Nadácia FM Foundation

Skupina FM, ktorá sa mnoho rokov zapája do solidárnych akcií, vytvorila svoju vlastnú korporátnu nadáciu v roku 2017 pri príležitosti 50. výročia.

Nadácia FM Foundation posilňuje sociálnu zodpovednosť skupiny kombinovaním solidárnej dynamiky zamestnancov a profesionalizácie sponzoringu.

  • 67

    projektov podporovaných nadáciou FM Foundation

  • 13,167

    príjemcov

  • 12

    krajín, kde sa akcie realizovali s cieľom pomôcť deťom alebo zlepšiť integráciu.

Spoločne za inkluzívnejšiu spoločnosť

Nadácia FM Foundation podporuje akcie zamestnancov skupiny FM v dvoch rôznych oblastiach:

INTEGRÁCIA

Vďaka projektom, ktoré umožňujú ľuďom v zložitej situácii alebo na okraji spoločnosti získať znalosti a know-how s cieľom obnoviť ich sebadôveru a získať plnohodnotné miesto v spoločnosti.

DETSTVO

Vďaka akciám v prospech sociálne znevýhodnených detí alebo detí, ktorým hrozí riziko sociálnej exklúzie, ktoré zlepšujú ich životné podmienky a ich príležitosti na rozvoj a integráciu.

Mobilizácia zamestnancov spoločnosti v rámci vzdelávacieho sponzoringu poskytuje zmysel akciám podporovaných nadáciou a zároveň rozširuje hodnoty spoločnosti, akými je dôvera, výkon a otvorenosť.

Podporované projekty sa realizujú v rámci partnerstva s organizáciami verejného záujmu, ktorých členovia sa nachádzajú v blízkosti prevádzok skupiny, takže tieto akcie majú skutočný miestny sociálny dopad.

Naše akcie vo svete

Novinky z nadácie FM Foundation