Prehľad

FM Logistic zamestnáva 28 600 ľudí, ktorí skutočne veria tomu, že dodávateľské reťazce môžu mať pozitívny dopad na ľudí aj na planétu. Implementujeme našu víziu v 14 krajinách v Európe, Ázii a v Latinskej Amerike.
 • 28,600

  ZAMESTNANCOV

 • 3

  KONTINENTY

 • 1.5

  MILIARDY € ZISK

 • 4 mil.

  M2 SKLADOVÉHO PRIESTORU

FM Logistic v skratke

Od roku 1967 sa snažíme dodávať správny tovar na správne miesto a v správny čas pre blaho všetkých. Spolupracujeme so zanietenými partnermi a zákazníkmi v sektore spotrebných výrobkov, maloobchodu, kozmetiky, priemyselnej výroby a zdravotníctva, aby sme konali spoločne a poskytovali udržateľné modely dodávateľských reťazcov. Posúvame hranice, aby sme sa v roku 2030 považovali za lídra udržateľných multikanálových dodávateľských reťazcov.

Sme priekopníkmi konceptu zdieľanej prepravy a komplexných služieb na jednom mieste. Podporujeme environmentálne co-packing riešenia a uhlíkovoneutrálne sklady. Vynakladáme veľké úsilie na optimalizáciu spôsobu využívania zdrojov kontinuálnym monitorovaním a zlepšovaním našej uhlíkovej stopy. Vyvíjame inovatívnu a udržateľnú multikanálovú distribúciu v rámci našich mestských riešení alebo našej ponuky pre hromadné finálne výrobky. A to nie je všetko! Kdekoľvek, kde pôsobíme, sme zanieteným a udržateľným partnerom pre miestne komunity. Nič by nebolo možné bez našej kolektívnej vnútornej zanietenosti a všetkého nášho úsilia, ktoré zdieľame s cieľom vytvoriť a realizovať tieto akcie. V dôsledku toho sa snažíme kolektívne a kontinuálne zlepšovať náš každodenný život a pohodlie našich zamestnancov.

 • „Trvalo viac ako 50 rokov vybudovať našu spoločnosť a dosiahnuť to, čím je v súčasnosti. Podnikateľský život je každodenná výzva, predovšetkým vtedy, keď spoločnosť neustále zaznamenáva silný rast, čo bolo naším prípadom.

  Náš úspech nebol ponechaný na náhodu. Bol založený na stabilných rodinných hodnotách a podnikateľskom duchu a zdravom rozume. Vedenie prevzala druhá generácia, ktorá chce nasledovať tento príklad a má chuť pokračovať v našej histórii s úspešnými základmi.

  V súčasnosti manažérske tímy kombinujú tieto hodnoty so svojimi vlastnými znalosťami a skúsenosťami. V dôsledku toho sa vďaka zdieľanej hrdosti a tímovej súdržnosti neustále snažíme písať našu históriu na nových kontinentoch.“

  Claude FAURE v mene zakladateľov čestný prezident

  Zľava doprava: Jean-Marie Machet, Claude Faure, Edmond Faure

DNA našej rodinnej firmy

“Náš spôsob vystupovania stelesňuje charakter a ducha spoločnosti a má vplyv na blaho jej zamestnancov.”

Naše kompetencie v rôznych odboroch a v rôznych krajinách kde pôsobíme, sú súčasťou našich postojov, ktoré sú charakteristické pre DNA rodinnej firmy.

Postoje, ktoré prezentujeme, majú korene v histórií spoločnosti, ktorá si chce zachovať svoju nezávislosť, zlepšiť svoju efektivitu a zaistiť svoju udržateľnosť (kontinuitu z generácie na generáciu) vďaka motivovaným a odhodlaným ľuďom.

Dávať našim činnostiam zmysel, byť odhodlaný v každej situácií a vytvárať správnu atmosféru na pracovisku: všetky tieto kritériá sú s cieľom rozvíjať pocit hrdosti a spolupatričnosti zamestnancov k firme.

DNA, ktorú nájdeme vo všetkých našich jednotkách, ktorá sa vzájomne dopĺňa a je v súlade s našimi hodnotami, stelesňuje charakter a dušu našej rodinnej firmy, a to prostredníctvom činnosti zameraných na:

 • Identita FM, ktorá je jedinečná
 • Ľudský kapitál v srdci spoločnosti
 • Ľudský charakter – “Firma, ktorá žije”
 • Všetci zamestnanci sa zaujímajú o ich spoločnosť

Sme hlboko spätí s týmto know-how. Našou výzvou je upevniť túto DNA prostredníctvom medzinárodného a multikultúrneho rozvoja spoločnosti. Sme silne pripútaní k nášmu spôsobu bytia. V dobe medzinárodného a multikultúrneho rozvoja spoločnosti je našou výzvou upevniť túto DNA.

Marie-Laure Faure – FM Group DNA, riaditeľka

Hodnoty FM Logistic

 • Dôvera

  Dôvera je daná, buduje sa prirodzene a je to dlhotrvajúci proces. Umožňuje nám vydať z nás to najlepšie; podporuje autonómiu a spoluprácu medzi nami a našimi partnermi.

 • Výkonnosť

  Výkonnosť je výsledok našej každodennej výnimočnosti a nášho podnikavého ducha. Je kľúčovým faktorom podporujúcim spokojnosť našich zákazníkov a udržateľnosť našej spoločnosti.

 • Otvorenosť

  Otvorenosť novým výzvam nás núti, aby sme prijímali iniciatívy, boli zvedaví, počúvali, pýtali sa a boli kreatívni.

“Naše hodnoty, založené na úcte k ľudským vzťahom určujú postoje a chovanie našich zamestnancov.”

Viac ako 50 rokov histórie

2020

Skupina FM sa i naďalej rozrastá vďaka svojej prítomnosti v Španielsku (IIIescas), Rusku (Noginsk) a vo Vietname (Bac Ninh) a oslavuje 25. výročie pôsobenia v strednej Európe.

Príchod na vietnamský trh:

Spoločnosť FM Logistic príchodom na vietnamský trh posilnila svoju pozíciu v Ázii.

Spoločnosť FM Logistic začala pôsobiť na indickom trhu vďaka akvizícii spoločnosti Spear Logistics

V roku 2016 spoločnosť FM Logistic posilnila svoje geografické pokrytie akvizíciou indickej spoločnosti Spear Logistics.

Príchod na brazílsky trh a rozvoj logistiky čerstvých výrobkov

Skupina začala v roku 2013 pôsobiť v Brazílii. Zároveň posilnila aj svoje odborné znalosti v sektore logistiky čerstvých výrobkov vďaka akvizícii spoločnosti Univeg Logistics Russia, hlavného hráča na ruskom trhu. Vznikla značka FM Fresh

Zmena vedenia

Vedenie spoločností prijíma medzi seba nových členov predstavenstva, ktorí už nemusia byť v rámci rodinného príbuzenstva.

Rozvoj v západnej Európe a v Ázii

Rozvoj v západnej Európe a v Ázii: Španielsko, Taliansko, Maďarsko, Čína.

Odovzdanie

Vďaka dôvere, ktorá zjednocuje rôzne generácie zakladajúcich rodín, vedenie spoločnosti prebrala v roku 2002 druhá generácia.

Spoločnosť Faure & Machet sa zmenila na spoločnosť FM Logistic

Prvá platforma v Rusku: Prvá vlastná platforma v Moskve, v Rusku: 65 000 m² ‒ 800 zamestnancov

Nové prevádzky v strednej a východnej Európe

Skupina využila začiatkom 90. rokov príležitosti ponúkané otvorením trhov vo východnej Európe. V dôsledku toho sa stala priekopníkom v sektore medzinárodnej logistiky v Rusku a v strednej Európe.

Spustenie zmluvnej baliacej činnosti

Spoločnosť Faure & Machet zvážila potreby svojich zákazníkov a poskytuje nové služby s pridanou hodnotou, ako je napríklad zmluvné balenie a co-packing, ktoré zjednodušuje reklamné kampane spoločností zameraných na spotrebný tovar a veľkoobchodov.

Prvý rozvoj

Spoločnosť sa začala rapídne rozrastať. V roku 1976 už zamestnávala 90 zamestnancov a mala 75 vozidiel. No skutočný rozmach zažila spoločnosť až v roku 1982. Podnikateľský duch a dynamika zakladateľov si získali dôveru potravinárskej spoločnosti Mars. Faure & Machet sa pustili do strategickej činnosti a začali ponúkať skladové služby a dvadsať rokov po svojom vzniku má spoločnosť 300 zamestnancov a sklady vo Francúzsku s rozlohou 38 000 m².

Aliancia Faure a Machet

V 60. rokoch sa vo Francúzsku dvaja bratia Claude a Edmond Faure rozhodli založiť malú spoločnosť na prepravu dreva. V rovnakom čase iný podnikateľ, Jean-Marie Machet, prevzal prepravnú spoločnosť svojej rodiny. Zoznámenie Mireille Machet a Claudea Faurea spečatilo osudy oboch rodín. Ich manželstvo viedlo k uzatvoreniu obchodného partnerstva, ktorého výsledkom bolo vytvorenie prepravnej spoločnosti „Faure & Machet“ v roku 1967. V danej dobe zamestnávala spoločnosť 12 zamestnancov a mala 7 vozidiel.

Viac informácií o spoločnosti FL Logistic

 • Vedenie

  Riadenie spoločnosti FM Logistic spĺňa medzinárodné normy: nezávislý výkonný výbor a predstavenstvo.

  Objavte
 • Náš cieľ

  Sprístupniť tovary a služby v požadovanom množstve.

  Objavte
 • Udržateľnosť

  Svet je v ohrození a musíme konať ihneď! V dôsledku toho sa snažíme každý deň kolektívne zlepšiť dodávateľský reťazec s cieľom zaručiť ekologickejšiu a udržateľnejšiu spotrebu.

  Objavte