Náš cieľ

Sprístupníte zodpovednú spotrebu pre všetkých

Dodávateľský reťazec je jadrom nášho rýchlo sa meniaceho svete, základné prepojenie v modernom hospodárstve.
Je našou zodpovednosťou spolu s našimi partnermi a zákazníkmi vytvoriť a rozvíjať nové, viackanálové a udržateľné dodávateľské reťazce, ktoré umožňujú a podporujú udržateľnejšiu spotrebu pre každého.

Spolupracujeme s našimi zákazníkmi, aby sme sa stali priekopníkmi zodpovedných modelov dodávateľského reťazca.
Mobilizujeme názory spotrebiteľov a trhové trendy, aby sme mohli vytvoriť spotrebiteľské modely, ktoré budú prijateľnejšie pre ľudí aj planétu.

Sme dizajnérmi zodpovedného dodávateľského reťazca.

Sme tvorcami zodpovedného dodávateľského reťazca.

Našu spoločnosť a dodávateľský reťazec poháňame posilnením postavenia našich ľudí. Posilňujeme postavenie našich zamestnancov aby sa stali tvorcami hry pre našu spoločnosť, klientov, komunity a planétu. Naša kultúra je zakorenená v podnikaní a s nadšením objavujeme nové územia.

Konáme ako tím a využívame silu kolektívnej inteligencie na vedenie udržateľnej zmeny.

Naše hodnoty

 • Dôvera

  Dôvera je daná, buduje sa prirodzene a je to dlhotrvajúci proces. Umožňuje nám vydať z nás to najlepšie; podporuje autonómiu a spoluprácu medzi nami a našimi partnermi.

 • Výkonnosť

  Výkonnosť je výsledok našej každodennej výnimočnosti a nášho podnikavého ducha. Je kľúčovým faktorom podporujúcim spokojnosť našich zákazníkov a udržateľnosť našej spoločnosti.

 • Otvorenosť

  Otvorenosť nás zaväzuje, aby sme prijímali iniciatívy, boli zvedaví, počúvali, pýtali sa a boli kreatívni.<br />

Viac informácií o spoločnosti FL Logistic

 • Prehľad

  FM Logistic zamestnáva 27 500 ľudí, ktorí skutočne veria tomu, že dodávateľské reťazce môžu mať pozitívny vplyv na ľudí aj na planétu. Implementujeme našu víziu v 14 krajinách v Európe, Ázii a v Latinskej Amerike.

  Objavte
 • Udržateľnosť

  Svet je križovatkou. Musíme konať teraz. V dôsledku toho sa snažíme každý deň kolektívne zlepšiť dodávateľský reťazec s cieľom zaručiť zelenšiu a zodpovednejšiu spotrebu.

  Objavte
 • Vedenie

  Riadenie spoločnosti FM Logistic spĺňa medzinárodné normy: nezávislý výkonný výbor a predstavenstvo.

  Objavte