Nadácia FM Foundation
Nadácia FM Foundation

Podpora sociálnej a profesionálnej integrácie: povolanie Nadácie FM

Od roku 2018 sa FM Foundation, firemná nadácia spoločnosti FM Logistic, spolu s nadáciou AVSI v Taliansku zaväzuje integrovať mladých utečencov prostredníctvom školenia…

Na stránke September 29, 2021

Od roku 2018 sa FM Foundation, firemná nadácia spoločnosti FM Logistic, spolu s nadáciou AVSI v Taliansku zaväzuje integrovať mladých utečencov prostredníctvom školenia zameraného na ich vstup do sveta práce.

V rámci projektu Začať znova! FM Logistic a jej korporátna nadácia spolupracujú s AVSI, neziskovou mimovládnou organizáciou so sídlom v Cesene v Taliansku v roku 1972. Spoločnosť AVSI realizuje projekty rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci v 31 krajinách po celom svete so zameraním na vzdelávanie, sebapoznávanie a ľudská dôstojnosť.

ČO JE PROJEKT?

Každá propagácia tohto programu prináša prospech asi dvadsiatim utečencom vo veku od 18 do 35 rokov.

Cieľom je vytvoriť sprievodnú cestu pre mladých utečencov, aby si uvedomili svoju vlastnú hodnotu, potom ich vyškoliť a integrovať do sveta práce.

Program pozostáva z jazykového vzdelávania o všeobecných a technických schopnostiach v logistickom sektore, po ktorom nasleduje praktická implementácia prostredníctvom stáží spoločnosti. FM Logistic víta dvoch príjemcov na stáži počas 3 mesiacov na svojich miestach v Taliansku.

Grant Nadácie FM prispieva k financovaniu kurzov poskytovaných počas celej propagácie. Zamestnanci skupiny FM sú zapojení ako tréneri v logistických prácach, tútori príjemcov počas stáže alebo koordinátori projektov v súvislosti s AVSI.

Reštartujte pomocou „Začnite znova!“:
Ako naznačuje jeho názov, začať znova! umožňuje príjemcom začať znova s lepším sebavedomím a tým, že im poskytne príležitosť naučiť sa pracovať a byť schopní sa uživiť získaním zamestnania po ukončení odbornej prípravy. To bol prípad všetkých príjemcov prvej propagácie: všetci si našli prácu v logistike na konci programu.

Tento rok bol projekt obnovený novou propagáciou!

Bol tento obsah zaujímavý, užitočný?