Nadácia FM Foundation
Nadácia FM Foundation

4 nové projekty podporené Nadáciou FM

Predstavenstvo FM Group CorporateFoundation schválilo 22. marca 3 nové projekty a opätovné partnerstvo. OBNOVA PARTNERSTVA S DETSKÝMI DOMOVMI SOS NA UKRAJINE Partnerstvo…

Na stránke September 29, 2021

Predstavenstvo FM Group CorporateFoundation schválilo 22. marca 3 nové projekty a opätovné partnerstvo.

OBNOVA PARTNERSTVA S DETSKÝMI DOMOVMI SOS NA UKRAJINE

Partnerstvo medzi SOS Children’s Villages Ukraine, FM Logistic a FM Foundation začalo v roku 2019. Zahŕňa poskytovanie psychologickej podpory sociálne ohrozeným deťom, ako aj ich rodičom alebo opatrovníkom.
94 detí a 28 rodičov/opatrovníkov už vyhľadalo profesionálnu psychosociálnu podporu počas prvého roku nadácie vo forme individuálnych psychoterapeutických konzultácií, individuálnych rozvojových kurzov a personalizovaných následných aktivít.
Jedným z partnerov je aj spoločnosť FM Logistic, a to vo forme vecných darov, sponzorstva dopravy alebo sponzorstva roznych druhov pomocí (vianočné darčeky, logistická podpora dodania humanitárnej pomoci, výmena kotlov detskej dediny SOS Brovary, oprava domov a jesenné upratovanie obce,…).
V tomto novom roku partnerstva sa projekt týka 50 detí a 65 dospelých v programoch obnovy a starostlivosti o rodinu.

Zapojenie zamestnancov FM Group:
Rovnako ako v minulom roku sa zamestnanci FM budú môcť zapojiť formou logistického sponzorstva do poskytovania humanitárnej pomoci alebo sponzorstva zručností na zlepšenie životných podmienok v detskej obci SOS Brovary.
Tento rok je tiež možnosť organizovať kurzy (online v závislosti od situácie), pomôcť s domácimi úlohami a uľahčiť činnosti odborného poradenstva pre mladých ľudí (prezentačný seminár, exkurzie, odborné stretnutia, mentorstvo, simulácia pracovného pohovoru).

Vplyvy projektu:
Psychologická podpora poskytovaná týmto programom má za cieľ zlepšiť psychosociálny stav detí a rodičov alebo opatrovníkov, stabilizáciou pozitívneho psychoemocionálneho stavu, zlepšením sebaúcty a sebakontroly, pričom odstraňuje psychosomatické poruchy, a tým umožňuje opätovné prepojenie so spoločnosťou.

Zriadenie logistickej školy s nadáciou PESCAR v Brazílii

Pescarova nadácia bola zriadená v roku 1995, ale sociálna práca, ktorú vykonáva, robí od roku 1976. Jej poslaním je prostredníctvom partnerstiev s firmami a organizáciami podporovať príležitosti pre osobný rozvoj, občianstvo a kariérny štart pre mládež v sociálnom ohrození.
Logistická škola je 12-mesačný vzdelávací program (apríl 2021 až apríl 2022), podporovaný FM Logistic a FM Foundation, v prospech 15 mladých ľudí z mesta Canoas v južnej Brazílii, vo veku 16 až 19 rokov, v sociálnom riziku, a to s rodinným príjmom na obyvateľa mesačne maximálne 550,00 R $ (asi 100 EUR).
Program bude pozostávať zo 60% kurzov osobného rozvoja a 40% odborného výcviku a praktických skúseností, čo bude celkom 800 hodín kurzov.

Zapojenie zamestnancov FM Logistic:

Všetky ponúkané kurzy v rámci programu budú prebiehať v areáli FM Logistic v Canoas.
Členovia kurzov FM sa budú môcť naučiť nové prínosné veci v závislosti od ich schopností a znalostí.
Program bude potrebovať aj stretnutia s rodinami, stretnutia s mládežou z rôznych častí a oblastí a účasť na podujatiach a oslavách.

Vplyvy projektu:

Tento vzdelávací program pomôže udržať vzdelávanie členov, pripraviť ich na trh práce a podporiť posilnenie rodinných a komunitných väzieb.

VYBAVENIE REHABILITAČNÉHO CENTRA PRE MLADÝCH ĽUDÍ SO SEMYOU V RUSKU

Semya je inštitúcia sociálnych služieb založená v roku 2010 a nachádza sa v Moskovskej oblasti, okres Domodědovo. Jej poslaním je pomáhať bezdomovcom a deťom v sociálne slabších rodinách,
Vzhľadom na globálnu pandémiu COVID-19 potrebuje inštitúcia prestavať časť priestoru na lekárske izolačné miestnosti pre príjem nových pacientov, aby sa vylúčil kontakt chorých detí so zdravými deťmi.
Keďže projekt rekonštrukcie je možné vykonať iba v teplejších ročných obdobiach, plánuje sa na obdobie od apríla do októbra 2021.
25 detí vo veku od 4 do 17 rokov, umiestnených do centra sociálnymi úradmi z rôznych dôvodov (rodičia závislí od alkoholu alebo drog, zlá finančná situácia rodiny, nezáujem o dieťa) bude chránených prostredníctvom tohto projektu, ktorý podporuje skupina FM a jej nadácia .

Zapojenie zamestnancov skupiny FM:

Na projekte sa zúčastní približne 15 zamestnancov FM nasledovne:

•organizácia a plánovanie projektu

•validácia projektu s vedením centra (rekonštrukcia, plány, materiál, nábytok)

•Výber a komunikácia s dodávateľmi •organizácia dopravy a dodania materiálu

•nakladanie a vykladanie materiálu

•farba na stenu

•montáž nábytku

•demontáž starého nábytku

5 zamestnancov NG Concept, spoločnosti v rámci skupiny FM Group, ktorá navrhuje a vyrába logistické platformy, prispeje svojimi odbornými znalosťami a povedie proces celého projektu.

Vplyv projektu:

Plánovaná práca zabráni kontaktu zdravých a chorých detí a tak i zníži mieru nakazenia.

PODPORA ŠKOLSKÉHO VZDELÁVANIA S ONYVOU V INDII

TARA je názov projektov vedených indickou mimovládnou organizáciou ONYVA a združením CHAYA France, ktoré vznikli v roku 2009.
TARA víta v štyroch domoch v Naí Dillí deti, ktoré žijú v nebezpečných situáciách s rodičmi alebo bez nich. Tieto deti sú umiestnené do TARA na príkaz indického detského sudcu. Väčšina z nich je vo svojom domácom prostredí vo veľkom nebezpečenstve: boli napadnuté, zmrzačené, opustené, vystavené obchodovaniu s ľuďmi alebo prežili v život ohrozujúcich podmienkach.
Prostredníctvom financovania štipendií a implementácie programu od apríla 2021 do februára 2022 poskytne FM Logistic a FM Foundation podporu 20 chlapcom vo veku od 6 do 18 rokov, ktorí žijú v jednom z domovov TARA.

Zapojenie zamestnancov FM Logistic:

Zamestnanci FM sa zapoja do projektu podelením sa o svoje skúsenosti, mentorstvom, pohovormi a skúmaním pracovných príležitostí pre mládež. Budú tiež môcť navštíviť deti a tráviť s nimi čas počas rôznych sviatkov alebo organizovaním súťaží pre nich.

Vplyv projektu:

Toto partnerstvo bude podporovať vzdelávanie znevýhodnených detí a zlepšovať ich výsledky v oblasti vzdelávania, ako aj zlepšovať ich zdravie, sociálne zručnosti a pocit bezpečia.

Tieto 4 projekty ilustrujú záväzok zamestnancov skupiny FM konať s FM Foundation, spoločne pre inkluzívnejšiu spoločnosť.

Bol tento obsah zaujímavý, užitočný?