sú hlavnými hráčmi na priemyselnom trhu, vyžadujú od nás konkurenčné riešenia, ktoré zohľadňujú ich špecifické potreby. Spoločnosť FM Logistic vás podporuje a poskytuje vám zisk, bezpečnosť a rýchlu reakciu vášho dodávateľského reťazca.

 • 25

  rokov odborných skúseností s priemyselnými hráčmi

 • 100%

  LED program pre všetky naše sklady

 • 20%

  emisií CO2 počas celého života certifikovanej platformy spoločnosti FM Logistic

 • 60%

  prepravných tokov, ktoré spĺňajú normu Euro 5 alebo vyššiu alebo využívajú alternatívnu energiu

Naše logistické riešenia pre priemysel

Priemyselný sektor je mimoriadne rôznorodý a komplexný, využíva všetko od surovín, chemikálií a špeciálnych materiálov, vysoko sofistikované komponenty a priemyselné stroje až po spotrebné elektrické a elektronické výrobky.

Najnovšia revolúcia v priemyselnom sektore je podporovaná konceptom „Priemysel 4.0“ predovšetkým založenom na umelej inteligencii a pripojených zariadeniach, zmene správania vo vzťahoch B2C a B2B a na rastúcom vývoji smerom k „servisnému“ modelu výrobkov.

To znamená predaj výkonnosti a služieb za hranicou výrobkov. Výrobcovia sa musia teraz zamerať na efektívnosť dodávateľského reťazca, aby zlepšili dostupnosť výrobkov, ako aj na optimalizáciu výkonu služieb, ktoré sú s nimi spojené. Priemyselné spoločnosti čelia mnohým veľkým logistickým výzvam. Optimalizácia dodávok do tovární, výroba na základe dopytu, personifikovanie „tovaru“, optimalizácia zásob, prognózy a limitovanie rizík súvisiacich s ich dodávateľským reťazcom patria medzi všetky výzvy, ktorým musia výrobcovia čeliť. Okrem toho aj nárast povedomia o ekologických aspektoch a udržateľnom vývoji nútia spoločnosti spolupracovať na nových vstupných aj výstupných logistických stratégiách.

Tieto nové výzvy majú vplyv na ich dodávateľský reťazec. Ako expert v oblasti prepravnej a skladovej logistiky ponúkame špecifickú logistiku pre priemysel, ktorá pokrýva celý dodávateľský reťazec, od prichádzajúcej, internej a odchádzajúcej logistiky až po doručovanie a logistiku vrátených výrobkov. Vďaka riešeniam kontrolnej veže optimalizujeme a poskytujeme prehľad všetkých logistických tokov.

Naše znalosti v oblasti skladovania, manipulácie, prispôsobovania/oneskorenej diferenciácie, prepravy a distribúcie zaručujú hladký dodávateľský reťazec, ktorého cieľom je prevádzková výnimočnosť a neustále sa zlepšovanie. Kombinovaním znalostí, poradenstva a globálneho zázemia dodávateľského reťazca optimalizujeme vašu existujúcu organizáciu a predchádzame meniacim sa potrebám. FM Logistic investuje do inovácií s cieľom ponúkať logistiku pre priemyselné podniky, prepravu a baliace riešenia, ktoré dokážu naplniť meniace sa požiadavky spotrebiteľov, nárast e-obchodu a multikanálovú distribúciu.

Poďme znížiť náš environmentálny dopad

V FM Logistic je naším najväčším cieľom udržateľný vývoj pre našich zákazníkov. Aby sme splnil tento náš cieľ, našim zákazníkom ponúkame rôzne udržateľné riešenia, ktoré naplnia ich potreby. Napríklad sme prepracovali naše balenie s cieľom optimalizovať uhlíkovú stopu výrobkov našich zákazníkov. Zároveň našim zákazníkom ponúkame alternatívne riešenia týkajúce sa prepravy. V FM Logistic dokážeme poskytnúť rôzne typy vozidiel: od elektrických po vodíkové a nevynímajúc tie na biopalivo, zaviazali sme sa vždy pracovať na nových spôsoboch znižovania environmentálneho vplyvu našej pôsobnosti.

Kontaktujte nás

Čo môžeme spoločne dokázať

Vytvoriť z logistiky a distribúcie pre priemysel hlavnú časť ich udržateľnej rozvojovej stratégie

Spoločnosť FM Logistic ako váš dôveryhodný partner vám poskytuje udržateľné sklady. Zaručujeme bezpečnosť vášho tovaru v našich skladoch (vďaka zmluvám a certifikátom) a bezpečnú a včasnú distribúciu vašich výrobkov. Spoločnosť FM Logistic pomáha vašej spoločnosti prepracovať vaše obaly. Všetky naše riešenia pre našich priemyselných partnerov sa teraz vytvárajú s cieľom optimalizovať udržateľný rozvoj ich operácií. Prostredníctvom našej siete prepravných partnerov si zachovávame našu nezávislosť, aby sme vám mohli čo najlepšie poradiť a zanalyzovať príležitosti na optimalizáciu vašej multikanálovej distribúcie vrátane eko služieb s cieľom pomôcť vám znížiť uhlíkovú stopu a spotrebu energie.

Logistika prispôsobená špecifickým potrebám priemyselných podnikov

Efektívnosť a výkon našich spotrebiteľov sú našou prioritou. Pre výrobcov zaručujeme bezpečné skladovanie, prispôsobenie sa vašim požiadavkám a distribúciu vašich výrobkov, ktorá zahŕňa širokú škálu:

 • zariadenia a tovar pre infraštruktúru,
 • spotrebný tovar,
 • chemické a nebezpečné látky,
 • zdravotnícke pomôcky.
Všetky sklady spoločnosti FM Logistic spĺňajú medzinárodné aj lokálne predpisy a normy a dajú sa prispôsobiť vašim potrebám na uskladnenie vašich výrobkov. Budujeme naše sklady pre viacerých zákazníkov v rôznych oblastiach sveta, ktoré najlepšie vyhovujú vašej spoločnosti a ktoré sú v súlade s predpismi vášho podnikania.

Koncept „Všetko na jednom mieste“ pre efektívne a flexibilné spravovanie zdrojov

V našich zdieľaných centrách zoskupujeme všetky zdroje na jednom mieste: tímy, zariadenia a činnosti v prospech našich zákazníkov. Zaručujeme dynamický a flexibilný manažment našich tímov a zdrojov v súlade s potrebami každého, ktorý zahŕňa rôzne činnosti: skladovanie, co-packing, spoločnú výrobu, vyzdvihnutie a realizáciu.

Spoločnosť FM Logistic implementovala pokročilé princípy synchronizácie medzi zákazníkmi a jednotlivými činnosťami. Ponúkame skladovacie priestory, ktoré sa dajú prispôsobiť potrebám zákazníkov s cieľom znížiť nedostatok tovaru a zásob a maximalizovať efektívnosť, ale aj viaceré operácie na jednom mieste na zníženie tokov výrobkov. Zároveň sa snažíme optimalizovať efektívnosť dodávateľského reťazca pre priemyselné podniky a budovať zodpovednejšie a ekologickejšie riešenia a na základe žiadosti poskytovať optimalizáciu zásob vo viacerých prevádzkach a multikanálovú distribúciu.

Objavte naše ponuky

Potrebujete pomoc s priemyselnou logistikou?

Pôsobíte v priemysle a čelíte novým výzvam s dodávateľským reťazcom? Kontaktujte nás a my nájdeme správne riešenia pre vaše potreby!