Skladové hospodárstvo

Škálovateľnosť | Modularita | Odbornosť
 • 1/3

  emisií CO2 spoločnosti FM Logistic týkajúcich sa skladových činností

 • 2030

  uhlíková neutralita platformy FM Logistic (rozsah 1 ‒ 2)

 • 14

  prevádzok s certifikátom LEED™ alebo HQE® v oblasti ekodizajnu

 • 4 mil.

  M2 SKLADOVÉHO PRIESTORU

Bez ohľadu na kategóriu alebo typ výrobku, s ktorým obchodujete, je vždy dobré rozmýšľať o subdodávateľských logistických službách. Riešia problémy týkajúce sa dostupnosti výrobkov, nákladov na skladovanie a optimalizácie toku výrobkov.

V spoločnosti FM Logistic neustále zlepšujeme naše logistické zmluvy, aby sme vám poskytli najlepšiu konkurenčnú výhodu. Základom našich činností sú naše skladové služby a manipulačné riešenia.
Naše logistické platformy sú certifikované od dizajnu až po správu a dokážu uskladniť všetky typy výrobkov vrátane nebezpečného tovaru. Naše portfólio zamerané na viacerých zákazníkov a viaceré činnosti zaručuje flexibilitu a optimalizáciu skladových procesov aj nákladov bez ohľadu na to, či chcete spravovať veľké objemy alebo máte špecifické požiadavky, týkajúce sa dodržiavania noriem a bezpečnosti. Tento prístup umožňuje zlepšiť skladovanie zásob zoskupovaním zdrojov.

Poďme spoločne navrhnúť a spustiť zodpovedný zásobovací reťazec

Snažíme sa vyvíjať inovatívne a prvotriedne skladové služby. Dbáme predovšetkým na efektívnosť vašej obchodnej činnosti a pozitívny vplyv na ľudí aj planétu. Naše logistické platformy budujeme s cieľom dodržiavať obmedzujúce normy týkajúce sa ekodizajnu a tým limitovať náš environmentálny dopad. Okrem toho sme presvedčení, že logistické platformy sa môžu stať zdrojom obnoviteľných energií pre miestne územia a v dôsledku toho investujeme do výroby energie na mieste. Spolupracujeme s našimi zákazníkmi, dodávateľmi a miestnymi úradmi s cieľom vybudovať udržateľné ekosystémy.

Princípy spolupráce

Kontaktujte nás

Zlepšite svoje predaje vďaka odborným znalostiam 3PL v oblasti skladovania

Mať správny sklad na správnom mieste je iba začiatok. Zohľadňujeme environmentálny vplyv, aby sme ponúkali najefektívnešie a najudržateľnejšie dizajny dodávateľského reťazca. Inovácia pomocou technológie a dokonalé skladové operácie generujú výrazné zisky a skracujú dobu implementácie a znižujú množstvo zásob. Vybudovanie silného partnerstva s vašimi tímami a všetkými tretími stranami zapojenými do vášho dodávateľského reťazca môže tiež zlepšiť vaše predaje bez ohľadu na to, či ide o čisté partnerstvo B2B alebo o multikanálovú konfiguráciu. Z hľadiska udržateľnosti zohľadňujeme environmentálny vplyv, aby sme ponúkali najefektívnešie a najudržateľnejšie dizajny dodávateľského reťazca. Naše skladové služby vám pomáhajú prijať správne opatrenia a znížiť tak vplyv vašich činností, ako aj odpad a umožňujú vám vytvoriť konkurenčnú výhodu vďaka využívaniu environmentálnejšieho spôsobu skladovania, manipulácie, balenia a napokon i dodávky vašich výrobkov.

Kontaktujte nás

Optimalizujte skladové služby a posilnite tým svoju konkurencieschopnosť

Bez ohľadu na to, či sa snažíte skombinovať činnosti ‒ rôzne značky alebo toky B2B a B2C ‒ alebo vytvoriť špecifické riešenia pre špeciálne zásoby, veríme, že flexibilita a prispôsobiteľnosť bude kľúčovými faktormi.

Vyvinuli sme inovatívny model „Všetko na jednom mieste“. Ponúka širokú škálu skladových riešení na jednom mieste, maximalizuje využívanie priestoru, zdieľa zdroje a konsoliduje viaceré obchodné činnosti.

Veríme, že zdieľanie je kľúčovým faktorom, ktorý umožňuje výrazne znížiť environmentálny vplyv vášho dodávateľského reťazca.
Keďže náš progres je i vaším progresom, myslíme si, že cieľom automatizácie a inovácie procesov je zaistiť efektívnosť, udržateľnosť a bezpečnosť, ktoré budú slúžiť záujmom všetkých.

Kontaktujte nás

Zabezpečte plynulý tok výrobkov vďaka bezproblémovému dodávateľskému reťazcu

Našou úlohou lídra v poskytovaní logistických služieb je dodávať správny tovar na správne miesto a v správny čas a to čo možno najudržateľnejším spôsobom v prospech všetkých. Dbáme na bezproblémový tok tovarov a informácií, aby sme dosiahli tento cieľ. Medzi naše skladové služby patrí široká škála sledovacích riešení, aby sa zaistila kompletná sledovateľnosť operácií. Okrem toho dbáme aj na to, aby bol tok informácií ako aj tok tovaru úplne bezproblémový. Vyvinuli sme otvorené informačné systémy a snažíme sa produkovať správne údaje, ktoré nám umožnia spolupracovať s našimi zákazníkmi. Snažíme sa ponúkať naše najlepšie riešenia a ľudí, aby sme vybudovali dlhodobé partnerstvá založené na dôvere.

Kontaktujte nás

Zaujímate sa o naše skladové služby?

Snažíte sa zlepšiť udržateľnosť a efektívnosť vašich skladových operácií? Kontaktujte nás, aby sme zistili, ako vám môžeme pomôcť!

Riešenia dodávateľského reťazca