360° Logistika

Udržateľnosť

Odvetvie logistiky čelí výzvam v oblasti udržateľnosti. Či už ide o environmentálne (zmena klímy, znečistenie ovzdušia, odpadové hospodárstvo), spoločenské (inkluzívnosť, zamestnanosť, zdravie, bezpečnosť) alebo etické výzvy (znižovanie nerovnosti), poskytovatelia logistických služieb sa musia prispôsobiť a poskytnúť riešenia na zníženie svojich negatívnych vplyvov a zlepšenie svojich pozitívnych vplyvov.

Objavte viac informácií týkajúcich sa udržateľnej logistiky prečítaním našich článkov !

Cieľom našich článkov je poskytovať riešenia, predkladať udržateľné iniciatívy a projekty a nastoľovať otázky týkajúce sa udržateľnosti. Spolupracujme na vytvorení udržateľného dodávateľského reťazca, ktorý bude viac rešpektovať ľudí a životné prostredie, od skladu až po konečného spotrebiteľa.

Pozri viac Zobraziť menej