Udržateľnosť

Svet je v ohrození a musíme konať ihneď! V dôsledku toho sa snažíme každý deň kolektívne zlepšiť dodávateľský reťazec s cieľom zaručiť ekologickejšiu a udržateľnejšiu spotrebu.

Podieľame sa na rozvoji udržateľnej logistickej sieti vďaka spolupráci s verejnými aj súkromnými partnermi. Sme presvedčení o výhodách udržateľnej logistiky. Veríme, že spoločne dokážeme situáciu zmeniť.

Vízia trvalo udržateľného rozvoja

Spolupracujeme s cieľom zaručiť pozitívny dopad

Spolupráca, ktorá je súčasťou globálneho ekosystému, je kľúčom k úspechu pri budovaní udržateľnej logistiky a spravovania dodávateľského reťazca. V dôsledku toho spolupracujeme s rôznymi organizáciami a partnermi. Naše záväzky sú založené na dvoch základných normách: Global Compact Organizácie spojených národov a ciele udržateľného rozvoja.

Ak ste zákazník, pomôžeme vám vybudovať spoločné udržateľné reťazce. Ak ste človek, hľadajúci si prácu, pridajte sa k našej spoločnosti a staňte sa tvorcom zmeny a prispejte k udržateľnosti logistiky a prepravy. Ak ste partner, veríme, že spoločne môžeme vytvoriť udržateľné riešenia. Poďme spoločne vytvoriť udržateľný dodávateľský reťazec!

Správa o vplyve

Zaviazali sme sa našim partnerom poskytovať presné a spoľahlivé údaje o vplyve našich činností na spoločnosť a životné prostredie.

Spoločnosť FM Logistic sa v roku 2018 zapojila do ambiciózneho programu zameraného na udržateľnosť, ktorý je založený na troch pilieroch: starostlivosť o zamestnancov, zníženie dopadu našich činností na životné prostredie a spoločné navrhnutie udržateľného dodávateľského reťazca. Tento program je výsledkom kolektívnej práce na internej aj externej úrovni.

Je implementovaný vo všetkých krajinách, kde pôsobí naša skupina. Spoločnosť FM Logistic od roku 2019 publikuje správy o hlavnom vplyve svojich činností na ekonomiku (priama, nepriama zamestnanosť), na spoločnosť (zdravie, vzdelanie,…) a na prostredie (zdroje, emisie skleníkových plynov, znečistenie ovzdušia,…). Tieto informácie sa publikujú v interaktívnej správe, ktorá zdôrazňuje riešenia, ktoré sa majú implementovať.

Prečítať správu o našom vplyve

Udržateľný výkon

 • Ciele

  Znižovanie miery nehodovosti je jednou z našich najvyšších priorít. Naša aktuálna miera je 13,6.

  Úspechy

  Keďže sme spoločnosťou, ktorá sa orientuje na ľudí, sme hrdí na našu výnimočnú pracovnú silu. V dôsledku toho sme sa zaviazli dosiahnuť mieru spokojnosti zamestnancov 80 %.

 • Zaviazali sme sa dosiahnuť

  • ‒ 12 % zníženie spotreby energie (základná hodnota z roku 2018). V roku 2020 sme dosiahli 17 % zníženie.
  • ‒ 20 % zníženie uhlíkovej stopy v skladoch (základná hodnota z roku 2018). Dosiahli sme 70 % z nášho cieľu z roku 2020.
  • ‒ 70 % tokov bude rešpektovať normu Euro 5 alebo novšiu (základná hodnota z roku 2018). V roku 2020 sme splnili náš cieľ na 80 %
  • ‒ 30 % zníženie uhlíkovej stopy v prepravy.
 • Našim cieľom bolo, aby 100% našich zákazníkov boli vybavení monitorovaním udržateľného rozvoja, Tento cieľ sa nám podarilo splniť v roku 2019. Aktuálnym cieľom je, aby 20% z nášho obratu vygenerovali udržateľné ponuky.

  Avšak OSN definovala 17 cieľov udržateľného rozvoja (SDG), ktoré predstavujú hlavné spoločenské a environmentálne výzvy, ktoré sa musia splniť do roku 2030. Spoločnosť FM Logistic definovala prioritné SDG pre svoj sektor a svoje činnosti.

  Naše zásady o udržateľnom rozvoji musia pomôcť poskytnúť odpovede na nasledujúce výzvy:

  • Č.°3 Dobré zdravie a pohodlie
  • Č. 8 Poctivá práca a ekonomický rast
  • Č.°11 Udržateľné mestá a komunity
  • Č.°12 Udržateľná spotreba a výroba
  • Č.°13 Klimatická pomoc

Náš udržateľný logistický ekosystém

 • ALICE

  Alice je približne 200-členná európska asociácia (priemyselné podniky, výskumníci a inštitúcie), ktorej cieľom je podporovať inovácie s cieľom dosiahnuť nulové emisie v logistike. Spoločnosť FM Logistic je členom správnej rady a vedie pracovnú skupinu zameranú na mestskú logistiku.

  Viac informácií
 • Global Compact

  Spoločnosť FM Logistic sa stala signatárom iniciatívy Global Compact OSN v roku 2018 a podporuje jej 10 princípov. Každý rok publikujeme naše vyhlásenie o pokrokoch, ktoré sú dostupné na webovej lokalite Global Compact.

  Viac informácií
 • GLEC

  Rada Global Logistics Emissions Council (GLEC) vznikla v roku 2014. GLEC sa prepracovala na dobrovoľné partnerstvo viac ako 150 spoločností, priemyselných asociácií, programov, expertov a iných organizácií. Úlohou GLEC, partnerstva založeného na priemysle, je prispievať k zníženiu emisií a zlepšeniu efektívnosti globálnych logistických dodávateľských reťazcov. Spoločnosť FM Logistic je partnerom GLEC od roku 2019.

  Viac informácií
 • C3D

  C3D je asociácia, ktorá združuje viac ako 180 manažérov zodpovedných za udržateľnosť, a manažérov CSR zo spoločností a organizácií rôznych rozmerov. Spoločnosť FM Logistic je členom C3D od roku 2017 a koordinuje pracovnú skupinu o udržateľnej logistickej organizácii a preprave.

  Viac informácií
 • ECTA

  Európska asociácia European Clean Truck Association je sieť pre udržateľnú nákladnú dopravu, ktorá vznikla v Európe v roku 2020. Spája viac ako 20 spoločností a organizácií z celej Európy, ktoré sa snažia propagovať nákladnú prepravu s nulovými emisiami. Členovia majú širokú škálu skúseností vrátane skúseností v oblasti mestskej logistiky, nákladnej prepravy na dlhé vzdialenosti, spotrebného tovaru, výroby a správy dodávateského reťazca.

  Viac informácií
 • EcoTransitWorld Initiatives

  Iniciatívy EcoTransitWorld: Cieľom EWI je neustále rozvíjať a harmonizovať metodológie na výpočet emisií pre globálny dopravný sektor. Cieľom nástroja EWI je stať sa globálne uznávaným výpočtovým nástrojom. Spoločnosť FM Logistic sa do tento iniciatívy zapojila v roku 2019.

  Viac informácií

Národné certifikáty

Tu nájdete naše záväzky v oblasti zdravia a bezpečnosti ako aj v oblasti životného prostredia vo všetkých krajinách.

Viac informácií o spoločnosti FM Logistic

 • Prehľad

  FM Logistic zamestnáva 28 600 ľudí, ktorí skutočne veria tomu, že dodávateľské reťazce môžu mať pozitívny dopad na ľudí aj na planétu. Implementujeme našu víziu v 14 krajinách v Európe, Ázii a v Latinskej Amerike.

  Objavte
 • Náš cieľ

  Sprístupniť tovary a služby v požadovanom množstve.

  Objavte
 • Vedenie

  Riadenie spoločnosti FM Logistic spĺňa medzinárodné normy: nezávislý výkonný výbor a predstavenstvo.

  Objavte