Manipulácia

Inovatívnosť | Odbornosť | Medzinárodnosť

Naše manipulačné riešenia

Subdodávateľské manipulačné riešenia majú pozitívny vplyv na produktivitu skladov a distribučné centrá. Pomáhajú značkám zamerať sa na odborné znalosti svojich zákazníkov a zlepšiť vzťahy zvýšením efektívnosti, produktivity a skrátením lehôt alebo znížením chybovosti.

V spoločnosti FM Logistic chránime integritu tovarov a fyzické a duševné zdravie našich tímov. Ako líder v sektore logistiky ponúkame naše manipulačné riešenia založené na monitorovaní a neustálom zlepšovaní.

Viac ako 50 rokov poskytujeme optimalizované, vysokoefektívne riešenia, ako napríklad manipulácia s individuálnymi kusmi a manipulácia s celými paletami, a zaručujeme bezpečnosť a dodržiavanie predpisov. Vďaka neustálemu vzdelávaniu a zainteresovanosti našich prevádzkových tímov spoločnosť FM Logistic ponúka testované manipulačné služby, ktoré vám poskytujú konkurenčnú výhodu a znižujú náklady a zároveň majú pozitívny environmentálny vplyv.

Podporujeme našich pracovníkov, a tým zlepšujeme dodávateľský reťazec

V spoločnosti FM Logistic sa zameriavame na našich pracovníkov a dbáme o nich. Investujeme do ergonomických zariadení, automatizácie a školení s cieľom chrániť zdravie našich pracovníkov. Zároveň ponúkame príležitosti pre ľudí v zložitých situáciách. Vyvinuli sme napríklad naše vlastné štruktúry, aby sme mohli integrovať ľudí s postihnutím. Okrem toho sme vytvorili inkluzívne programy na nábor a privítanie ľudí, ktorí boli dlhú dobu nezamestnaní, alebo mladých ľudí s nízkou kvalifikácio

Naše riešenia na podporu vašej činnosti

 • Moderné a zodpovedné technológie na zvýšenie reakcieschopnosti dodávateľských reťazcov

  Automatizácia v skladovom hospodárstve využíva technológiu na zvýšenie produktivity a zlepšenie celkovej kvality. Napríklad coboty umožňujú zvýšiť produktivitu pri vyskladňovaní objednávok v špičkách, čím sa výrazne skrátia dodacie lehoty v súvislosti s činnosťami e-obchodov. V spoločnosti FM Logistic vyvíjame špičkové technológie a manipulačné riešenia s vysokou mierou realizácie. Vďaka moderným technológiám je možné automatizovať operácie, ako napríklad správa inventára, vyskladňovanie objednávok alebo nakladanie a odosielanie. Používame širokú škálu riešení, ako sú napríklad inventárne prehliadače, AGV (autonómne navádzané vozidlá), AMR (autonómne mobilné roboty), posuvné palety, systémy GTM (goods-to-man), coboty…

  Kontaktujte nás
 • Medzinárodné manipulačné normy kombinované s mnohými lokálnymi firmami

  Spoločnosť FM Logistic vyvážila portfólio medzinárodných a lokálnych spoločností v rôznych sektoroch. Kvôli našim zákazníkom rozširujeme manipulačné riešenia, ktoré spĺňajú medzinárodné normy na globálnej úrovni a zároveň majú silný lokálny vplyv. Zohľadňovaním národných charakteristík a zhodnocovaním lokálnych príležitostí prispôsobujeme náš globálny model lokálnym komunitám a trhom.

  Ako líder v poskytovaní logistických služieb sme prijali konkrétne opatrenia, ktoré zdôrazňujú naše záväzky, ako napríklad model zoskupovania, referencia pri organizovaní zoskupovania medzi maloobchodníkmi a distribútormi v každej krajine. Okrem toho vyvíjame aj nástroj na vizualizáciu zásob, ktorý predstavuje globálnu manipulačnú techniku na lokálne použitie. Kdekoľvek pôsobíme, konáme lokálne s výhodami globálnej spoločnosti.

  Kontaktujte nás
 • Snaha o zlepšenie budúcnosti vďaka našim udržateľným manipulačným riešeniam

  Ako expert v sektore logistiky sme sa zaviazali chrániť zdravie a zaručovať bezpečnosť našich operátorov a v dôsledku toho zlepšovať pracovné podmienky. Vieme, že manipulačné činnosti môžu spôsobovať mnohé muskuloskeletálne problémy. V dôsledku toho už mnoho rokov prijímame opatrenia, aby sme znížili nehodovosť, predchádzali ochoreniam z povolania a zlepšovali pracovné podmienky.

  Práca pri vyskladňovaní objednávok si vyžaduje prenášanie nákladov a manipuláciu s balíkmi. V súvislosti s touto situáciou sme v spolupráci s UTC ‒ University of Technology of Compiègne, vyvinuli zariadenie ERGOSKEL, fyzického asistenta.
  Používateľ si vďaka mechanickému systému zachováva pri práci voľný pohyb a know-how, no znižuje muskulárnu činnosť horných končatín a chrbta o 70 %.

  Vysokozdvižné vozíky sú okrem toho nevyhnutné na manipuláciu so škatuľami a paletami z nákladného vozidla na police a sú základným faktorom našej ambície vybudovať zodpovednejší dodávateľský reťazec. Vďaka ich využívaniu v interiéri generujú málo emisií. Aktuálne spaľovacie motory najčastejšie využívajú zemný plyn alebo sa vysokozdvižné vozíky napájajú elektrickými batériami.
  Spoločnosť FK Logistic si pre svoje sklady vo Francúzsku, v blízkosti mesta Orléans, vybrala 54 vysokozdvižných vozíkov napájaných vodíkovými článkami, aby mohla analyzovať výber správnej energie s cieľom zaručiť udržateľnosť a dobré pracovné podmienky.

  Kontaktujte nás

Zaujímate sa o naše manipulačné riešenia?

Chcete získať viac informácií o našich manipulačných službách? Kontaktujte nás, aby sme zistili, ako vám môžeme pomôcť zvládnuť vaše nové výzvy!

Riešenia dodávateľského reťazca