Optimalizácia dodávateľského reťazca

Komplexnosť | Efektívnosť | Udržateľnosť
 • 35%

  zníženie CO2 vďaka nášmu zoskupovaciemu riešeniu

 • + 2.3 mil.

  doručení

 • 1

  Globálny monitorovací nástroj

 • + 15

  rokov odborných znalostí v oblasti zoskupovania

Naše služby zamerané na optimalizáciu dodávateľského reťazca

Viac distribučných kanálov, zvýšenie urbanizačných a distribučných nákladov, masívny prístup k novým technológiám, narastajúci dopyt po udržateľnom dodávateľskom reťazci. V meniacom sa svete sú reakcieschopné dodávateľské reťazce nevyhnutnosťou. Ako rýchlo dokáže váš dodávateľský reťazec reagovať na zmenu, ak sa prispôsobuje novému správaniu zákazníkov, zmenám v konkurenčnom prostredí alebo pri zvládaní problémov s dodávkami? V každom z týchto prípadov môže spoločnosť FM Logistic poskytnúť podporu a pomoc pri zvládaní nových výziev, ktorým ste vystavení.

V spoločnosti FM Logistic ponúkame riešenia optimalizácie reakcieschopného dodávateľského reťazca. Naše služby 4PL umožňujú našim zákazníkom implementovať stratégie a modely dodávateľského reťazca, aby boli odolnejšie a udržateľnejšie. Pomáhajú spoločnostiam zlepšiť produktivitu a efektívnosť a v dôsledku toho získať väčšiu konkurenčnú výhodu.

Chcete znížiť svoje náklady optimalizáciou a zoskupením prichádzajúcej a odchádzajúcej logistiky? Alebo zvýšiť zisk a ziskovosť vďaka spokojnosti a lojalite zákazníkov? Ponúkame vám komplexné riešenia multikanálovej logistiky s cieľom zlepšiť efektívnosť a výkon dodávateľského reťazca. Využívame digitálne a analytické služby, ktoré nepredstavujú iba digitalizované operácie, ale ich cieľom je od základu zmeniť a inovovať operácie dodávateľského reťazca a procesu dodávok.

Optimalizovanie prostriedkov dodávateľského reťazca:

 • Konsolidovanie zásob a v dôsledku toho aj zníženie finančnej záťaže spojenej s inventarizáciou.
 • Zlepšenie distribúcie medzi dodávateľmi znamená zníženie nákladov, skrátenie dodacích lehôt a zlepšenie kvality.
 • Optimalizovanie skladových operácií (skladovanie a manipulácie) s cieľom zlepšiť efektívnosť a využívanie zdrojov.

Prispejme k zmene dodávateľského reťazca

Veríme, že pozitívny dopad na ľudí a planétu je nevyhnutný pri dodávaní správneho tovaru na správne miesto a v správny čas. Používame naše odborné znalosti, kolektívnu inteligenciu a najnovšie technológie na dosiahnutie nášho cieľa. Týmto spôsobom chceme inovovať s cieľom neustále optimalizovať dodávateľský reťazec.

Naše riešenia na podporu vašej činnosti

 • Prispejme k inteligentnej a komplexnej prehľadnosti a transparentnosti dodávateľského reťazca

  Získajte analýzy v reálnom čase a realizovateľné odporúčania s cieľom znížiť a obmedziť riziká v súvislosti s narušením dodávok a dlhodobo optimalizovať vašu sieť dodávateľského reťazca.

  My-SCM je náš digitálny portál na správu dodávateľského reťazca. Našim zákazníkom a tímom poskytuje prehľad o operáciách v reálnom čase.

  My-SCM je jedno prístupové miesto pre všetkých partnerov, ktorí sú súčasťou správy dodávateľského reťazca, s cieľom zobraziť podrobnosti o objednávkach a v reálnom čase si vymieňať informácie, Otvorte Web Order Entry (na vyžiadanie zásielky), systém sledovania a zaznamenávania a kľúčové výkonnostné ukazovatele týkajúce sa operácií dodávateľského reťazca. Vďaka My-SCM môžete tiež využiť možnosť na nahlasovanie reklamácií a sledovanie ich vyriešenia.

  My-SCM je inteligentná komplexná služba na optimalizáciu dodávateľského reťazca, ktorá ponúka značné výhody:

  • Zlepšenie organizačnej efektívnosti znížením administratívnych úloh.
  • Zlepšenie reakcieschopnosti vďaka prehľadu v reálnom čase, upozorneniam a analýzam.
  • Zníženie počtu problémov s narušením dodávok vďaka aktívnym odporúčaniam.
  • Dlhodobé optimalizovanie vašej siete dodávateľského reťazca založené na analýzach.
  Kontaktujte nás
 • Vybudujte vysokovýkonnú logistickú sieť s riešeniami kontrolnej veže

  Naša ponuka 4PL vrátane kontrolnej veže dodávateľského reťazca poskytuje pohľad na vaše logistické reťazce vrátane všetkých skladov, prepravných liniek, zabezpečovateľov nákladnej prepravy a agentov. Ide o centrálnu platformu, ktorá ponúka komplexný prehľad dodávateľského reťazca (výroba, distribúcia, preprava a pod.) a analýzy v reálnom čase s cieľom spravovať logistický výkon a náklady na reguláciu. Pôsobíme ako jedno stredisko, ktoré zlučuje všetky aspekty vášho dodávateľského reťazca a vašej organizácie. Snažíme sa zefektívniť váš podnik a zaručiť jeho vyššiu reakcieschopnosť a neustále zlepšovať úrovne služieb zákazníkom.

  Naša kontrolná veža dodávateľského reťazca je pokročilým a jediným nástrojom na:

  • reguláciu objednávok vďaka plánovaniu prichádzajúcej a odchádzajúcej logistiky
  • prístup ku globálnemu prehľadu inventára a zmenám stavov
  • monitorovanie kľúčových výkonnostných ukazovateľov a upozornení,
  • zvládanie správy prepravcov (monitorovanie ekonomických kľúčových výkonnostných ukazovateľov a kvality; kontrola faktúr a platby);
  • sledovanie a zaznamenávanie tovaru;
  • správa a hlásenie reklamácií
  • vykonávanie administratívnej subdodávateľskej činnosti (automatická fakturácia, konsolidácia faktúr,…).
  Kontaktujte nás
 • Zaručte väčšiu reakcieschopnosť a efektívnosť vášho dodávateľského reťazca vďaka našim efektívnym zoskupovacím riešeniam

  Zoskupovanie je kolaboratívne riešenie, kde rôzne priemyselné podniky zdieľajú logistiku a prepravnú infraštruktúru a zdroje. Inovatívny koncept je vytvorený a riadený spoločnosťou FM Logistic od roku 2000 s cieľom zlepšiť reakcieschopnosť a efektívnosť dodávateľských reťazcov. Naše zoskupovacie riešenia spočívajú v zoskupovaní tokov rôznych výrobcov s kompatibilnými finálnymi výrobkami dodávanými rovnakými distribučnými sieťami.

  Koncept zoskupovania ponúka mnoho výhod pre zákazníkov spoločnosti FM Logistic:

  • Lepšia kvalita a čerstvosť tovarov na regáloch, optimalizovaná úroveň zásob v skladoch vďaka vyššej frekvencii dodávok pre mnohé miesta vykládky
  •  Znížená uhlíková stopa a optimalizované distribučné náklady vďaka synergiám vytvoreným zoskupením rôznych zákazníkov spoločnosti FM v rovnakých a lepšie naplnených nákladných vozidlách.

  Máme prispôsobené zoskupovacie riešenie pre vaše potreby bez ohľadu na to, či vaše výrobky pochádzajú z jedného z našich skladov, alebo z iného miesta.

  Kontaktujte nás
 • Optimalizujte efektívnosť a udržateľnosť svojho dodávateľského reťazca s riešením „Všetko na jednom mieste“.

  Naše riešenia “Všetko na jednom mieste” sú navrhnuté pre celé vaše podnikanie a pracovný tok s cieľom podporiť multikanálovú stratégiu. V našich zdieľaných strediskách zoskupujeme zdroje na jednom mieste, aby sme našim zákazníkom ponúkali dynamickú a flexibilnú správu našich tímov a zdrojov v súlade s ich potrebami. Spravujeme všetky vaše činnosti (skladovanie, manipulácia, co-packing, colné odbavenie, preprava) na jednom mieste s cieľom optimalizovať náklady a zaručiť optimálnu reakcieschopnosť daných operácií.

  Spoločnosť FM Logistic vytvorila veľmi modernú synchronizáciu tokov B2B, B2C a B2B2C vo svojich prevádzkach so skladovými priestormi, ktoré sa menia v závislosti od vašich potrieb s cieľom optimalizovať a racionalizovať spracovávania rôznych tokov určených pre rôzne kanály bez prerušenia.

  Kontaktujte nás

Zaujímate sa o naše služby zamerané na optimalizáciu dodávateľského reťazca?

Potrebujete pomoc pri optimalizácií vášho dodávateľského reťazca s cieľom splniť nové výzvy? Kontaktujte nás a spoločne nájdeme najlepšie možné riešenia!

Riešenia dodávateľského reťazca