Zdravotníctvo

Bezpečnosť ľudí, sledovanie miesta polohy výrobkov a súlad s požiadavkami predpisov sú nevyhnutnosťou. V spoločnosti FM Logistic robíme ešte viac a využívame inovatívne riešenia podporené našimi dlhodobými odbornými znalosťami v sektore zdravotníctva.

Bezpečnosť ľudí, sledovanie miesta polohy výrobkov a súlad s požiadavkami predpisov sú nevyhnutnosťou. V spoločnosti FM Logistic robíme ešte viac a využívame inovatívne riešenia podporené našimi dlhodobými odbornými znalosťami v sektore zdravotníctva.

 • 75,000

  m² vyhradeného skladového priestoru

 • 7

  špecifických farmaceutických operácií

 • 15

  rokov rastu

 • 1.5 mil.

  dodávok ročne (preprava)

Naše logistické riešenia pre zdravotníctvo

Zdravotnícky sektor prechádza obdobím výraznej transformácie. Výrobcovia, výskumné organizácie, nemocnice a zdravotnícki profesionáli čelia vyšším tlakom na ceny, komplexnosti a rizikám. Tento priemysel tiež čelí výzve tým, že sa menia ochorenia, vedecký vývoj a zvyšuje sa komplexnosť predpisov. Keďže ide o život, farmakologická logistika vyžaduje služby prispôsobené potrebám každého a kombinuje profesionálnu disciplínu, prevádzkovú výnimočnosť a neustále zlepšovanie. Zaslanie správneho lieku alebo zdravotníckej pomôcky na správne miesto a v správny čas, bezpečne a v úplnom súlade s predpismi: nič nie je dôležitejšie ako výkon logistiky zdravotníckych výrobkov, aby sa k zdravotníckym profesionálom a k pacientom dostali správne výrobky.

Pred viac ako 15 rokmi sme zistili, že logistika v zdravotníckom sektore bola natoľko špecifická, že sa pri jej realizácii musia využívať špecifické expertné tímy a zdroje. V dôsledku toho spoločnosť FM Logistic vytvorila zdravotnícku divíziu, zoskupila personál a prevádzky, ktoré sa špeciálne venujú zdravotníckym operáciám pre farmaceutické výrobky a zdravotnícke pomôcky.

Ako vedúci expert v prepravnej a skladovacej logistike sa snažíme rozvíjať inovatívne riešenia pre logistiku v zdravotníckom priemisle, ktorá pomôže vašej spoločnosti stať sa efektívnejšou. Naše prepravné kancelárie sú umiestnené v 14 krajinách a ponúkajú špecifické operácie pre zdravotnícky sektor spolu s odbornými znalosťami požiadaviek farmaceutického priemyslu pre logistiku. Úzko spolupracujeme s našimi zákazníkmi a každý deň im poskytujeme udržateľné a komplexné riešenia dodávateľského reťazca od kusov po palety, od obalov až po samotné lieky a to pre všetky farmaceutické distribučné siete: veľkoobchodníci a farmaceutické skupiny, výrobcovia zdravotníckych pomôcok, kliniky a nemocnice, laboratória, lekárne a pacienti.

Zdravotnícka divízia spoločnosti FM Logistic je poskytovateľom služieb, na ktorého sa môžete spoľahnúť, že vám pomôže zvládnuť jedinečné výzvy týkajúce sa komplexného prehľadu, multikanálového dodávateľského reťazca a súladu s predpismi požadovanými pre vaše špeciálne výrobky.

Pôsobíme lokálne, aby sme prispeli ku globálnej zmene dodávateľského reťazca

Bez ohľadu na miesto, kde pôsobíme, prijímame lokálne akcie podporované silným zázemím našej medzinárodnej skupiny. Náš model „Jedna FM“ nám umožňuje prispôsobiť naše činnosti v súlade s lokálnou potrebou a trhmi. Vďaka aplikácii lokálnych špecifikácií poskytujeme výhody zákazníkom aj zamestnancom a zohrávame pozitívnu úlohu v každom regióne, v ktorom pôsobíme.

Kontaktujte nás

Čo môžeme spoločne dokázať

Zaručiť bezpečný dodávateľský reťazec vďaka predpisom a regulácii teploty

FM Logistic implementuje veľmi prísne štandardné postupy pri všetkých zákazníkoch na všetkých platformách. Pri manipulácii s farmaceutickými výrobkami (výrobky, ktoré podliehajú regulácií teploty, psychotropné výrobky a pod.) a zdravotníckymi pomôckami poskytujeme bezpečné prostredie, ktoré spĺňa všetky predpisy a zaručuje vysokú kvalitu a bezpečnosť pri manipulácií.

S vaším tovarom manipulujeme veľmi opatrne a v súlade s najprísnejšími medzinárodnými a lokálnymi normami: špecifické a zdokumentované postupy, kontrola obmedzeného prístupu, systémy proti vniknutiu, prísny výber personálu a vzdelávanie, regulácia teploty v skladoch aj počas prepravy. Zachovávame integritu výrobkov vďaka špeciálnej manipulácii a sledovaniu zásielok, riešeniu pre zatvorené chladiace reťazce pre lieky, ochrany pred krádežou a falšovaním a v súlade so všetkými predpismi.

Naše riešenia dodávateľského reťazca pre zdravotnícky sektor zaručujú, že výrobky citlivé na teplotu a s krátkou dobou spotreby sa bezpečne dostanú na miesto určenia. FM Logistic ponúka v závislosti od tovaru správne riešenie na skladovanie a doručenie výrobkov zákazníkom. Kdekoľvek FM Logistic pôsobí, svojim zákazníkom poskytujeme špecifické platformy, ktoré vyhovujú ich potrebám. Zákazníkom môžeme ponúknuť tri rôzne teplotné rozsahy v skladoch:

 • Chladené: skladovanie pri teplote 2 °C až 8 °C
 • Teplota prostredia: skladované pri teplote 15 °C až 25 °C
 • Mrazené: -20 °C

Teplotu a vlhkosť monitorujeme a regulujeme vďaka WIFI snímačom, počítačovým systémom BMS (systému na správu budovy) a výstražnému systému založenému na GMS.

Optimalizujeme dostupnosť výrobkov a bezpečnosť vďaka prísnemu a sledovateľnému monitorovaniu dodávateľského reťazca v reálnom čase

Kvôli bezpečnosti pacientov a zaručeniu účinnosti liečby, zdravotnícke výrobky potrebujú úplné monitorovanie s cieľom zaručiť prehľad a kontrolu činností v rámci celého dodávateľského reťazca.

Spoločnosť FM Logistic využíva všetky dostupné špecifické riešenia na spravovanie a kontrolu zdravotníckeho dodávateľského reťazca. Tieto riešenia umožňujú sledovať, zaznamenávať a získavať informácie, ktoré zaručujú úplný prehľad skladových a distribučných operácií, ako aj proaktívnu správu akejkoľvek nefunkčnosti.

Spoločnosť FM Logistic okrem iného plní všetky najnovšie požiadavky týkajúce sa monitorovania a falšovania výrobkov, ako aj monitorovanie regulácie teploty, ak sa to vyžaduje.

Sledovateľnosť tokov a integrita výrobkov sa zaručuje platnými procesmi týkajúcimi sa skladovania, sekundárneho balenia a distribúcie, ako aj informačnými systémami, ktoré vyhovujú farmaceutickým pravidlám. Tímy spoločnosti FM Logistic sú plne vyškolené pre hlavných farmaceutických partnerov a farmaceuti v prevádzkach zaručujú, že sa dané operácie vykonávajú v súlade s najlepšími výrobnými a distribučnému postupmi.

Optimalizujte svoju sieť vďaka moderným národným a regionálnym riešeniam

Zdravotnícki profesionáli hľadajú riešenia dodávateľského reťazca, ktoré vyhovujú ich distribučným stratégiám pre ich rôzne sortimenty výrobkov: centralizovaný sklad a regionálna distribúcia, dodávky nemocniciam a pod.
Aktivity a činnosti zdravotníckej divízie spoločnosti FM Logistic vám umožňujú skladovať a distribuovať vaše výrobky v najlepších možných podmienkach a v úplnom súlade s medzinárodnými a lokálnymi predpismi, ako aj s vašimi najprísnejšími normami.

Naše geografické pôsobenie nám umožňuje poskytovať vám medzinárodné, ale aj regionálne riešenia. Vytvorili sme dve kombinované riešenia s cieľom vyvinúť regionálny prístup:

 • Regionálne platformy, ktoré pôsobia ako strediská
 • Regionálna doprava

Zdravotnícka divízia spoločnosti FM Logistic je vďaka mnohoročným odborným znalostiam v oblasti co-packing schopná poskytovať riešenia na optimalizáciu sekundárnych obalov a udržateľné možnosti balenia. Pomáhame vám podporiť vaše predaje a prispieť k vytvorenie rýchlo reagujúceho dodávateľského reťazca. Ponúkame širokú škálu riešení na prispôsobenie sekundárnych obalov, označovanie, označovanie GMP a neskoršiu diferenciáciu. Všetky naše operácie týkajúce sa sekundárnych obalov sú v súlade s najlepšími výrobnými postupmi (GMP).

Objavte naše ponuky

Potrebujete pomoc s logistikou v zdravotníckom sektore?

Pracujete v zdravotníckom sektore a máte problémy s dodávateľským reťazcom? Kontaktujte nás a my nájdeme správne riešenia pre vás!