Lean Design

Udržateľnosť | Strojárstvo | Získavanie zdrojov

Naše baliace riešenia Lean Design

Proces zavedenia nového obalu je dosť dlhý a vyžaduje množstvo rôznych služieb bez ohľadu na to, či ide o reklamu, prispôsobenie výrobku na mieru alebo uvedenie nového výrobku na trh. Po vytvorení myšlienky marketingom prichádza na rad dizajnér obalov, ktorý zabezpečí perfektné prevedenie. Ďalej na rad nastupujú manažéri logistiky, ktorí pripravia tender na poskytovanie subdodávateľských služieb medzi logistickými profesionálmi.

Spoločnosť FM Logistic, ktorá si je vedomá všetkých týchto výziev, vytvorila novú, úplne integrovanú ponuku Lean Design a Co-Packing. Toto kompletné a komplexné riešenie umožňuje našim zákazníkom získať rýchle reagovanie na požiadavky z trhu a obsadzovať atraktívne miesta na regáloch s cieľom zvýšiť predaje.

Poďme spoločne navrhnúť a spustiť udržateľný zásobovací reťazec

V spoločnosti FM Logistic spolupracujeme s našimi poskytovateľmi baliacich technológií a riešení s cieľom vytvoriť zodpovedné modely dodávateľského reťazca. Naše baliace riešenia Lean Design sú inovatívne, ekologicky zodpovedné a environmentálne prijateľné.
Ako experti v oblasti logistiky sme sa zaviazali znížiť dopad našej činnosti na planétu a podporovať zodpovednejšie riešenia co-packing.

Naše riešenia na podporu vašej činnosti

 • Komplexné riešenie, ktoré šetrí čas a znižuje náklady na uvedenie na trh

  Reklamné akcie sú najefektívnejším spôsobom, ako ponúknuť zákazníkom dobrý obchod. Poskytujú účinný nástroj pre značky na zvýšenie ich podielu na trhu. V dôsledku toho spoločnosť FM Logistic vytvorila flexibilné a reakcieschopné baliace riešenia Lean Design, ktoré pomáhajú zákazníkom šetriť čas pri uvádzaní na trh a podporujú predaje. Náš kompletný vývojový proces pre co-packing a reklamné akciové šarže pripravený je komplexným riešením. Naše riešenia, ktoré používajú 3D návrhársky softvér a jedno kontaktné oddelenie, sú flexibilné, priemyselne udržateľné a testované v plnom rozsahu. Pomáhame našim zákazníkom šetriť čas aj peniaze zjednodušovaním rozhodovacieho procesu a zrýchlením implementácie prevádzkovej etapy, ale aj elimináciou oneskorení, doplnkových nákladov na prepravu.

  Získajte viac informácií o našom riešení spoločného balenia
 • Podporte svoje predaje vďaka riešeniam s ekologickým dizajnom a prispejte k pozitívnemu vplyvu

  Ako uznávaný logistický expert sa snažíme pochopiť vaše potreby, ponúkať udržateľnejšie baliace riešenia Lean Design, ktoré zvýšia hodnotu vašich výrobkov, chránia imidž značky a prekvapia vašich zákazníkov.

  Naše riešenia ponúkajú prepracované obaly s cieľom optimalizovať vplyv výrobkov, a tým aj systematickú zelenú alternatívu. Každý z našich návrhov zahŕňa riešenie co-packing, ktoré má menej znečisťujúci vplyv. Obaly sa optimalizujú, sú recyklovateľné a recyklujú sa. Využívame naše odborné znalosti, aby sme zohľadnili vplyv logistiky a likvidácie a ponúkali obehové obaly. Zároveň proaktívne ponúkame inovatívne riešenie, ktorého cieľom je miernejšie využívanie plastov: ponúkame širokú škálu riešení bez plastov, využívame bioplasty a snažíme sa eliminovať nebezpečné látky (PVC a pod.).
  Našou úlohou je robiť viac ako sa vyžaduje a znižovať environmentálny vplyv (znižovať hmotnosť, znižovať objem, vyberať nízkoemisné materiály a pod.) a podieľať sa a obehovom hospodárstve.

  Kontaktujte nás
 • Moderné a iovatívne balenie, ktoré optimalizuje náklady

  Naše obalové riešenie Lean Design je fúziou dvoch princípov: modernosť, environmentálne priateľská technológia využívajúca 3D modelovania a grafický dizajnérsky softvér. Obaly navrhujeme tak, aby boli konzistentné s mechanizovanými linkami.

  Princíp jedného kontaktného miesta v rámci projektu má pozitívny vplyv na komunikáciu a poradenstvo a v dôsledku toho aj na vhodnosť a kvalitu ponúk. Naše inovatívne a komplexné služby navrhovania obalov Lean Design spĺňajú požiadavky našich zákazníkov a umožňujú značkám pridať hodnotu ich výrobkom, podporiť predaje a znížiť náklady vo všetkých častiach reťazca.

  Kontaktujte nás

Zaujímate sa o obaly Lean Design

Ako vám môžu obalové služby Lean Design pomôcť stať sa efektívnym? Kontaktujte nás, aby sme zistili, ako vám môžeme pomôcť splniť vaše potreby.

Riešenia dodávateľského reťazca