Výročné správy
Výročné správy

Výročná správa spoločnosti FM Logistic za roky 2019/2020 je vonku

FM Logistic zverejnila svoju výročnú správu za fiškálny rok končiaci 31. marca 2020. Správu je k dispozícii na stiahnutie prostredníctvom tohto odkazu. Spoločnosť…

Na stránke September 16, 2020

FM Logistic zverejnila svoju výročnú správu za fiškálny rok končiaci 31. marca 2020. Správu je k dispozícii na stiahnutie prostredníctvom tohto odkazu.

Spoločnosť FM Logistic vykázala v roku 2019/20 príjmy vo výške 1,43 miliardy eur, čo je úplne organický rast až o 8,7%. Zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT) bol 42,5 milióna eur, čo je o 21% viac ako v predchádzajúcom roku. Spoločnosť získala nové zákazky v hodnote 150 miliónov EUR s pozoruhodnými úspechmi v sektore elektronického obchodu a kozmetiky.

Správa prináša rozhovor s generálnym riaditeľom spoločnosti FM Logistic Jean-Christophe Machetom a podrobne uvádza pokrok, ktorý spoločnosť dosiahla v strategických oblastiach, ako je logistika elektronického obchodu, udržateľný rozvoj, mestská logistika, digitalizácia, automatizácia vybraných skladových a back-office procesov a rast svojho dopravného podnikania.

Správa obsahuje aj informácie o vplyve pandémie koronavírusu (Covid-19) počas prvých mesiacov roku 2020. Počas celej pandémie spoločnosť FM Logistic zaviedla celý rad opatrení na zaistenie bezpečnosti zamestnancov, čím svojim zákazníkom umožňuje kontinuitu podnikania. .

Správa je k dispozícii na stiahnutie prostredníctvom tohto odkazu (anglická verzia).

Bol tento obsah zaujímavý, užitočný?