Tlačové správy
Tlačové správy

Ročný report 2022/2023

Spoločnosť FM Logistic zaznamenala ďalší rok trvalého rastu, ktorý je výsledkom udržateľnej omnichannel stratégie a voľby štruktúry medzinárodných investícií

Na stránke July 21, 2023

  • V náročnom medzinárodnom kontexte spoločnosť FM Logistic preukazuje svoju odolnosť vďaka udržateľnej omnichannel stratégii a neustálemu hľadaniu prevádzkovej efektivity, čo umožnilo odpovedajúci nárast obratu o 13 %, ktorý predstavuje 1 713 miliónov eur v tržbách, a prevádzkového zisku o 15 %.
  • Podiel obratu generovaného mimo Francúzska teraz presahuje 65 % celkového obratu. Obchodné výsledky podporujú rast skupiny vďaka novým zákazkám v hodnote 262 miliónov eur.
  • Iniciatívy CSR sú na vzostupe aj vďaka 75 prioritným opatreniam v oblasti energetickej optimalizácie.
  • Výsledkom nových synergií, ktoré sú zárukou jednoduchosti a efektivity medzi spoločnosťami FM Logistic a Batilogistic, sú zjednodušené riadenie a úzka spolupráca s cieľom znížiť uhlíkovú stopu spojenú s výstavbou a prevádzkou stavieb. V roku 2022 spoločnosť FM Logistic znížila emisie uhlíka vo svojich skladoch o 26,6 %.

20. júla 2023 – Spoločnosť FM Logistic zverejnila svoje finančné výsledky za obdobie 2022/23. Kompletné auditované výsledky sú k dispozícii vo výročnej správe. Počas tohto fiškálneho roka, ktorý končil 31. marca 2023, sa tržby zvýšili na 1 713 miliónov eur, čo predstavuje nárast o 13 % oproti predchádzajúcemu roku. Prevádzkový zisk sa tiež zvýšil o 15 % vďaka obozretnej stratégii zadlžovania. Významné investície do realizácie politiky trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti približujú skupinu stále viac k jej cieľom do roku 2030.

V kontexte poznamenanom vojnou na Ukrajine, rastom nákladov na energie a rekordnou úrovňou inflácie v mnohých krajinách, kde skupina pôsobí, je tento dvojciferný rast výsledkom dobrých obchodných výsledkov na všetkých územiach a zvýšenej prevádzkovej efektivity, ktorá umožnila obnovenie zmlúv. Tieto dva prvky dokazujú odolnosť spoločnosti. Na oživení skupiny sa podieľala najmä schopnosť realizácie optimalizovaná zavedením väčšej jednoduchosti v rozhodovacích orgánoch. Posilnené synergie v rámci dua FM Logistic – Batilogistic sú významnou a odlišujúcou výhodou, ktorá podporuje miestne komunity a umožňuje predstaviť si sklady budúcnosti.

„Uplynulý rok ukázal význam našej stratégie omnichannel a udržateľného rozvoja dodávateľského reťazca, ale aj schopnosť spoločnosti FM Logistic prispôsobiť sa zmenám v medzinárodnom kontexte a vyrovnať sa s nimi. Mnoho nových zákazníkov nám teraz dôveruje, že prevezmeme zodpovednosť za všetky ich distribučné kanály, ako vo Francúzsku, tak aj na medzinárodnej úrovni. Viac ako inokedy naša stratégia rezonuje s otázkami životného prostredia: udržateľnosť a triezvosť musia byť v centre logistickej činnosti, ako to požadujú naši zákazníci a naši akcionári. Našou ambíciou je naďalej niesť víziu udržateľného dodávateľského reťazca a podporovať jej realizáciu prostredníctvom digitalizácie a automatizácie našich procesov,” povedal Jean-Christophe Machet, generálny riaditeľ spoločnosti FM Logistic

Významný rast generovaný omnichannelom a zahraničím

V roku 2022 získala spoločnosť FM Logistic niekoľko omnichannel zákaziek. Vďaka týmto aktivitám spoločnosť teraz dosahuje 20 % obratu. Významný rast v tomto finančnom roku pochádza tiež z investícií, ktoré skupina uskutočnila na medzinárodných trhoch s vysokým potenciálom, ako sú Vietnam a India (na týchto dvoch trhoch bol v roku 2022 zaznamenaný 30 % rast), ale aj v Brazílii, kde skupina od januára zaznamenala čisté zlepšenie výsledkov. Konkrétne v Indii skupina zažíva mimoriadny rozvoj a v roku 2022 tu zamestnávala 5 000 zamestnancov. Vďaka novým zmluvám v hodnote 262 miliónov eur podporujú obchodné výsledky rast skupiny v jej historických segmentoch, FMCG a maloobchode, a zároveň posilňujú priemyselný segment. Snahu skupiny podporovať svojich zákazníkov na medzinárodnej úrovni dokazuje fakt, že až 65 % obratu je teraz generovaných mimo Francúzska, čo predstavuje nárast o 19 %.

Zrýchľovanie smerom k udržateľnej logistike

Tento rok bol pre spoločnosť FM Logistic v znamení veľkého pokroku v súlade so strategickým plánom Powering 2030. Jej ambiciózny plán spoločenskej zodpovednosti firiem, ktorého cieľom je dosiahnuť do roku 2030 uhlíkovú neutralitu všetkých jej prevádzok a úplne bezpečné pracovné prostredie umožňujúce rozvoj jej tímov, bol dokonale dodržaný napriek krízovému kontextu. Čo sa týka nehnuteľností a stavebníctva, bolo prijatých niekoľko štrukturálnych rozhodnutí, vrátane zvýšenia výšky budov za účelom zníženia ich ekologickej stopy (sklad “High Height” umožňuje ušetriť 10 % CO2 na jednu paletu) alebo voľby drevených rámov. Na globálnej úrovni bolo prijatých mnoho opatrení týkajúcich sa úspor energie, výroby energie a prechodu na ekologickejšie energie, čo spoločnosti FM Logistic v roku 2022 umožnilo znížiť emisie uhlíka vo svojich skladoch o 26,6 %.

Hlavné body strategických priorít skupiny

  • Rok po tom, čo spoločnosť FM Logistic oznámila svoj cieľ dosiahnuť do roku 2030 uhlíkovú neutralitu vo všetkých svojich prevádzkach, obnovuje svoje záväzky v oblasti energetickej striedmosti: v roku 2022 sa FM Logistic stala prvou logistickou spoločnosťou, ktorá v Španielsku zriadila vodíkovú stanicu. Stanica sa nachádza v meste Illescas a vyrába 45 kg ekologického vodíka týždenne a zaisťuje ekvivalent spotreby 18 vysokozdvižných vozíkov pracujúcich 12 hodín denne.
  • V snahe rozvíjať omnichannel a v kontexte zložitejších predajných kanálov zriaďuje spoločnosť FM Logistic “kontrolné veže” pre niekoľko zákazníkov vo Francúzsku aj v zahraničí, aby mohla efektívne a udržateľne riadiť dodávateľský reťazec.
  • Zrýchlenie automatizácie: Spoločnosť FM Logistic pokračuje v automatizácii svojich skladov, napríklad nasadením 46 robotov Locus pre významnú nábytkársku spoločnosť na platforme Wiskitki v Poľsku. V tomto areáli o rozlohe 16 000 m² roboti podporujú tímy pri spracovaní objednávok zásielok.
  • FM Logistic posilňuje svoje aktivity u priemyselných zákazníkov v záujme aktívnej účasti na reindustrializácii Francúzska. Spoločnosť FM Logistic si napríklad vybral francúzsky výrobca guľôčkových ložísk NTN-SNR, aby riadil nadväzujúcu logistiku jeho priemyselných tokov zo skladov v Annecy a Saint-Vulbas.

Tieto zlepšujúce sa výsledky a posilnená finančná stabilita skupiny jej tak dávajú všetky prostriedky na to, aby pokračovala v investíciách v prospech dekarbonizácie a tiež transformácie svojich činností vďaka digitalizácii a automatizácii. V súlade s plánom Powering 2030 slúžia zavedené inovácie ako na zvýšenie prevádzkovej výkonnosti v službách zákazníkom, tak aj na zlepšenie bezpečnosti a pohody tímov v srdci spoločnosti. Tieto iniciatívy umožnia skupine do roku 2030 zdvojnásobiť svoj obrat na 3 miliardy eur, a to vďaka zameraniu na omnichannel, mestskú logistiku a udržateľný rozvoj.

Bol tento obsah zaujímavý, užitočný?