Udržateľnosť
Udržateľnosť

Svetový deň životného prostredia v tomto roku (05.06.) zameraný na riešenie problematiky plastového znečistenia.

Podľa Programu OSN pre životné prostredie každý rok sa na celom svete vyrobí viac ako 400 miliónov ton plastov, z ktorých polovica je určená na jednorazové použitie.…

Na stránke July 11, 2023

Podľa Programu OSN pre životné prostredie každý rok sa na celom svete vyrobí viac ako 400 miliónov ton plastov, z ktorých polovica je určená na jednorazové použitie. Odhaduje sa, že 19 až 23 miliónov ton skončí v jazerách, v riekach a v moriach. Slovensko je prvou krajinou v strednej Európe, ktorá zaviedla od 1. januára 2022 systém povinného zálohovania PET fliaš a plechoviek. Počas prvého roka od uvedenia zálohovania do spoločnosti Slováci vyzbierali viac ako 820 miliónov zálohovaných obalov. Dopad tejto novinky sme pocítili aj u nás v FM.

Použitie menšieho množstva materiálov (eliminácia nadbytočného odpadu a optimalizácia dopravy), opakované využitie odpadového materiálu pomáhajú spoločnosti postupne znižovať dopady činnosti spoločnosti FM na životné prostredie a tiež znižovať svoju uhlíkovú stopu. V uplynulom roku spoločnosť urobila zmenu pri používaní obalovej fólii pri skladových činnostiach – nový typ recyklovateľnejšej fólie zaťažuje životné prostredie menej. Spoločnosť FM je orientovaná na zodpovednú spotrebu a dlhodobo sa zaväzuje znižovať množstvo zmiešaného komunálneho odpadu.

Novinkou v oblasti spracovania kartónového odpadu je rotačný kompaktor, ktorého prenájom umožňuje priamo na mieste výroby spracovávať odpad a tým uľahčuje jeho triedenie. Hydraulická jednotka kompaktora je vybavená tichým, vysoko výkonným hydraulickým čerpadlom.

V období od 04/2022 do 03/2023 sme v našom slovenskom závode FM LOGISTIC v Seredi zaevidovali vyprodukovaných až 84 ton zmiešaného (komunálneho) odpadu … (= odpad, ktorý nie je možné separovať v systéme FM, alebo ide o netriedený separovateľný odpad). Ide o obrovské číslo, ku ktorému si naša spoločnosť každý rok dáva záväzok ponížiť ho (cestou disciplíny, dôkladnej separácie, komunikáciou s klientmi ale aj s dodávateľmi, zlepšovacími nápadmi, zmenou technológie, zmluvnými dohodami a pod.)

Objem zmiešaného odpadu z celkového objemu vyprodukovaného evidovaného odpadu v FM má pomaly klesajúcu tendenciu. To je veľmi pozitívne. Z pomeru 11,37% spred 3 rokov (2019-20) sme sa dostali v r. 2022-23 na pomer 9,30%. V r. 2020-21 objem komunálneho odpadu predstavoval 120 ton, klesajúc v r. 2021-22 na úroveň 102 ton  a o rok neskôr sme potvrdili pokles na 84 ton (2022-23).

Máme pred sebou výzvu súvisiacu s rezervami separovania a komunikácie so zákazníkmi. Všetci sme jej súčasťou, čísla sú obrovské – ide o systém veľmi citlivo reagujúci na požiadavky zákazníkov a riadenie v FM, verím, že o rok nové vyhodnotenie potvrdí klesajúci trend aj vďaka našej angažovanosti, disciplíne pri separovaní a všímavosti. Budúce generácie a životné prostredie ich potrebujú.


Bol tento obsah zaujímavý, užitočný?