Výročné správy
Výročné správy

Výročná správa 2020/2021

Globálna pandémia výrazne zasiahla dodávateľské reťazce a nastolila otázku ich udržateľnosti z ekonomického, environmentálneho a sociálneho hľadiska. FM Logistic…

Na stránke September 29, 2021

Globálna pandémia výrazne zasiahla dodávateľské reťazce a nastolila otázku ich udržateľnosti z ekonomického, environmentálneho a sociálneho hľadiska. FM Logistic sa darilo dobre vďaka novým zmluvám (+38% v hodnote), novým službám a iniciatívam, ako je H2Hub. Správa o činnosti 2020/2021 s názvom „Vymyslenie udržateľného dodávateľského reťazca“ približuje situáciu tohto neobvyklého roku.

Správa je k dispozícii na stiahnutie prostredníctvom tohto odkazu (anglická verzia).

Bol tento obsah zaujímavý, užitočný?