Vedenie

Riadenie spoločnosti FM Logistic spĺňa medzinárodné normy: nezávislý výkonný výbor a predstavenstvo.

Osem členov predstavenstva, polovica sú nezávislí členovia a polovica rodinní príslušníci, určujú smerovanie a budúcnosť spoločnosti FM Logistic. Tento úzko prepojený tím dôverne pozná spoločnosť a úzko spolupracuje so svojím výkonným výborom.

 • „Hoci spoločnosť nie je kótovaná na burze cenných papierov, veľkosť obratu a medzinárodný rozsah spoločnosti FM Logistic nám umožnili vytvoriť robustnú riadiacu štruktúru. Počet externých členov predstavenstva sa rovná počtu rodinných členov predstavenstva. Existuje aj jasná hranica medzi zodpovednosťami výkonného výboru a zodpovednosťami predstavenstva.
  Máme štruktúru veľkej medzinárodnej skupiny, kombinovanú s charakteristickou flexibilitou rodinných a nezávislých spoločností. Náš model riadenie sa ukázal byť efektívny počas udalostí ako sú napríklad kľúčové nominácie, veľké investičné výdaje, akvizície a nedávno aj jednotlivé vlny koronavírusu. Všetky riadiace orgány si dobre plnia svoju úlohu. Keď je úloha každého jasne definovaná, rozhodnutia sú robustnejšie.“

  Jean-Claude MICHEL Predseda predstavenstva spoločnosti FM Logistic

 • „Som hrdý na to, že som predsedom výkonného výboru. Počas 20 rokov pôsobenia v spoločnosti FM Logistic som postupne získal vedomosti a odborné znalosti, ktoré mi umožňujú úspešne viesť spoločnosť v súčasnosti… DÔVERA, VÝKON A OTVORENOSŤ sú kľúčovými faktormi implementácie projektu našej spoločnosti a spokojnosti našich zákazníkov a partnerov.
  Spolu s mojimi pracovníkmi v riadiacom výbore sme entuziasticky prijali tento postoj s cieľom zachovať našu korporátnu kultúru silnú.“

  Jean-Christophe MACHET generálny riaditeľ spoločnosti FM Logistic

Riadiaci orgán

Predstavenstvo

Predstavenstvo určuje finančnú a právnu štruktúru spoločnosti a schvaľuje stratégiu (nové krajiny, nové trhové sektory a pod.) predloženú výkonným výborom.

 • Claude FAURE Co-founder of FM Logistic and honorary president
 • Marie BASTIAN Family administrator
 • Yann DE FERAUDY Independent director
 • Janet DEKKER Independent director
 • Olivier FAURE Family administrator
 • Marie-Laure FAURE Family administrator
 • Véronique FAURE Family administrator
 • Alexandre MACHET Family administrator
 • Vincent MACHET Family administrator
 • Simon MARRISON Independent director
 • Marie-Laure MAZAUD Independent director
 • Jean-Claude MICHEL Chairman
 • Anne-Laure FELDKIRCHER Independent director

Výkonný výbor

Výkonný výbor riadi operácie spoločnosti, rozvoj podniku a rozhoduje o rozhodnutiach manažmentu a oddelenia ľudských zdrojov.

 • Jean-Christophe MACHET Chief executive officer
 • Yannick BUISSON Chief customer experience, sustainable development, business solutions & technologies officer
 • Stéphane DESCARPENTRIES Chief of staff. Asia operations & strategy
 • Mathilde JOANNARD Human resources director
 • Sébastien MAQUET Chief financial officer
 • Christophe MENIVARD Chief operating officer Europe

Organizácia skupiny FM

Skupina FM Group

 • FM Holding

  FM Holging je základom skupiny. Plne zohráva svoju úlohu a spája akcionárov a obchodné jednotky spoločnosti, zaručuje rovnováhu medzi hľadaním výkonnosti a potrebou dlhodobého rastu. FM Holding má riadiacu štruktúru prispôsobenú svojej veľkosti. Je založená na dozornej rade, ktorú tvoria nevýkonní členovia s rôznymi odbornými znalosťami vrátane členov rodiny Faure a Machet, ktorí sa nepodieľajú na správe spoločnosti a nie sú členmi predstavenstva.

  Ich zodpovednosti sú jasne oddelené, ale majú rovnaký cieľ: zaručiť dlhodobú budúcnosť skupiny FM Group.

 • FM Holding Corporate

  „Úlohou FM Holding Corporate je posilniť bezpečnosť našich podnikov vďaka lepšej kontrole našich financií a rizík. FM Holding Corporate je konsolidovanou holdingovou spoločnosťou, ktorá pracuje na kolektívnej inteligencii pre spoločnosť FM Logistic a Batilogistic, no zároveň zachováva autonómnosť týchto spoločností.“

  Olivier Faure, predseda spoločnosti FM Holding Corporate

  Odborné znalosti spoločnosti FM Holding Corporate sú:

  juridique et fiscale

  Právne a
  daňové

  Finances

  Financie

  Audit Interne

  Vnútorný audit

  Sûreté

  Bezpečnosť

  Compliance

  Dodržiavanie
  predpisov

 • FM Logistic

  Spoločnosť FM Logistic bola založená vo Francúzsku v roku 1967 ako nezávislá logistická spoločnosť tretej strany, ktorá poskytuje služby pre FMGG, maloobchod, kozmetický sektor, priemyselnú výrobu a zdravotnícky priemysel. Aktívne pôsobí v 14 krajinách v Európe, Ázii a v Latinskej Amerike (Brazília). Spoločnosť dosiahla vo finančnom roku do marca 2020 príjem 1,43 miliardy € a zamestnáva viac ako 27 500 zamestnancov na plný úväzok.

  Spoločnosť FM Logistic investuje do inovácií s cieľom ponúkať udržateľný dodávateľský reťaze, ktorý reaguje na meniace sa dopyty spotrebiteľov, nárast e-obchodu a všekanálovú distribúciu a mestskú logistiku.

 • Bâti Logistic

  Batilogistic, člen skupiny FM Logistic, je realitnou spoločnosťou špecializujúcou sa na logistiku. Spravuje vlastníctvo budov a optimalizuje portfólio majetku Spoločnosť Batilogistic, ktorá využíva expertné znalosti zamestnancov NG Concept ‒ finančných expertov, pozemkových developerov, logistikov a stavbárov ‒ poskytuje globálne stavebné riešenia pre logistických operátorov v Európe aj v Ázii. Zaručuje prístup ku kapitálovým a pozemkovým zdrojom. Rozvíja inovatívne koncepty pre stavby a ponúka diferencované konštrukčné riešenia.

  Spoločnosť Batilogistic, ako vizionár, cez dizajn rozvíja nové oblasti rozvoja logistických operácií. Zároveň zaručuje efektívnu správu svojho realitného majetku. Spoločnosť Batilogistic pôsobí vo Francúzsku aj v zahraničí, kde už 20 rokov preukázala svoju prevádzkovú výnimočnosť.

 • NG Concept

  NG CONCEPT je dizajnér-staviteľ, ktorý využíva know-how, schopnosti a vášeň svojich tímov na vytváranie inovatívnych riešení na kľúč v logistických nehnuteľnostiach.

  Našim klientom poskytujeme podporu od okamihu, keď vyjadria svoje potreby, až kým nie sú prevedení do operačnej reality.

  Aby sme sa pripravili na budúcnosť, poskytujeme našim zamestnancom personalizovanú podporu počas ich profesionálnej kariéry. Ale budúcnosť pre nás spočíva aj v investovaní do inovácií a digitálnych technológií s cieľom predvídať zmeny v našom podnikaní.

  Pierre Orsatti – Generálny riaditeľ

 • Nadácia FM Foundation

  Spoločne za inkluzívnejšiu spoločnosť

  Nadácia FM Foundation vznikla v roku 2017 pri príležitosti 50. výročia skupiny FM s cieľom posilniť jej sociálne zodpovedné činnosti a podieľať sa na dynamike území, kde pôsobí v súlade s princípmi udržateľného rozvoja a korporátnymi hodnotami, akými sú dôvera, výkon a otvorenosť.

  Úlohou nadácia FM Foundation je podporovať integráciu ľudí v zložitej situácii a pomáhať sociálne zraniteľným a znevýhodneným deťom.

  Pomáha pri koordinácii a spoločnom vytváraní sociálne inovačných projektov, ktorých príjemcovia žijú v blízkostí existujúcich alebo budúcich prevádzok skupiny FM, v dôsledku čoho majú tieto akcie reálny lokálny sociálny vplyv.
  Projekty podporované nadáciou FM Foundation implementujú zamestnanci spoločnosti, ktorí podporujú vzdelávací patronát, vďaka čomu dodávajú svojej práci v skupine nový význam.

  Uč sa viac

Viac informácií o spoločnosti FL Logistic

 • Prehľad

  FM Logistic zamestnáva 28 600 ľudí, ktorí skutočne veria tomu, že dodávateľské reťazce môžu mať pozitívny dopad na ľudí aj na planétu. Implementujeme našu víziu v 14 krajinách v Európe, Ázii a v Latinskej Amerike.

  Objavte
 • Náš cieľ

  Sprístupniť tovary a služby v požadovanom množstve.

  Objavte
 • Udržateľnosť

  Svet je v ohrození a musíme konať ihneď! V dôsledku toho sa snažíme každý deň kolektívne zlepšiť dodávateľský reťazec s cieľom zaručiť ekologickejšiu a udržateľnejšiu spotrebu.

  Objavte