FMCG (Rýchloobrátkový spotrebný tovar)

Vďaka viac ako 50-ročným odborným znalostiam v oblasti dodávateľského reťazca FMCG je spoločnosť FM Logistic dôveryhodným partnerom, ktorý pomáha svojim zákazníkom zvládať tieto výzvy. Prvý aktér v logistickom sektore, ktorý implementuje zoskupovanie a zdieľanie v prospech našich zákazníkov je v našej DNA.

Vďaka viac ako 50-ročným odborným znalostiam v oblasti dodávateľského reťazca FMCG je spoločnosť FM Logistic dôveryhodným partnerom, ktorý pomáha svojim zákazníkom zvládať tieto výzvy. Prvý aktér v logistickom sektore, ktorý implementuje zoskupovanie a zdieľanie v prospech našich zákazníkov je v našej DNA.

 • + 50

  rokov odborných znalostí

 • 23

  rokov dôvery

 • 12

  platforiem s certifikátom LEED™ alebo HQE®, ktoré majú rozlohu viac ako 730 000 m².

 • 43%

  globálneho obratu FM

Rýchloobrátkový spotrebný tovar (FMCG)

Správanie spotrebiteľa ‒ ako, kde, čo a prečo ‒ je ovplyvnené zmenou sveta, v ktorom žije. Spotrebitelia hľadajú, kupujú a získavajú svoje nákupy rôznymi spôsobmi, ktoré vyžadujú nielen všekanálovú logistiku, ale aj všekanálové stratégie. Spotrebitelia chcú, aby výrobky boli vyrobené a dodané udržateľným spôsobom. Chcú platiť menej.

Spoločnosti zamerané na spotrebný tovar čelia od vnímania značky až po efektívnosť dodávateľského reťazca dlhému zoznamu veľkých výziev: meniace sa očakávania zákazníkov a prístupové cesty na trh, konsolidovaná distribúcia, digitalizácia,… Potreba udržateľnejších riešení logistiky FMCG (rýchloobratkový spotrebný tovar) a prienik na novovznikajúce trhy sú kľúčovými faktormi.

Vďaka kultúre zdieľanej s našimi zákazníkmi sme za 50 rokov spoločne vytvorili inovatívne logistické riešenia pre FMCG s cieľom podporiť transformáciu dodávateľských reťazcov spotrebiteľských tovarov. Spoločnosť FM Logistic ako expert v oblasti prepravných a skladovacích riešení vyvinula jedinečný know-how v sektore FMCG od suchých výrobkov, cez čerstvé, až po kozmetické a luxusné výrobky.

V súčasnosti viac ako inokedy pomáhame našim zákazníkom získať konkurenčnú výhodu a podporiť ich predaje a zároveň poskytujeme skutočne zmenený dodávateľský reťazec, aby sme zaručili pozitívny vplyv na okolie.

Zmena dodávateľského reťazca v prospech FMCG

V spoločnosti FM Logistic sme priekopníkmi konceptu zoskupenej prepravy a komplexných služieb na jednom mieste. Počnúc ekologickými riešeniami co-packing až po neutrálne uhlíkové sklady sa snažíme optimalizovať spôsob využívania zdrojov a vždy monitorovať a neustále zlepšovať našu uhlíkovú stopu. Vyvinuli sme inovatívnu a udržateľnú všekanálovú distribúciu spolu s mestskými riešeniami alebo ponukou dodávky hromadných finálnych výrobkov, aby sme dokázali zvládnuť nové výzvy, ktorým čelia naši zákazníci.

Kontaktujte nás

Zvýšte svoje tržby s našimi logistickými riešeniami FMCG

Zaručiť úspech vašich rôznych ciest na trh

Využívanie trendov životných štýlov spotrebiteľov je silnou stratégiou. Výzvou je premeniť to na obchodný úspech. Veríme vo všekanálové riešenie: rôzne cesty na trh a jeden dodávateľský reťazec. Otvára príležitosti na optimalizáciu, zefektívnenie procesov a vytvorenie synergií medzi rôznymi tokmi pre rôzne kanály, bezproblémové trhy.

V spoločnosti FM Logistic vám pomôžeme spravovať toky B2B a B2C reakcieschopným a efektívnym spôsobom. Naše logistické služby pre FMCG používajú program na sledovanie a zaznamenávanie s cieľom otvoriť nové kanály a využiť existujúce schopnosti a zaručiť hladký nárast operácii. Spolupracujeme s vami s cieľom vytvoriť flexibilný systém na správu dodávateľského reťazca, ktorý vám umožní rýchlo reagovať na zmeny trhu, ako je napríklad vyšší dopyt alebo uvedenie výrobkov na trh.

Optimalizácia nákladov a prevádzková reakcieschopnosť vďaka zoskupovaniu

Od roku 2003 sme pre našich zákazníkov vyvíjali a zlepšovali naše zoskupovacie riešenia. Veríme, že zoskupovanie je perfektný spôsob na zvládanie skladových a manipulačných výziev výrobcov. Zoskupovanie je riešenie, ktoré kombinuje logistické a prepravné procesy rôznych výrobcov alebo značiek s rovnakými distribučnými sieťami a spoločným miestom odchodu a prijatia. Výhody zoskupovania zahŕňajú lepšiu službu, nákladovo efektívne dodávky, optimalizované úrovne zásob, synergie medzi tokmi B2B a B2C a nižšiu uhlíkovú stopu udržateľného dodávateľského reťazca.

Zaručte, aby sa logistické operácie stali kľúčovým komponentom vašej udržateľnej stratégie

Je nevyhnutná na podporu dopytu spotrebiteľov s cieľom zaručiť udržateľnejší rýchlopredávaný spotrebný tovar. Veríme, že dodávateľský reťazec zohráva dôležitú úlohu.

V dôsledku toho ponúkame širokú škálu lepších alternatív pre spotrebiteľské značky, od riešení bez plastov až po uhlíkovoneutrálne sklady a ekologické dodávky domov.

Pomocou dodávateľského reťazca vám môžeme pomôcť monitorovať a optimalizovať uhlíkovú stopu vašich výrobkov. Keďže veríme, že udržateľnosť je záležitosťou každého, neustále skúmame nové riešenia a modely dodávateľského reťazca s cieľom napredovať a vybudovať lepšiu budúcnosť spoločne s našimi zákazníkmi aj partnermi.

Objavte naše ponuky

Potrebujete pomoc s FMCG logistikou?

Pôsobíte v priemyselnom sektore zameranom na rýchloobrátkový spotrebný tovar a čelíte novým výzvam z hľadiska zmeny dodávateľského reťazca? Kontaktujte nás a my nájdeme správne riešenia pre vaše potreby!