Preprava

Spoľahlivosť | Výkonnosť | Reaktivita
 • 2.3 mil.

  dodávok

 • + 33

  krajín, kde využívame cestnú prepravu

 • + 25,000

  km železníc (hodvábna cesta)

 • 35%

  Zníženie CO2 vďaka nášmu zoskupovaciemu riešeniu

Preprava tovaru je výzvou pre samotných výrobcov ako aj pre maloobchodníkov. Klimatické zmeny vyvíjajú tlak na celý dodávateľský reťazec a predovšetkým na prepravu. Digitalizácia a AI otvárajú celú sériu riešení na optimalizáciu toku tovarov, kým saturácia prepravnej infraštruktúry a nárast logistiky poslednej míle zvyšujú potrebu alternatívnych modelov.

Spoločnosť FM Logistic od roku 1967 navrhuje nákladné a prepravné riešenia na podporu rozvoja bezproblémových multikanálových dodávateľských reťazcov. V dôsledku toho ponúkame širokú škálu prepravných služieb: pozemná preprava, letecká a námorná preprava a logistika poslednej míle. Využívame vplyv digitálnych a AI, multimodálnych prepravných riešení s cieľom zlepšiť komplexné multikanálové dodávateľské reťazce a transformovať ich na reakcieschopnejšie, odolnejšie a udržateľnejšie piliere vášho podniku. Naše prepravné riešenia pokrývajú celý dodávateľský reťazec, od prichádzajúcej po odchádzajúcu logistiku a môžu sa kombinovať s našimi zmluvnými logistickými činnosťami.

Dodajme prepravným riešeniam pozitívny vplyv

Neexistuje iba jedno riešenia, musí to byť kombinácia alternatív.
V dôsledku toho monitorujeme vplyv prepravy našich zákazníkov spolu so spoľahlivými údajmi o emisiách CO2 a znečisťovaní ovzdušia, aby sme identifikovali najlepšie kombinácie prepravy. Spolupracujeme s partnermi pri navrhovaní alternatívnych energetických zdrojov pre prepravné riešenia. Taktiež investujeme do budúcnosti prepravy, predovšetkým do vodíkovej a spolupracujeme pri vývoji zelenej vodíkovej infraštruktúry v našich prevádzkach s cieľom podporiť novovznikajúce vodíkové prepravné riešenia na dlhé vzdialenosti.

Princípy spolupráce

Kontaktujte nás

Získajte lepšiu kontrolu a prehľad o svojom dodávateľskom reťazci vďaka našim technológiám

V spoločnosti FM Logistic vždy dbáme na to, aby sme našim zákazníkom ponúkali najlepšie riešenia dostupné na trhu. V dôsledku toho navrhujeme a vytvárame inovatívne riešenia, ktoré ovplyvňujú najlepší partneri a technológie. V tejto súvislosti poskytujeme prehľad v reálnom čase o dodávkach a celkovom zhromažďovaní a konsolidácii údajov vďaka rozširovaniu nasledujúcich systémov:

 • systém správy prepravy (SSP), ktorý nám umožňuje mať 360° prehľad o objednávkach;
 • systém sledovania a zaznamenávania, ktorý našim zákazníkom umožňuje lokalizovať v reálnom čase tovar z distribučných stredísk na miesta dodávok.
 • GPS alebo sim sledovanie, ktoré umožňuje zadávať údaje od prepravcov do nášho systému sledovania a zaznamenávania a systému SSP;
 • digitalizované prepravné procesy, ktoré optimalizujú plánovanie prepravy (vrátanie rozdelenia objednávok, smerovania, výberu spôsobu a prepravcu a konsolidácie).
Kontaktujte nás

Znížte uhlíkovú stopu svojej prepravy

Vďaka širokej škále prepravných služieb a našej kalkulačke môžeme simulovať dodávku rôznymi prepravnými prostriedkami. Vďaka používaniu výsledkov z danej kalkulačky môžeme kombinovať alebo vybrať správny prostriedok a znížiť vašu uhlíkovú stopu. Ako poskytovateľ logistických a dopravných služieb poznáme vaše potreby a vieme sa im prispôsobiť. Bez ohľadu na to, či ide o jednoduché prepravné riešenie alebo o viacmodálne riešenie, pomôžeme vám znížiť vašu uhlíkovú stopu a poskytneme vám konkurenčnú výhodu.

Naše prepravné riešenia sú založené na neustálych inováciách. V tejto súvislosti naša logistika poslednej míle ponúka našim zákazníkom rôzne typy prepravy, ktoré prispievajú k zelenšiemu vplyvu na životné prostredie. Napríklad pri logistike poslednej míle zhodnotíme spolu s našimi zákazníkmi najzelenšie riešenia pre ich potreby (typ vozidla ‒ elektrické, H2, biopalivo, flexibilné, multimodálne ‒ v závislosti od ciest).
Chcete optimalizovať vaše dodacie náklady? Vďaka zoskupovaniu vám môžeme pomôcť zvýšiť frekvenciu vašich zásielok zoskupením zásielok od rôznych zákazníkov na rovnakej trase.

Kontaktujte nás

Zlepšite výkonnosť viacúsekovej, viacregionálnej a multimodálnej dopravy

Naša široká škála prepravných riešení ponúka nielen služby národnej prepravy, ale aj intenzívne medzinárodné pokrytie: Spoločnosť FM Logistic pôsobí v 15 krajinách a zabezpečuje dodávky v 60 krajinách medzi Európou a Áziou. Vašu prepravu organizujeme od začiatku do konca a implementujeme perfektné riešenie, aby sme splnili vaše potreby (pozemná, letecká a námorná, FLT, LTL, diaľková preprava, malé balíky).

Spolupracujeme s našimi zákazníkmi, aby sme vytvorili synergie vďaka našim zoskupovacím riešeniam. Spolupracujeme so sieťou dlhodobo overených miestnych aj medzinárodných expertov s cieľom zorganizovať vaše zásielky. Vytvárame vysokokvalitný výber a neustále sa zlepšujúce plány pre našich partnerov, aby sme zaručili najlepšie možné služby a maximálnu spoľahlivosť pre našich zákazníkov. Flexibilitu a prispôsobiteľnosť, efektívnosť a udržateľnosť považujeme za základné znaky logistiky zajtrajška.

Kontaktujte nás

Zapojte poskytovateľov dopravy do prevencie zdravia a bezpečnosti

Náš záväzok v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci má zaručiť bezpečnosť všade (na cestách a nástupištiach) a pre každého (vodiči, účastníci cestnej premávky, pracovníci na nástupištiach). Preto sa tieto záväzky vzťahujú aj na našich dopravných partnerov.

Zoznámte sa s našimi zásadami ochrany zdravia a bezpečnosti pre poskytovateľov dopravy

Kontaktujte nás

Zaujímate sa o prepravné riešenia?

Ste zvedaví, ako vám môže spoločnosť FM Logistic pomôcť pri riešení vašich prepravných výziev? Kontaktujte nás a my urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme vám poskytli správne riešenia!

Najnovšie články o preprave

Riešenia dodávateľského reťazca