Zdravotníctvo

Bezpečnosť ľudí, sledovateľnosť výrobkov a súlad s požiadavkami predpisov sú nevyhnutnosťou. V spoločnosti FM Logistic robíme ešte viac a využívame inovatívne riešenia zaručené našimi dlhodobými odbornými znalosťami v sektore zdravotníctva.

Bezpečnosť ľudí, sledovateľnosť výrobkov a súlad s požiadavkami predpisov sú nevyhnutnosťou. V spoločnosti FM Logistic robíme ešte viac a využívame inovatívne riešenia zaručené našimi dlhodobými odbornými znalosťami v sektore zdravotníctva.

 • 75,000

  m² vyhradeného skladového priestoru

 • 7

  špecifických farmaceutických operácií

 • 15

  rokov rastu

 • 1.5 M

  dodávok ročne (preprava)

Naše logistické riešenia pre zdravotníctvo

Zdravotnícky sektor prechádza obdobím výraznej transformácie. Výrobcovia, výskumné organizácie, nemocnice a zdravotnícki profesionáli čelia vyšším tlakom na ceny, komplexnosti a rizikám. Tento priemysel tiež čelí výzve tým, že sa menia cieľové skupiny ochorení, vedecký vývoj a zvyšuje sa komplexnosť predpisov. Keďže život je vždy v hre, farmakologická logistika vyžaduje služby prispôsobené potrebám každého a kombinuje profesionálnu disciplínu, prevádzkovú výnimočnosť a neustále zlepšovanie. Zaslanie správneho lieku alebo zdravotníckej pomôcky na správne miesto a v správny čas, bezpečne a v úplnom súlade s predpismi: nič nie je dôležitejšie ako výkon logistiky zdravotníckych výrobkov, aby sa k zdravotníckym profesionálom a pacientom dostali správne výrobky.

Pred viac ako 15 rokmi sme zistili, že logistika v zdravotníckom sektore bola natoľko špecifická, že sa pri jej realizácii musia využívať špecifické expertné tímy a zdroje. V dôsledku toho spoločnosť FM Logistic vytvorila zdravotnícku divíziu, zoskupila personál a prevádzky, ktoré sa špeciálne venujú zdravotníckym operáciám pre farmaceutické výrobky a zdravotnícke pomôcky.

Ako vedúci expert v prepravnej a skladovacej logistike sa snažíme rozvíjať inovatívne riešenia pre logistiku v zdravotníckom sektore, ktorá pomôže vašej spoločnosti stať sa efektívnejšou. Naše prepravné kancelárie sú umiestnené v 14 krajinách a ponúkajú špecifické operácie pre zdravotnícky sektor spolu s odbornými znalosťami požiadaviek farmaceutického priemyslu pre logistiku v zdravotníckom sektore. Úzko spolupracujeme s našimi zákazníkmi a každý deň im poskytujeme udržateľné a komplexné riešenia dodávateľského reťazca od kusov o palety, obalov až po náklad. A pre všetky farmaceutické distribučné siete: veľkoobchodníci a farmaceutické skupiny, výrobcovia zdravotníckych pomôcok, kliniky a nemocnice, laboratória, lekárne a pacienti.

Zdravotnícka divízia spoločnosti FM Logistic je poskytovateľom služieb, na ktorého sa môžete spoľahnúť, že vám pomôže zvládnuť jedinečné výzvy týkajúce sa komplexného prehľadu, všekanálového dodávateľského reťazca a súladu s predpismi požadovanými pre vaše citlivé výrobky.

Pôsobíme lokálne, aby sme prispeli ku globálnej zmene dodávateľského reťazca

Bez ohľadu na miesto, kde pôsobíme, prijímame lokálne akcie podporované silou medzinárodnej skupiny. Náš model Jedna FM nám umožňuje prispôsobiť naše činnosti v súlade s lokálnou skutočnosťou a trhmi. Vďaka aplikácii lokálnych špecifikácií poskytujeme výhody zákazníkom aj zamestnancom a zohrávame pozitívnu úlohu v každom regióne, v ktorom pôsobíme.

Viac informácií Menej vidieť Kontaktujte nás

Čo môžeme spoločne dokázať

Zaručiť bezpečný dodávateľský reťazec vďaka predpisom a regulácii teploty

FM Logistic implementuje veľmi prísne štandardné postupy pri všetkých zákazníkoch na všetkých platformách. Pri manipulácii s farmaceutickými výrobkami (výrobky na reguláciu teploty, psychotropné výrobky a pod.) a zdravotníckymi pomôckami poskytujeme bezpečné prostredie, ktoré spĺňa všetky predpisy a zaručuje vysokú kvalitu operácií a bezpečnosť výrobkov. S vaším tovarom manipulujeme veľmi opatrne a v súlade s najprísnejšími medzinárodnými a lokálnymi normami: špecifické a zdokumentované postupy, kontrola obmedzeného prístupu, systémy proti vniknutiu, prísny výber personálu a vzdelávanie, regulácia teploty v skladoch aj počas prepravy. Zachovávame integritu výrobkov vďaka špeciálnej manipulácii a sledovanie vrátane kompletnej sledovateľnosti zásielok, riešenia pre zatvorené chladiace reťazce pre lieky, ochrany pred krádežou a napodobňovaním a súladu so všetkými predpismi.

Naše riešenia dodávateľského reťazca pre zdravotnícky sektor zaručujú, že výrobky citlivé na čas a teplotu sa bezpečne dostanú na miesto určenia. FM Logistic ponúka v závislosti od tovaru správne riešenie na skladovanie a doručenie výrobkov zákazníkom. Kdekoľvek FM Logistic pôsobí, svojim zákazníkom poskytujeme špecifické platformy, ktoré vyhovujú ich potrebám. Zákazníkom môžeme ponúknuť tri rôzne teplotné rozsahy v skladoch:

 • Chladené: skladovanie pri teplote 2 °C až 8 °C
 • Teplota prostredia: skladované pri teplote 15 °C až 25 °C
 • Mrazené: -20 °C

Teplotu a vlhkosť monitorujeme a regulujeme vďaka WIFI snímačom, počítačovým systémom BMS (systému na správu budovy) a výstražnému systému založenému na GMS..

Viac informácií Menej vidieť

Optimalizujeme dostupnosť výrobkov a bezpečnosť vďaka prísnemu a sledovateľnému monitorovanie dodávateľského reťazca v reálnom čase.

Kvôli bezpečnosti pacientov a zaručeniu účinnosti liečby zdravotnícky personál potrebuje úplnú sledovateľnosť s cieľom zaručiť prehľad a kontrolu činností v rámci celého dodávateľského reťazca.

Spoločnosť FM Logistic využíva všetky dostupné špecifické riešenia na správu a kontrolu zdravotníckeho dodávateľského reťazca. Tieto riešenia umožňujú sledovať, zaznamenávať a získavať informácie o výkone a zároveň zaručovať úplný prehľad skladových a distribučných operácií, ako aj proaktívnu správu akejkoľvek nefunkčnosti.

Spoločnosť FM Logistic okrem iného plní všetky najnovšie požiadavky týkajúce sa sledovateľnosti a serializácii výrobkov, ako aj monitorovanie regulácie teploty, ak sa to vyžaduje.

Sledovateľnosť tokov a integrita výrobkov sa zaručujú platnými procesmi týkajúcimi sa skladovania, sekundárneho balenia a distribúcie, ako aj informačnými systémami, ktoré vyhovujú farmaceutickým pravidlám. Tímy spoločnosti FM Logistic sú plne vyškolené pre hlavných farmaceutických partnerov a farmaceuti v prevádzky zaručujú, že sa dané operácie vykonávajú v súlade s dobrými výrobnými a distribučnému postupmi.

Viac informácií Menej vidieť

Optimalizujte svoju sieť vďaka moderným národným a regionálnym riešeniam.

Zdravotnícki profesionáli hľadajú riešenia dodávateľského reťazca, ktoré vyhovujú ich distribučným stratégiám pre ich rôzne sortimenty výrobkov: centralizovaný sklad a regionálna distribúcia, dodávky nemocniciam a pod.
Operácie a pôsobenie zdravotníckej divízie spoločnosti FM Logistic vám umožňujú skladovať a distribuovať vaše výrobky v najlepších možných podmienkach a v úplnom súlade s medzinárodnými a lokálnymi predpismi, ako aj s vašimi najprísnejšími normami.

Naše geografické pôsobenie nám umožňuje poskytovať vám domáce, ale aj regionálne riešenia. Vytvorili sme dve kombinované riešenia s cieľom vyvinúť regionálny prístup:

 • Regionálne platformy, ktoré pôsobia ako strediská
 • Regionálna doprava

Zdravotnícka divízia spoločnosti FM Logistic je vďaka mnohým rokom odborných znalostí v oblasti co-packing schopná poskytovať riešenia na optimalizáciu sekundárnych obalov a udržateľné možnosti vystavovania. Pomáhame vám podporiť vaše predaje a prispieť k vytvorenie reakcieschopnejšieho dodávateľského reťazca. Ponúkame širokú škálu riešení na prispôsobenie sekundárnych obalov, označovanie, označovanie GMP a neskoršiu diferenciáciu. Všetky naše operácie týkajúce sa sekundárnych obalov sú v súlade s dobrými výrobnými praktikami (GMP).

Viac informácií Menej vidieť

Objavte naše ponuky

Potrebujete pomoc s logistikou v zdravotníckom sektore?

Pracujete v zdravotníckom sektore a máte problémy s dodávateľským reťazcom? Kontaktujte nás a my nájdeme správne riešenia pre vás!