VYDAVATEĽ:

FM LOGISTIC CORPORATE
RCS de Metz : 452 228 596
Rue de l’Europe, 57370 Phalsbourg
Tel : 03 87 23 12 12
V nasledujúcom texte bude spoločnosť FM LOGISTIC CORPORATE zmieňovaná ako „Vydavateľ stránky” alebo „FM Logistic”.

HOSTING A OUTSOURCING:

Hosting webstránky zabezpečuje Google Cloud Platform – spoločnosť zo skupiny Google LLC, ktorá sídli na adrese 1600 Amphitheater Parkway, MOUNTAIN VIEW CA 94043, Spojené štáty.
Outsourcing hostingu zabezpečuje spoločnosť CASTELIS SAS, ktorá je registrovaná v obchodnom a firemnom registri Créteil pod číslom 429 463 987, a ktorej centrála sídli na adrese 9 rue Maurice Grandcoing 94 200 IVRY-SUR-SEINE.

Prístup a používanie webstránky www.fmlogistic.com podliehajú aktuálnym právnym oznámeniam a platným právnym a regulačným nariadeniam. Vzťahujú sa na každého užívateľa, ktorý stránku navštívi. Pripojenie k stránke je vyjadrením plného súhlasu s týmito nariadeniami. 

OCHRANA ÚDAJOV:

Ak si chcete uplatniť svoje práva vo vzťahu k vašim osobným údajom alebo zistiť viac o tom, ako vaše osobné údaje používame, prosím, nahliadnite do našich Zásad ochrany osobných údajov.  

FOTOGRAFIE/VIDEÁ:

Fotografie a videá dostupné na stránke FM Logistic nesmú byť reprodukované, ďalej distribuované ani predávané bez písomného súhlasu vydavateľa. Akékoľvek použitie obrazového média bez súhlasu jeho autora môže byť predmetom právneho konania.
Ak nie je výslovne uvedené inak, autorské práva k dokumentom a objektom vytvoreným pre túto stránku sú exkluzívnym vlastníctvom vydavateľa stránky. Úplné alebo čiastočné reprodukovanie obsahu tejto stránky je zakázané na základe Článku L.713-2 francúzskeho zákona o duševnom vlastníctve. Táto webstránka sa riadi francúzskymi zákonmi a spadá pod jurisdikciu francúzskych súdov.  

HYPERTEXTOVÉ ODKAZY:

Akýkoľvek pokus o prenos informácií na webovú lokalitu tretej strane alebo o pozmeňovanie informácii na tejto stránke je zakázaný a môže viesť k tomu, že sa vydavateľ stránky obráti na občianske alebo kriminálne právne konanie.
Vydavateľ stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek hypertextové odkazy alebo akékoľvek iné počítačové prvky použité, priamo či nepriamo, z tejto stránky.
Vydavateľ stránky sa nezaručuje a nezaväzuje akýmkoľvek spôsobom vo vzťahu k webovým lokalitám tretích strán a nenesie zodpovednosť za ich obsah. 
Ak chcete vytvoriť odkaz na webstránku FM Logistic, musíte sa najskôr pomocou kontaktného formulára skontaktovať s vydavateľom stránky a získať potrebné povolenie. 

ZODPOVEDNOSŤ:

Vydavateľ stránky sa všemožnými spôsobmi snaží zaistiť, aby všetky informácie uvedené na tejto stránke boli presné, aktuálne a správne prepojené. Napriek tomu však vydavateľ nedokáže garantovať, že informácie obsiahnuté na stránke sú vždy kompletné, dôsledné, presné, vyčerpávajúce a bezchybné.  

Vydavateľ stránky si vyhradzuje právo kedykoľvek opraviť alebo upraviť obsah tejto webstránky, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia. 

Vydavateľ stránky odmieta akúkoľvek zodpovednosť za informácie na webstránke a za akékoľvek prípadné použitie informácií obsiahnutých na tejto webovej stránke alebo získaných pri zodpovedaní otázok položených prostredníctvom týchto stránok. Vydavateľ nesmie byť za žiadnych okolností braný na zodpovednosť za akékoľvek priame alebo nepriame škody vzniknuté pri používaní tejto webstránky alebo v súvislosti s touto webstránkou. Vydavateľ stránky sa vo všeobecnosti zrieka akejkoľvek zodpovednosti v súvislosti s ľubovoľným použitím tejto stránky. 

Akýkoľvek pokus o prenos informácií na webovú lokalitu tretej strany alebo o pozmeňovanie informácii na tejto stránke je zakázaný a môže viesť k tomu, že sa vydavateľ stránky obráti na občianske alebo kriminálne právne konanie. 

Vydavateľ stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek hypertextové odkazy alebo akékoľvek iné počítačové prvky použité, priamo či nepriamo, z tejto stránky, existencia takéhoto odkazu tiež nemá účinok prenosu zodpovednosti na vydavateľa. 

Vydavateľ stránky sa nezaručuje a nezaväzuje akýmkoľvek spôsobom vo vzťahu k webovým lokalitám tretích strán a nenesie zodpovednosť za ich obsah. Je prísne zakázané vytvoriť hypertextový odkaz na stránku bez oficiálneho súhlasu vydavateľa stránky. Vydavateľ stránky negarantuje a ani nemôže garantovať, že server hosťujúci stránku neobsahuje žiadne vírusy a ani súbory, ktoré sú k dispozícii na stiahnutie z tejto webstránky alebo akejkoľvek webovej lokality tretej strany, neobsahujú žiadne vírusy či operačné chyby. S ohľadom na to, že sa vírusy môžu prenášať po sieti, odporúčame užívateľom podstúpiť kroky na ochranu ich počítača pred akýmikoľvek prienikmi a akýmkoľvek technickým problémom, ktorý by mohol poškodiť komponenty užívateľovho počítača alebo údaje, ktoré na ňom sú uložené. V každom prípade však vydavateľ stránky ani žiadni jeho subdodávatelia nemôžu byť braní na zodpovednosť za akékoľvek škody, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s používaním a prehliadaním tejto stránky.