Skladovanie

Naše logistické skladovacie riešenia

Finančný profit, optimalizácia nákladov, schopnosť rýchlo reagovať, zníženie rizika. Toto sú mnohé výhody externalizácie skladovania. Zverenie tejto časti podnikateľskej činnosti externému poskytovateľovi logistických služieb a jej subdodávateľská realizácia vám môžu zaručiť získať perfektný chod aktivít bez štrukturálnych nákladov.

Spoločnosť FM Logistic sa rozhodla ponúkať najlepšie logistické skladové riešenia a vybudovať zodpovednejší a reakcieschopnejší dodávateľský reťazec. Naše sklady sú flexibilné a zdieľané, umožňujú nám združiť zákazníkov na jednom mieste s rovnakými maloobchodnými skladmi a všetkými príslušnými synergiami (zoskupovanie, zdieľané baliace centrum). Vďaka našej zanietenej pobočke NG Concept môžeme konať tak, aby sme poskytovali udržateľné logistické skladové riešenia, ktoré umožnia optimalizovať náklady a lepšie spravovať zásoby zoskupovaním zdrojov medzi zákazníkmi a operáciami na rovnakom mieste.

Poďme spoločne navrhnúť a spustiť udržateľný zásobovací reťazec

V spoločnosti FM Logistic kontrolujeme a zlepšujeme environmentálny vplyv pomocou ekologických skladov, ktoré spĺňajú najprísnejšie normy týkajúce sa ekologickej konštrukcie, bezpečnosti a kvality. Veríme vo flexibilnosť, aby sme mohli lepšie naplniť špecifické potreby našich zákazníkov (normy, rizikové výrobky…) zodpovedným spôsobom.

Naše riešenia na podporu vašej činnosti

 • Poďme spoločne vybudovať sklady s ekologickým dizajnom

  Ako dôležitý expert a poskytovateľ logistických služieb mimoriadne starostlivo dbáme o udržateľný rozvoj. V mnohých prípadoch sklady spotrebovávajú energiu a produkujú predovšetkým plynné emisie a odpad. Spolupracujeme s NG Concept pri navrhovaní a budovaní logistických skladových riešení s cieľom optimalizovať energiu a prevádzkový výkon. V súčasnosti prevádzkujeme sklady budúcnosti a hľadáme úspory a zlepšenia znižovaním plynných emisií a odpadu. Bezpečnosť a udržateľnosť, týmto spôsobom smerujeme naše sklady určené pre viacerých zákazníkov a viaceré činnosti. Od roku 2012 sú naše novovybudované skladové priestory certifikované podľa normy HQE™ (High Environmental Quality) a LEED® (Leadership in Energy & Environmental Design). Boli ohodnoteé aj ako „Mimoriadne chránená prevádzka“ spoločnosťou FM Logistic Global.

  Kontaktujte nás
 • Znižovanie nákladov vďaka zoskupovaniu medzi zákazníkmi

  Náš koncept zoskupovania združuje výrobcov s kompatibilnými koncovými výrobkami do rovnakých distribučných kanálov. Vďaka vytvoreniu synergií a zoskupovaniu skladov a prepravy sa dodávky pre distribútorov realizujú častejšie. Tento systém je výhodný aj pre koncových spotrebiteľov, pretože im zaručujeme čerstvejšie výrobky, lepšiu kvalitu a plnšie nákladné vozidlá. Koncept zoskupovania spoločnosti FM Logistic je tiež udržateľnejším riešením dodávok pre maloobchodníkov. Toto logistické skladové riešenie nám umožňuje znížiť náš vplyv na CO2 a nakoniec vďaka nášmu internému riešeniu zoskupovania je možné niektoré vaše náklady na logistiku zachovať alebo aj znížiť.

  Kontaktujte nás
 • Zodpovedné sklady na jednom mieste určené pre viac aktivít

  V našich zdieľaných strediskách zoskupujeme zdroje na jednom mieste, aby sme našim zákazníkom ponúkali dynamickú a flexibilnú správu našich tímov a zdrojov v súlade s ich potrebami. V našich skladoch poskytujeme zoskupovanie a flexibilitu, vďaka čomu združujeme zákazníkov s rovnakými maloobchodnými skladmi na jednom mieste, ktoré poskytuje všetky pridružené potrebné úkony (zoskupovanie, zdieľané baliace stredisko, komory pre nebezpečný tovar a na reguláciu teploty). Ponúkame individualizované riešenia prispôsobené sezónnosti a výnimočným činnostiam. Rôznorodosť našich skladových metód nám umožňuje pomáhať vašej spoločnosti optimalizovať a znižovať náklady.
  Spravujeme všetky vaše činnosti a všetky vaše požiadavky na jednom mieste s cieľom optimalizovať náklady a zaručiť optimálnu reakcieschopnosť daných operácií. Spoločnosť FM Logistic vytvorila veľmi dôkladnú synchronizáciu tokov B2B, B2C a B2B2C vo svojich prevádzkach. Naše logistické skladovacie riešenia sa vyvíjajú v súlade s vašimi potrebami s cieľom zefektívniť spracovávania rôznych tokov pre príslušné kanály.

  Kontaktujte nás

Zaujímate sa o naše logistické skladovacie riešenia?

Ako vám môžu logistické skladovacie riešenia pomôcť získať konkurenciu? Kontaktujte nás, aby sme zistili, ako vám môžeme pomôcť zdolať skladové výzvy!

Riešenia dodávateľského reťazca