Skladovanie

Synergia | Pokročilé budovanie | Prispôsobenie na mieru

Naše logistické skladovacie riešenia

Finančný profit, optimalizácia nákladov, schopnosť rýchlo reagovať, zníženie rizika. Toto sú mnohé výhody externalizácie skladovania. Zverenie tejto časti podnikateľskej činnosti externému poskytovateľovi logistických služieb a jej subdodávateľská realizácia vám môžu zaručiť získať perfektný chod aktivít bez štrukturálnych nákladov.

Spoločnosť FM Logistic sa rozhodla ponúkať najlepšie logistické skladové riešenia a vybudovať zodpovednejší a reakcieschopnejší dodávateľský reťazec. Naše sklady sú flexibilné a zdieľané, umožňujú nám združiť zákazníkov na jednom mieste s rovnakými maloobchodnými skladmi a všetkými príslušnými synergiami (zoskupovanie, zdieľané baliace centrum). Vďaka našej zanietenej pobočke NG Concept môžeme konať tak, aby sme poskytovali udržateľné logistické skladové riešenia, ktoré umožnia optimalizovať náklady a lepšie spravovať zásoby zoskupovaním zdrojov medzi zákazníkmi a operáciami na rovnakom mieste.

Poďme spoločne navrhnúť a spustiť udržateľný zásobovací reťazec

V spoločnosti FM Logistic kontrolujeme a zlepšujeme environmentálny vplyv pomocou ekologických skladov, ktoré spĺňajú najprísnejšie normy týkajúce sa ekologickej konštrukcie, bezpečnosti a kvality. Veríme vo flexibilnosť, aby sme mohli lepšie naplniť špecifické potreby našich zákazníkov (normy, rizikové výrobky…) zodpovedným spôsobom.

Naše riešenia na podporu vašej činnosti

 • Poďme spoločne vybudovať sklady s ekologickým dizajnom

  Ako dôležitý expert a poskytovateľ logistických služieb mimoriadne starostlivo dbáme o udržateľný rozvoj. V mnohých prípadoch sklady spotrebovávajú energiu a produkujú predovšetkým plynné emisie a odpad. Spolupracujeme s NG Concept pri navrhovaní a budovaní logistických skladových riešení s cieľom optimalizovať energiu a prevádzkový výkon. V súčasnosti prevádzkujeme sklady budúcnosti a hľadáme úspory a zlepšenia znižovaním plynných emisií a odpadu. Bezpečnosť a udržateľnosť, týmto spôsobom smerujeme naše sklady určené pre viacerých zákazníkov a viaceré činnosti. Od roku 2012 sú naše novovybudované skladové priestory certifikované podľa normy HQE™ (High Environmental Quality) a LEED® (Leadership in Energy & Environmental Design). Boli ohodnoteé aj ako „Mimoriadne chránená prevádzka“ spoločnosťou FM Logistic Global.

  Kontaktujte nás
 • Znižovanie nákladov vďaka zoskupovaniu medzi zákazníkmi

  Náš koncept zoskupovania združuje výrobcov s kompatibilnými koncovými výrobkami do rovnakých distribučných kanálov. Vďaka vytvoreniu synergií a zoskupovaniu skladov a prepravy sa dodávky pre distribútorov realizujú častejšie. Tento systém je výhodný aj pre koncových spotrebiteľov, pretože im zaručujeme čerstvejšie výrobky, lepšiu kvalitu a plnšie nákladné vozidlá. Koncept zoskupovania spoločnosti FM Logistic je tiež udržateľnejším riešením dodávok pre maloobchodníkov. Toto logistické skladové riešenie nám umožňuje znížiť náš vplyv na CO2 a nakoniec vďaka nášmu internému riešeniu zoskupovania je možné niektoré vaše náklady na logistiku zachovať alebo aj znížiť.

  Kontaktujte nás
 • Zodpovedné sklady na jednom mieste určené pre viac aktivít

  V našich zdieľaných strediskách zoskupujeme zdroje na jednom mieste, aby sme našim zákazníkom ponúkali dynamickú a flexibilnú správu našich tímov a zdrojov v súlade s ich potrebami. V našich skladoch poskytujeme zoskupovanie a flexibilitu, vďaka čomu združujeme zákazníkov s rovnakými maloobchodnými skladmi na jednom mieste, ktoré poskytuje všetky pridružené potrebné úkony (zoskupovanie, zdieľané baliace stredisko, komory pre nebezpečný tovar a na reguláciu teploty). Ponúkame individualizované riešenia prispôsobené sezónnosti a výnimočným činnostiam. Rôznorodosť našich skladových metód nám umožňuje pomáhať vašej spoločnosti optimalizovať a znižovať náklady.
  Spravujeme všetky vaše činnosti a všetky vaše požiadavky na jednom mieste s cieľom optimalizovať náklady a zaručiť optimálnu reakcieschopnosť daných operácií. Spoločnosť FM Logistic vytvorila veľmi dôkladnú synchronizáciu tokov B2B, B2C a B2B2C vo svojich prevádzkach. Naše logistické skladovacie riešenia sa vyvíjajú v súlade s vašimi potrebami s cieľom zefektívniť spracovávania rôznych tokov pre príslušné kanály.

  Kontaktujte nás

Zaujímate sa o naše logistické skladovacie riešenia?

Ako vám môžu logistické skladovacie riešenia pomôcť získať konkurenciu? Kontaktujte nás, aby sme zistili, ako vám môžeme pomôcť zdolať skladové výzvy!

Riešenia dodávateľského reťazca