Pripojte sa k

Supply change

ZMENIŤ NAŠE SPÔSOBY

Dodávateľský reťazec je základným článkom v našom globalizovanom svete. To, čo robíme, priamo ovplyvňuje ľudí, mestá, spoločnosť a svet, v ktorom všetci žijeme. Pod pojmom Supply Change, teda zmena ponuky rozumieme premenu dodávateľského reťazca na multikanálový a udržateľný ekosystém. To má slúžiť jedinému cieľu: sprístupniť udržateľnú spotrebu všetkým.

Perspektívy zmeny ponuky

Mestská logistika čelí hospodárskym a environmentálnym výzvam

Kríza Covid-19 nepochybne uprela pozornosť verejnosti aj politikov na dodávateľské reťazce: zvýšenie bezpečnosti dodávateľského reťazca, najmä pokiaľ ide o potraviny a základné výrobky, sa zrazu stalo pre mnohé krajiny životne dôležitou otázkou.

Toto sa pridáva k početným transformáciám, ktoré už prebiehajú v “mestskej logistike” – v rámci tradičných logistických odvetví: príprava, skladovanie, preprava, dodávky výrobkov do mestského prostredia, do miesta, ktoré je zo svojej podstaty priestorovo obmedzené a časovo vyťaženejšie a preto si vyžaduje aj špecifické procesy.

Stiahnite si bielu knihu (anglická verzia)

Zmena ponuky v praxi

 • Inovujeme cielene (alebo nie)

  Sme priekopníkmi udržateľných trhových modelov, nielen nových technológií.

 • Sme modelom “best in class” s miestnou pôsobnosťou

  Využívame One FM Model globálne, konáme lokálne.

 • Konáme spoločne, aby sme dosiahli pozitívne vplyvy

  Pozývame zainteresované strany, aby spolu s nami začali budovať udržateľnejšiu cestu.

 • Inšpirujeme sa zákazníkmi, inšpirujeme sa pre zákazníkov

  Pri spoločnom navrhovaní modelov dodávateľského reťazca so zákazníkmi využívame spotrebiteľské trendy.

 • Našu spoločnosť poháňame tým, že posilňujeme postavenie našich ľudí

  Sme to najlepšie miesto na rast.