Udržateľnosť

Hilife: udržateľný projekt na objavovanie logistiky v Madride – objavovanie miest

Znovuobjavenie miest je súťaž iniciovaná C401 s cieľom stimulovať najinovatívnejší vývoj z hľadiska neutrálnosti uhlíka na celom svete. Cieľom je implementovať…

Na stránke September 29, 2021